باید عشق باشه (It Must Be Love)

Englisch

It Must Be Love

 
There is something I gotta tell you
It goes like this
 
Do you know you control
Every single breath I take
You can see through my soul,
I feel it in the love we make
 
And I try to find a place
Where I can hide (yeah)
But every time I try to fight
The feeling it takes over me(yeah)
 
It must be love baby
Coz it's killing me looking in your eyes
It must be love coz
Every time you walk away I just fall apart
 
And I don't know what it is,
But I feel I'm in too deep
No, I don't know what it is,
It must be love
Yeah, it must be love
 
When we talk you can read
Every word inside my head
Like you know what I need,
And I can't imagine anywhere
I d wanna be then right here with you baby,
Next to me
Why can't you see I try to fight
The feeling, but I do believe(yeah)
 
It must be love baby
Coz it's killing me looking in your eyes
It must be love coz
Every time you walk away I just fall apart
 
And I don't know what it is,
But I feel I'm in too deep
No, I don't know what it is,
It must be love
It must be love
 
It must be love (3x)
 
I try to find a place
Where I can hide(yeah)
But every time I try to fight
The feeling it takes over me(Oouh)
It must be love baby
Coz it's killing me looking in your eyes
 
It must be love coz
Every time you walk away I just fall apart
 
And I don't know what it is,
But I feel I'm in too deep
No, I don't know what it is,
It must be love
It must be love
It must be love
 
Von Brigitte am Fr, 03/09/2010 - 15:40 eingetragen
Zuletzt von phantasmagoria am Di, 16/08/2016 - 04:26 bearbeitet
videoem: 
Align paragraphs
Persisch Übersetzung

باید عشق باشه

Versionen : #1#2
یه چیزی هست که باید بهت بگم
اینطوری شروع میشه
 
میدونی که تک تک
نفسهایی که میکشم رو کنترل میکنی؟
تو میتونی باطن روح من رو ببینی
این رو توی عشقی که خلق میکنیم حس میکنم
 
و دنبال جایی هستم
که بتونم اونجا پنهان بشم(آره)
اما هر بار که سعی میکنم با این حس مبارزه کنم
این حس به من غلبه میکنه(آره)
 
باید عشق باشه عزیزم
چون نگاه کردن توی چشمهای تو داره من رو میکشه
باید عشق باشه عزیزم چون
هر بار که تو از من دور می شی من نابود میشم
 
من نمیدونم چیه
اما حس میکنم که درونش غرق شده ام
نه,نمیدونم چیه
باید عشق باشه
آره,باید عشق باشه
 
وقتی که حرف میزنیم,تو میتونی هر چیزی که
توی ذهنم میگذره بخونی
انگار که میدونی به چی نیاز دارم
نمیتونم هیچ جایی رو بدون تو تصور کنم
میخوام همینجا کنار تو باشم
کنار من
چرا نمیتونی ببینی که من سعی میکنم با این حس
مبارزه کنم اما ایمان دارم که (آره)
 
این باید عشق باشه عزیزم
چون نگاه کردن توی چشمهای تو داره من رو میکشه
باید عشق باشه عزیزم چون
هر بار که تو از من دور می شی من نابود میشم
 
من نمیدونم چیه
اما حس میکنم که درونش غرق شده ام
نه,نمیدونم چیه
باید عشق باشه
باید عشق باشه
 
باید عشق باشه X3
 
و دنبال جایی هستم
که بتونم اونجا پنهان بشم(آره)
اما هر بار که سعی میکنم با این حس مبارزه کنم
این حس به من غلبه میکنه(اوه)
باید عشق باشه عزیزم
چون نگاه کردن توی چشمهای تو داره من رو میکشه
 
باید عشق باشه عزیزم چون
هر بار که تو از من دور می شی من نابود میشم
 
من نمیدونم چیه
اما حس میکنم که درونش غرق شده ام
نه,نمیدونم چیه
باید عشق باشه
باید عشق باشه
باید عشق باشه
 
Von minuch am Fr, 25/05/2012 - 15:31 eingetragen
Kommentare