Svetot e sepak mal (Светот е сепак мал) [ It's A Small World After All ]

Svetot e sepak mal (Светот е сепак мал)

Ова е свет на смеата
Свет на солзи
Ова е свет на надеж
И свет на стравови
Имаме толку многу заеднички работи
Што дојде време да станеме свесни
Дека светот е сепак мал

Светот е сепак мал
Светот е сепак мал
Светот е сепак мал
Светот е сепак мал, мал, мал, мал

Има само една Месечина
И едно златно Сонце
И една насмевка значи
Пријателство за сите
Низ божеството на планините
И океаните се ширни
Светот е сепак мал

Светот е сепак мал
Светот е сепак мал
Светот е сепак мал
Сепак, светот е мал, мал

Ова е свет на смеата
Свет на солзи
Ова е свет на надеж
И свет на стравови
Имаме толку многу заеднички работи
Што дојде време да станеме свесни
Дека светот е сепак мал

Von ivank23 am Mo, 25/06/2012 - 14:24 eingetragen
Original:
1 Mal gedankt
Gäste haben sich 1 Mal bedankt
Englisch

It's A Small World After All

Kommentare