Love At Last Sight (Kärlek vid sista ögonkastet)

Schwedisch

Kärlek vid sista ögonkastet

Det här är svårt att förklara
kanske inte bara en vanlig låt om min vardag
Toppar och dalar, jag gav dig mitt hjärta
bara rakt ut, hmm det är min dåliga vana
För det blir så ibland, jag vet
det tar tid och jag tror jag vet
Vad vi gjorde för fel, passionerat
men okontrollerat, ha, idioter
Och jag vill bara känna hur det känns
tänka tillbaka bara minnas vår sekvens
Våra stunder vi hade, tankar idéer
din lukt i din nacke, pussar och skrattar
åt sista gången vi delade en spliff på balkongen
satt uppe på natten
 
Och jag minns när jag mådde kasst
du sa jag kan dra vårt last
Det kommer funka, måste funka
nånstans där så finns vår plats
Det kommer funka, måste funka
nånstans där så finns vår plats
Den enda personen som tagit upp min tankekraft
24/7.. Baby Saudade, som en brasse sagt!
Och jag trodde jag borde va trygg
vi gör det tillsammans och hon har min rygg
Oh shit vad jag älskar dig
trots att jag knappt visste vad dom orden betydde
Och det vet jag typ inte ens idag
det gick för fort, vi vände blad
från ett sånt förhållande tar det lång tid att tända av
Det bästa sex jag haft i hela mitt liv
jag nästan jag nästan skäms över att säga det högt
ibland så, skippar vi snacket vi bara vet vad vi vill
Det kändes nästan överflödigt och använda rösten, okej
 
Fyfan vad sjukt att man kan känna sån passion
vi åt och drack & grät och vi skrattade och vi kom ihop
Som bästa vänner som har tagit det till nästa level
där vi bara hoppades men fick se vad som hände!
 
Refräng x2
För hon var bäst, försök & överträffa det ja
För hon var bäst, försök & överträffa det ja
För hon var bäst, men kommer aldrig mer tillbaks
För hon flyger iväg som ett pappersflygplan!
 
Frej Larsson;
 
Lilla baby jag kan inte stanna kvar
jag fuckar upp ditt organiserade liv
Jag har rappat in en massa pengar
allt du vill kan du få, men ingen trygg framtid
Jag har packat mina saker,
på väg ut från vår lägenhet nu snart är den din
Skulle bara vilja krypa ner i sängen och
säga förlåt för de blev som det blir
För jag kommer som ett yrväder med ett höganäskrus runt halsen
Och vinner ditt hjärta men flyr iväg
till nästa så fort som jag anar något ansvar!
För jag fattar mycket väl att det är i mina,
det så kallade blodet i mina ådror
kommer från min pappa,
men tänker starta min familj så fort det går dåligt
Det sociala arvet får rätt igen
och det går utöver min bästa vän
Jag älskar dig, så vi kanske kanske kanske syns igen!
 
Refräng x gånger
 
Von Exemental am Do, 03/05/2012 - 21:23 eingetragen
Zuletzt von Joutsenpoika am Fr, 21/10/2016 - 16:59 bearbeitet
videoem: 
Align paragraphs
Englisch Übersetzung

Love At Last Sight

This is difficult to explain
perhaps not just a normal song on my weekday
Highs and lows, I gave you my heart
just straight out, hmm this is my bad habit
For it is so sometimes, I know
it takes time and I think I know
What we did wrong, passionately
but uncontrolled, ha, idiots
And I just want to know how it feels
think back and just remember our sequence
Our moments we had, thoughts ideas
your smell in your neck, kisses and laughs
to the last time we shared a spliff on the balcony
sat up there all night
 
And I remember when I felt lousy
you said I can take our last
It will work, must work
somewhere where there is our place
It will work, must work
somewhere where there is our place
The only person who took up my thoughts
24/7.. Baby Saudade, as a Brazilian would say!
And I thought I should be safe
we do it together and she has my back
Oh shit how I love you
despite that I hardly knew what those words meant
And I don't even know it today
it went too fast, we turned the page
from such a relationship it takes a long time to cool off
The best sex I had in my whole life
I almost I almost feel ashamed to say it out loud
sometimes, we skip the talk and just do what we want
It felt almost redundant to use my voice, okay
 
Damn how sick that one can feel such passion
we ate and drank & cried and we laughed and we came together
Like best friends who have taken it to the next level
Where we just hoped but got to see what happened!
 
Chorus x2
For she was best, try and top it yeah
For she was best, try and top it yeah
For she was best, but never coming back
For she is flying away like a paper airplane!
 
Frej Larsson;
 
Little baby I can't stay behind
I fuck up your organized life
I've been rapping in a lot of money
all you want you can get, but no safe future
I've packed my things,
on the way out from out apartment now soon it's yours
Would just like to crawl into bed and
say sorry that it became how it is
For I'm coming like a snowstorm with a tankard around the neck
And winning your heart but fleeing away
to the next as soon as I have some responsibility
For I understand very well that it's mine,
the so-called blood in my veins
come from my dad,
but intending to start my family so fast it goes bad
The social legacy is right again
and it goes beyond my best friend
I love you, so we'll perhaps perhaps perhaps see eachother again!
 
Chorus x times
 
Von Exemental am Do, 03/05/2012 - 21:55 eingetragen
Kommentare des Autors:

Saudade is a Brazilian Portuguese word that describes a deep emotional state of nostalgic longing for an absent something or someone that one loves.

Unsure on the translation of höganäskrus runt halsen Confused smile

Kommentare