هر چه بادا باد (Let It Be)

Englisch

Let It Be

 
When I find myself in times of trouble
Mother Mary comes to me
Speaking words of wisdom
Let it be
And in my hour of darkness
She is standing right in front of me
Speaking words of wisdom
Let it be
 
Let it be, let it be
Let it be, let it be
Whisper words of wisdom
Let it be
 
When all the broken hearted people
Living in the world agree
There will be an answer
Let it be
For though they may be parted there is
Still a chance that they will see
There will be answer
Let it be
 
Let it be, let it be
Let it be, let it be
yeah, there will be an answer
Let it be
Let it be, let it be
Let it be, let it be
Whisper words of wisdom
Let it be
 
And when the night is cloudy
There is still a light that shines on me
Shine until tomorrow
Let it be
I wake up to the sound of music
Mother Mary comes to me
Whisper words of wisdom
Let it be
 
Zuletzt von maluca am Sa, 17/06/2017 - 23:27 bearbeitet
videoem: 
Align paragraphs
Persisch Übersetzung

هر چه بادا باد

Versionen : #1#2
وقتی خودم رو توی دردسر میبینم
مریم مقدس پیش من میاد
و جمله ی خردمندانه ای رو به زبون میاره
هر چه بادا باد
و توی ساعتهای تاریکی و ظلمات
اون درست مقابل من ایستاده
و جمله ی خردمندانه ای رو به زبون میاره
هر چه بادا باد
 
هر چه بادا باد,هر چه بادا باد
هر چه بادا باد,هر چه بادا باد
جمله ی خردمندانه ای رو زمزمه میکنه
هر چه بادا باد
 
وقتی همه ی مردم دل شکسته
موافقند که توی این دنیا زندگی کنند
به زودی یه جواب پیدا میشه
هر چه بادا باد
حتی برای کسایی که از هم دور افتادند
هنوز هم یه شانس وجود داره که اونها به زودی میبیننش
به زودی یه جواب پیدا میشه
هر چه بادا باد
 
هر چه بادا باد,هر چه بادا باد
هر چه بادا باد,هر چه بادا باد
آره,به زودی یه جواب پیدا میشه
هر چه بادا باد
هر چه بادا باد,هر چه بادا باد
هر چه بادا باد,هر چه بادا باد
جمله ی خردمندانه ای رو زمزمه میکنه
هر چه بادا باد
 
با اینکه آسمون شب ابریه
هنوز هم یه کور سوی نور وجود داره که به سمت من می تابه
تا فردا بتاب
هر چه بادا باد
صدای موسیقی من رو بیدار میکنه
مریم مقدس پیش من میاد
جمله ی خردمندانه ای رو زمزمه میکنه
هر چه بادا باد
 
Von minuch am Fr, 25/05/2012 - 16:03 eingetragen
Bitte hilf mit, "Let It Be" zu übersetzen
Idioms from "Let It Be"
Kommentare