Ador modul în care minţi Partea II (Love the way you lie Part II)

Englisch

Love the way you lie Part II

On the first page of our story
The future seemed so bright
Then this thing turned out so evil
I don’t know why I’m still surprised
Even angels have their wicked schemes
And you take that to new extremes
But you’ll always be my hero
Even though you’ve lost your mind
 
(Chorus)
Just gonna stand there and watch me burn
But that’s all right
Because I like the way it hurts
Just gonna stand there and hear me cry
But that’s all right
Because I love the way you lie
I love the way you lie
Ohh, I love the way you lie
 
Now there’s gravel in our voices
Glass is shattered from the fight
In this tug of war, you’ll always win
Even when I’m right
‘Cause you feed me fables from your hand
With violent words and empty threats
And it’s sick that all these battles
Are what keeps me satisfied
 
(Chorus)
 
So maybe I’m a masochist
I try to run but I don’t wanna ever leave
Till the walls are goin’ up
In smoke with all our memories
 
This morning, you wake
A sunray hits your face
Smeared makeup as we lay
In the wake of destruction
Hush baby, speak softly
Tell me I’ll be sorry
That you pushed me
Into the coffee table last night
So I can push you off me
 
Try and touch me
So I can scream at you not to touch me
Run out the room
And I’ll follow you like a lost puppy
Baby, without you, I’m nothing
I’m so lost, hug me
Then tell me how ugly I am
But that you’ll always love me
Then after that, shove me
In the aftermath of the
Destructive path that we’re on
Two psychopaths but we know that
No matter how many knives we put
In each other’s backs
That we’ll have each other’s backs
’Cause we’re that lucky
 
Together, we move mountains
Let’s not make mountains out of molehills
You hit me twice, yeah, but who’s countin’?
I may have hit you three times
I’m startin’ to lose count
But together, we’ll live forever
We found the youth fountain
Our love is crazy, we’re nuts
But I refused counsellin’
This house is too huge
If you move out I’ll burn
All two thousand square feet of it to the ground
Ain’t shit you can do about it
With you I’m in my fuckin’ mind
Without you, I’m out it
 
(Chorus)
 
I love the way you lie
 
Von ILMYMIK am Mo, 08/11/2010 - 15:26 eingetragen
videoem: 
Align paragraphs
Rumänisch Übersetzung

Ador modul în care minţi Partea II

Pe prima pagină a poveştii noastre
Viitorul părea atât de luminos
Apoi lucrul ăsta s-a dovedit a fi unul rău
Nu ştiu de ce mă mai mir
Chiar şi îngerii au răutăţile lor
Iar tu duci asta către noi extreme
Însă mereu vei fi eroina meu
Chiar dacă ţi-ai pierdut minţile
 
(Refren)
Ai de gând să stai nemişcat acolo şi să mă vezi cum ard
E în regulă
Pentru că iubesc durerea
Ai de gând să stai acolo şi să mă auzi cum plâng
E în regulă
Pentru că ador modul în care minţi
Ador modul în care minţi
Ohh, ador modul în care minţi
 
Acum e o tăcere de mormânt între noi
Sticlă spartă peste tot în urma bătăii
În acest război, vei ieşi mereu învingătoare
Chiar şi atunci când am dreptate
Pentru că mă hrăneşti cu fabule din palma ta
Cu cuvinte violente şi ameninţări nepuse în practică
Şi e bolnav că toate aceste lupte
Sunt exact ceea ce mă menţin satisfăcut
 
(Refren)
 
Şi poate că sunt masochist
Încerc să fug dar de fapt nu vreau să plec nicăieri
Până când pereţii nu se umplu
De fum cu amintirile noastre
 
Azi dimineaţă te-ai trezit
O rază de soare ţi s-a aşezat pe chip
Machiajul ţi-era întins, aşa cum zăceam noi
În urma distrugerii
Taci iubito, vorbeşte încet
Spune-mi că-mi va părea rău
Că m-ai împins aseară
În masa de cafea
Ca să te pot da la o parte şi eu de pe mine
 
Încearcă şi atinge-mă
Ca să pot urla la tine să nu pui mâna pe mine
Ieşi afară din cameră
Şi am să te urmez ca un căţeluş pierdut
Iubito, fără tine nu reprezint nimic
Sunt pierdut, ia-mă în braţe
Şi apoi spune-mi cât de urât sunt
Şi că totuşi, chiar şi-aşa, mă vei iubi mereu
Apoi îmbrânceşte-mă
Înapoi către
Cărarea distructivă pe care ne aflăm
Suntem 2 nebuni dar ştim
Că indiferent de câte cutiţe
Băgăm unul în spatele celuilalt
Vom avea în continuarea sprijinul celuilalt
Pentru că atât de norocoşi suntem
 
Împreună putem muta munţi
Dar hai să nu exagerăm totuşi
M-ai lovit de două ori, aşa e, dar cine mai ţine contul?
Poate că eu te-am lovit de trei ori
Am început să pierd numărătoarea
Însă împreună vom trăi o eternitate
Am descoperit fântâna tinereţii
Dragostea noastră e nebună, noi suntem nebuni
Dar refuz consilierea
Casa asta e prea mare
Dacă te muţi din ea, voi arde
Toţi cei 2000 de metri pătraţi la pământ
Şi nu vei putea face nimic în privinţa asta
Cu tine, sunt întreg la minte
Fără tine, o iau razna
 
(Refren)
 
Ador modul în care minţi
 
Von baby_girl_ am Mo, 19/09/2011 - 15:33 eingetragen
5
Deine Bewertung: Keines Average: 5 (2 votes)
Kommentare