خیلی دوست دارم (Love You So Much)

خیلی دوست دارم

این ستایش ها رو از یه قلب سپاسگزار بشنو
هربار که بهت فکر میکنم این ستایش ها شروع میشن
ای مسیح,خیلی دوستت دارم
روح وقلبم میگه:ارباب دوستت دارم
دوستت دارم ای مسیح
در حضور تو انگار که با بالهات دارم به آسمونا میرم
چطور قلبم آرزوی تورو داره
آرزو داره که تا ابد تورو بپرسته
توی قلمرو قدرت و سلطنتت
دستای منو بگیر و بالا ببر
صدای منو تا آسمونا بالا ببر
چون تو خورشید و حامی منی

Von firooze68 am So, 08/07/2012 - 20:54 eingetragen
Original:
5 Mal gedankt
Gäste haben sich 5 Mal bedankt
Englisch

Love You So Much

Bitte hilf mit, "Love You So Much" zu übersetzen
Kommentare