ساخته شده از سنگ (Made of Stone)

Englisch

Made of Stone

Speak your mind
like I care
I can see your lips moving
I've just learned not to hear
Don't waste your time

Its never enough for you, baby
Don't want to play your game anymore
no matter what you say
I'm all out of love for you, baby
and now that I've tried everything
I'll numb the pain till I am made of stone

Take your time
I'm not scared
Make me everything you need me to be
so the judgement seems fair
Don't waste your time

Its never enough for you, baby
Don't want to play your game anymore
no matter what you say
I'm all out of love for you, baby
and now that I've tried everything
I'll numb the pain till I am made
to tear out my heart
for the way that it feels
I will still remember when you've long forgotten me

Its never enough for you, baby
Don't want to play your game anymore
no matter what you say
I'm all out of love for you, baby
and now that I've tried everything
I'll numb the pain till I am made of stone

Von boki93 am Di, 27/09/2011 - 14:23 eingetragen
Video
Versuchen, die Spalten einander anzugleichen
Persisch Übersetzung

ساخته شده از سنگ

نظرتو بگو
مثل این که من اهمیّت می دم
من می تونم حرکت لبهاتو ببینم
ولی یاد گرفتم که گوش ندم
وقتت رو تلف نکن

عزیزم این هیچ وقت برای تو کافی نیست
نمی خوام دیگه به بازی کردن بازی های تو ادامه بدم
اهمیّت نداره تو چی میگی
من عاشق تو بودم عزیزم
ولی حالا همه چیز را امتحان کردم
من از درد بی حس خواهم شد تا از سنگ ساخته شوم

زمان خودتو بگیر
من نمی ترسم
من رو مثل هر چیزی که می خوای باشم بکن
پس فضاوت عادلانه به نظر می آد
عزیزم این هیچ وقت برای تو کافی نیست
نمی خوام دیگه به بازی کردن بازی های تو ادامه بدم
اهمیّت نداره تو چی میگی
من دیگه عاشق تو بودم عزیزم
ولی حالاهمه چیز را امتحان کردم
من از درد بی حس خواهم شد تاساخته شوم..
تا قلب من پاره پاره شه
برای طوری که احساس می شه
من هنوز به خاطر دارم زمانی که من را فراموش کردی

عزیزم این هیچ وقت برای تو کافی نیست
نمی خوام دیگه به بازی کردن بازی های تو ادامه بدم
اهمیّت نداره تو چی میگی
من دیگه عاشق تو بودم عزیزم
ولی حالاهمه چیز را امتحان کردم
من از درد بی حس خواهم شد تا از سنگ ساخته شوم

Von Tahmineh.Evanescence am Sa, 31/03/2012 - 14:06 eingetragen
7 Mal gedankt
Nutzervor
minuch2 Jahre 43 Wochen
Miley_Lovato3 Jahre 24 Wochen
edris10003 Jahre 34 Wochen
Gäste haben sich 4 Mal bedankt
NutzerVeröffentlicht vor
Miley_Lovato3 Jahre 24 Wochen
5
edris10003 Jahre 34 Wochen
5
Kommentare