За да ја почувствуваш мојата љубов (Make You Feel My Love)

Englisch

Make You Feel My Love

When the rain is blowing in your face,
and the whole world is on your case,
I could offer you a warm embrace
to make you feel my love.

When the evening shadows and the stars appear,
and there is no one there to dry your tears,
I could hold you for a million years
to make you feel my love.

I know you haven't made your mind up yet,
but I would never do you wrong.
I've known it from the moment that we met,
no doubt in my mind where you belong.

I'd go hungry; I'd go black and blue,
and I'd go crawling down the avenue.
No, there's nothing that I wouldn't do
to make you feel my love.

The storms are raging on the rolling sea
and on the highway of regret.
Though winds of change are throwing wild and free,
you ain't seen nothing like me yet.

I could make you happy, make your dreams come true.
Nothing that I wouldn't do.
Go to the ends of the Earth for you,
to make you feel my love
to make you feel my love

Von senaaliravci am So, 21/11/2010 - 21:05 eingetragen
Video
Versuchen, die Spalten einander anzugleichen
Mazedonisch Übersetzung

За да ја почувствуваш мојата љубов

Кога дождот ти го удира лицето,
и цел свет ти додева,
јас би можела да ти понудам топла прегратка
за да ја почувствуваш мојата љубов.

Кога вечерните сенки и ѕвездите ќе се појават,
а ќе нема кој да ти ги исуши солзите,
јас би те прегрнувала милион години
за да ја почувствуваш мојата љубов.

Знам дека сè уште не си се одлучил,
но јас никогаш не би те повредила.
Знам уште од мигот кога се сретнавме,
не се сомневам каде припаѓаш.

Ќе гладувам; ќе бидам лоша и тажна,
ќе лазам по улицата.
Не, нема нешто што не би направила,
за да ја почувствуваш мојата љубов.

Бурите беснеат по бурното море
и по патот на каењето.
Иако ветровите на промената се расфрлаат диво и слободно,
сè уште не си видел никој како мене.

Би можела да те усреќам и да ти ги остварам соништата.
Нема што не би направила.
Би отишла и на крајот на светот за тебе,
за да ја почувствуваш мојата љубов
за да ја почувствуваш мојата љубов.

Von ivank23 am Mi, 11/01/2012 - 15:27 eingetragen
2 Mal gedankt
Gäste haben sich 2 Mal bedankt
Kommentare