مردان این شهر (Men In This Town)

Englisch

Men In This Town

Is there a prince in this fable
For a small town girl like me?
The good ones are gone or not able...
And Matt Damon's not meant for me
Damon's not meant for me (Damnit!)
 
I got to say
California
 
Is a place that I respect
 
Come on LA, take advantage
Give me a night that I won't forget
 
I went to look
From the Sky Bar to the Standard, nothing took
These boys don't care
Got a handful with their projects and with their looks
 
Where are all the men in this town?
And what's a girl supposed to do?
Did they all run off when they knew
That I was coming round, coming round?
 
Where are all the men in this town?
And what's a girl supposed to do?
Did they all run off when they knew
That I was coming round, coming round?
 
Fresh
I'm so fresh, I'm so clean
Got the lips and got the skin
Got the skin got that thing
I'm so fresh and I'm so...
 
Is there a prince in this fable
For a small town girl like me?
The good ones are gone or not able...
And Matt Damon's not meant for me (Damnit again!)
 
I never dreamed that I'd come here to become the next Jolie
But I sure know there's someone, around somewhere who's meant to be
 
Where are all the men in this town?
And what's a girl supposed to do?
Did they all run off when they knew
That I was coming round, coming round?
 
Where are all the men in this town?
And what's a girl supposed to do?
Did they all run off when they knew
That I was coming round, coming round?
 
Fresh
I'm so fresh, I'm so clean
Got the lips and got the skin
Got the skin got that thing
I'm so fresh and I'm so...
 
Fresh
I'm so fresh, I'm so clean
Got the lips and got the skin
Got the skin got that thing
I'm so fresh and I'm so...
 
So they say
It's a suicide, waiting, others say
It's a suicide, waiting, yo no sé
It's a suicide, waiting, another day
It's a suicide, waiting
 
So decide, it's a suicide waiting, all this time
It's a suicide, waiting, ¿Dónde estás?
It's a suicide, waiting, so decide
It's a suicide, waiting
 
Von Alpine Imp am So, 10/01/2010 - 20:15 eingetragen
Zuletzt von atheros am Sa, 01/10/2016 - 22:15 bearbeitet
videoem: 
Align paragraphs
Persisch Übersetzung

مردان این شهر

آیا تو این افسانه شاهزاده ای
برای دختری که اهل یه شهر کوچولو مثل منه هست؟
خوباش رفتن یا در دسترس نیستن
و مت دیمون واسه من معنایی نداره
دیمون واسه من معنایی نداره
 
باید بگم
کالیفرنیا
 
جاییه که من بهش احترام میذارم
 
بیا لس آنجلس، ضرری نداره
به من شبی بده که فراموش نکنم
 
من رفتم که ببینم
از سطح آسمان تا سطح استاندارد رو، گرون نیست
این پسرا اهمیت نمیدن
یه مشت پر از برنامه و تماشاچی دارن
 
مردای این شهر کجان؟
و یه دختر چیکار باید بکنه؟
آیا اونا همشون فرار کردند وقتی فهمیدند
که من دارم میام؟
 
مردای این شهر کجان؟
و یه دختر چیکار باید بکنه؟
آیا اونا همشون فرار کردند وقتی فهمیدند
که من دارم میام؟
 
تازه کار
من خیلی تازه کارم، من خیلی سادم
لب دارم و پوست دارم
پوست دارم و اونم دارم
من خیلی تازه کارم و من خیلی ...
 
آیا تو این افسانه شاهزاده ای
برای دختری که اهل یه شهر کوچولو مثل منه هست؟
خوباش رفتن یا در دسترس نیستن
و مت دیمون واسه من معنایی نداره
 
هیچوقت فکرشم نمیکرم که اگه بیام اینجا آنجلینا جولی دوم بشم
-
اما مطمئنا میدونم هر کسی اونجایی که باید باشه هست
-
 
مردای این شهر کجان؟
و یه دختر چیکار باید بکنه؟
آیا اونا همشون فرار کردند وقتی فهمیدند
که من دارم میام؟
 
مردای این شهر کجان؟
و یه دختر چیکار باید بکنه؟
آیا اونا همشون فرار کردند وقتی فهمیدند
که من دارم میام؟
 
تازه کار
من خیلی تازه کارم، من خیلی سادم
لب دارم و پوست دارم
پوست دارم و اونم دارم
من خیلی تازه کارم و من خیلی ...
 
تازه کار
من خیلی تازه کارم، من خیلی سادم
لب دارم و پوست دارم
پوست دارم و اونم دارم
من خیلی تازه کارم و من خیلی ...
 
پس اونا میگن
صبر کردن خود کشیه، بقیه میگن
صبر کردن خود کشیه، من هیچی نیستم
صبر کردن خودکشیه، یه روز دیگه
صبر کردن خودکشیه
 
پس تصمیم بگیر، صبر کردن خودکشیه، تمام این مدت
آیا صبر کردن خود کشیه؟
صبر کردن خودکشیه، پس تصمیم بگیر
صبر کردن خودکشیه
 
Von sina dallal am Do, 07/06/2012 - 20:35 eingetragen
Kommentare