Praznina motora (Motorcycle emptiness)

Serbisch Übersetzung

Praznina motora

Kultura upropaščava reči
Nabroj sve prezire i nagradi ih osmehom
Organizuj sigurnije svoj privatni rat
Povredi ubi osakati i pokori kraj
 
Svaki dan život je pun laži
Život je prodat jefitino zauvek i uvek
 
Pod svetlima neona, praznina usamljenog motora
Pod svetlima neona, praznina usamljenog motora
 
Život laži je lagano samoubistvo
Ortodoksni snovi i simbolički mitovi
Od feudalizma do kupovnog sveta
Ovaj predivni svet potrošačke moći
 
Baš kao što pluća uzdišu vazduh
Priroda se bori da opstane tako tužno, tužno, tužno
 
Pod svetlima neona, praznina usamljenog motora
Pod svetlima neona, praznina usamljenog motora
 
Sve što želimo od Vas su udarci koje nam dajete
Sve što želimo od Vas su udarci koje nam dajete
Sve što želimo od Vas su udarci koje nam dajete
Sve što želimo od Vas su udarci koje nam dajete
 
Pod svetlima neona, praznina usamljenog motora
Pod svetlima neona, praznina usamljenog motora
 
Bilo gde da ga odvezeš uvek je isto
Sva mesta su opuštena, svi su žrtve
Tvoje zadovoljstvo je previdno
Sreća je korumpirana političkim sranjima
 
Živiš život kao u komi
Sopstveni ego sve proguta, proguta, proguta
 
Pod svetlima neona, praznina usamljenog motora
Pod svetlima neona, praznina usamljenog motora
Pod svetlima neona, praznina usamljenog motora
Pod svetlima neona, večna ništavila
 
Von stefansih1 am So, 22/04/2012 - 16:17 eingetragen
3 Mal gedankt
Gäste haben sich 3 Mal bedankt
Englisch

Motorcycle emptiness

Culture sucks down words
Itemise loathing and feed yourself smiles
Organise your safe tribal war
Hurt maim kill and enslave the ghetto
 
Each day living out a lie
Life sold cheaply forever, ever, ever
 
Under neon loneliness motorcycle emptiness
Under neon loneliness motorcycle emptiness
 
Life lies a slow suicide
Orthodox dreams and symbolic myths
From feudal serf to spender
This wonderful world of purchase power
 
Just like lungs sucking on air
Survivals natural as sorrow, sorrow, sorrow
 
Under neon loneliness motorcycle emptiness
Under neon loneliness motorcycle emptiness
 
All we want from you are the kicks you've given us
All we want from you are the kicks you've given us
All we want from you are the kicks you've given us
All we want from you are the kicks you've given us
 
Under neon loneliness motorcycle emptiness
Under neon loneliness motorcycle emptiness
 
Drive away and it's the same
Everywhere death row, everyone's a victim
Your joys are counterfeit
This happiness corrupt political shit
 
Living life like a comatose
Ego loaded and swallow, swallow, swallow
 
Under neon loneliness motorcycle emptiness
Under neon loneliness motorcycle emptiness
Under neon loneliness motorcycle emptiness
Under neon loneliness everlasting nothingness
 
Von stefansih1 am So, 22/04/2012 - 15:50 eingetragen
Bitte hilf mit, "Motorcycle emptiness" zu übersetzen
Kommentare