Dangerous Cargo (Nebezpečný náklad)

Slovakisch

Nebezpečný náklad

Raz poviem žil som, stálo to za to
Ten, kto má smer, nájde svoj cieľ
Túlavé cesty dažďom a blatom
modriny, jazvy, trápenie tiel
 
V hlave nebezpečný náklad
zápalku pod dynamit ak ma dáky výbuch čaká
potom asi má to tak byť
 
Sú pravdy, ktoré neučia v škole
nevie ich ani najlepší žiak
Až sám to zistím, aký mám dolet
a kto sa bude posledný smiať
 
V hlave nebezpečný náklad
zápalku pod dynamit ak ma dáky výbuch čaká
potom asi má to tak byť
Výšky, pády, rýchle jazdy
nech sa anjel strážny zblázni
na mále predsa nezáleží
Dobre vieme, že nás láka
osud Jacka Kerouaca
osud tých, čo chcú svoje sny žiť
 
Nám v duši lieta búrkový motýľ
Možno si zajtra zlámeme väz
Všednosť si trúfa, že nás raz skrotí
Ak, tak až zajtra, dnes je však dnes
 
V hlave nebezpečný náklad
zápalku pod dynamit ak ma dáky výbuch čaká
potom asi má to tak byť
Výšky, pády, rýchle jazdy
nech sa anjel strážny zblázni
na mále predsa nezáleží
Dobre vieme, že nás láka
osud Jacka Kerouaca
osud tých, čo chcú svoje sny žiť
 
Von rickyramirez1000 am Fr, 02/03/2012 - 23:54 eingetragen
Video
Align paragraphs
Englisch Übersetzung

Dangerous Cargo

One day I'll say; I've lived and it was worth it.
Who has a direction will find his destination.
Wandering roads through rain and mud
bruises, scars, body's suffering.
 
In my head - dangerous cargo
a match to dynamite, if an explosion awaits me
then maybe that's how it's meant to be.
 
There are truths that aren't taught in school
not the best student knows them.
On my own I'll find out how far can I go
and who'll have the last laugh.
 
In my head - dangerous cargo
a match to dynamite, if an explosion awaits me
then maybe that's how it's meant to be.
Heights, falls, fast driving
let the guardian angel go crazy
small things don't matter after all.
We know very well that we're tempted
by the fate of Jack Kerouac
fate of those, who want to live their dreams.
 
In our soul flies a storm butterfly.
Maybe tomorrow, our neck will break.
Familiarity dares to tame us one day.
If, then only tomorrow, but today is today.
 
In my head - dangerous cargo
a match to dynamite, if an explosion awaits me
then maybe that's how it's meant to be.
Heights, falls, fast driving
let the guardian angel go crazy
small things don't matter after all.
We know very well that we're tempted
by the fate of Jack Kerouac
fate of those, who want to live their dreams.
 
Von Soren am Sa, 07/04/2012 - 16:21 eingetragen
2 Mal gedankt
Nutzervor
rickyramirez10004 Jahre 7 Wochen
Gäste haben sich 1 Mal bedankt
NutzerVeröffentlicht vor
rickyramirez10004 Jahre 7 Wochen
5
Kommentare