Unreturnable

Tschechisch

Nenávratná

Z výkladních skříní půvab manekýn,
můj výlet do bezčasí,
jsem jistě jiný, jsem teď kdekým,
oběť nevědomé krásy,
asi ne na pohled, ale na dotek beztvarý.

Bez tváře cizoty,
vzdálen na své neznačené trase,
jsa vystrašen šepotem úst,
co zdály se bezhlasé,
chci z tvých průsvitných dlaní zase pít.

A z cizích veršů pak skládám věty,
z labutích per peruť pro let mimo světy,
spíš-li s ním, s ním-li spíš.

Být blíž a schopen odpustit,
pod víčky mít skrýš,
držet se a nepustit jako stalo se to,
když jsme mlčením křičeli a sváděli se k pláči.

Stačí místo slov jen vzplanutí,
ta poezie citu,
a krajina je bez hnutí,
jen tvá melodie zní tu,
příběh bohéma a poety přitom
jen já a tamty.

A z cizích veršů pak skládám věty,
z labutích per peruť pro let mimo světy,
spíš-li s ním, s ním-li spíš.

Už vím, že pod polštář ukrýváš
vzkazy psané spánkem,
v koupelně za zrcadlo
svou vůni s heřmánkem,
tak dobře znám poměry ztrát z obou stran.

Barvami slov jen přikrášluješ
pravdu ve vzduchoprázdnu,
zkoušíš předejít pádu
zadumán sám si zůstaň - srabe!

A z cizích veršů pak skládám věty,
z labutích per peruť pro let mimo světy,
spíš-li s ním, s ním-li spíš.

Versuchen, die Spalten einander anzugleichen
Englisch

Unreturnable

Mannequins' charm out of shop windows,
My trip to place of no time,
I'm different for sure, I'm whoever now,
A victim of unaware beauty,
not to be seen but to be shapelessly touched.

Without face of the unknown,
Distant on my uncharted road,
Haunted by the whisper of mouths,
That seemed to be voiceless,
I want to drink again from your transparent palms.

And from foreign verses I put sentences together,
From swan feathers wings to fly me beyond worlds,
If you sleep with him,
With him if you sleep.

To be closer and able to forgive,
To have a hideout under the eyelids,
To hold tight and never let go just as happened before,
When we shouted through our being silent
And tempted one another to cry.

An ignition is enough in place of words,
The poetry of feelings
And the scenery without any movement,
Only our melody is to be heard,
The story of a bohemian and poet at once,
Just me and those.

And from foreign verses I put sentences together,
From swan feathers wings to fly me beyond worlds,
If you sleep with him,
With him if you sleep.

Now I know, that you hide messages
Under your pillow, written by the slumber,
Behind the mirror in the bathroom,
Your scent with chamomile,
This well I know the score of loss
On both sides.

You only embellish the truth in vacuum
With the colours of your words,
You try to avoid the fall,
Lost in thoughts remain - you coward!

And from foreign verses I put sentences together,
From swan feathers wings to fly me beyond worlds,
If you sleep with him,
With him if you sleep.

Von Gast am Fr, 20/07/2012 - 23:02 eingetragen
Kommentare des Autors:

"spíš-li s ním, s ním-li spíš" / "If you sleep with him, with him if you sleep"
sounds the same as "spíš-li, sním, sním-li, spíš?" which can be translated as:
"When you sleep, I dream, when I dream, do you sleep?"

1 Mal gedankt
Nutzervor
Slovakia51 Wochen 3 Tage
0
Deine Bewertung: Keines
Weitere Übersetzungen von "Nenávratná"
Tschechisch → Englisch - Guest
0
Kommentare