Nina

Tschechisch

Nina

 

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno
Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout
Jak při každém slově
Přivíráš víčka
Prosím, vyslyš moji zpověď
Už jsme starý na psaníčka

Jsem bytost z vodních par, živa jenom z tvého dechu
Já vím, že nejsi rád a že je ti to k vzteku
Chci ti všechno říct
A pak se někam schovat
Třeba pochopíš
Jak je těžké nemilovat

Zase zrychlil se mi dech
Jak maratonským běžcům
Co je to za příběh
Bez lásky, bez milenců

Nemáš slov, patrně všechna patří jiným
Prosím, proměň je s nimi ve snech v gesta i v činy
A já tu zůstanu, ztracené malířské plátno
Třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout
Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému
Nech mě shořet, už nikdy o nás nemluv

Jsi mé úzko, jsi krev z řezných ran
Jsi ten, kdo vchází nepozván
Jsi zvuk, když padnou mi na rety slzy múz
Jsi mé úzko, jsi krev z řezných ran
Ačkoliv nechci, jsi ve mně uschován
Jsi zvuk, když padnou mi na rety slzy múz

Až splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe
Budu vším tím, co lidi k propasti svede
Budu krysařovou flétnou
A ozvěna v tvé duši
Pak ptáci tiše vzlétnou
By nedali tušit

Že se nebe nakloní
A zatřese světem
Tvé černé svědomí
Poprvé promluví k obětem

Nerovných bojů
Tvé sebestředné války
Srdečních nepokojů
Cos pozoroval z dálky

Jsi mé úzko, jsi krev z řezných ran
Ačkoliv nechci, jsi ve mně uschován
Jsi zvuk, když padnou mi na rety slzy múz
Jsi mé úzko, jsi krev z řezných ran
Jsi ten, kdo vchází nepozván
Jsi zvuk, když padnou mi na rety slzy múz

Jsi mé úzko, jsi krev z řezných ran
Ačkoliv nechci, jsi ve mně uschován
Jsi zvuk, když padnou mi na rety slzy múz
Jsi mé úzko, jsi krev z řezných ran
Jsi ten, kdo vchází nepozván
Jsi zvuk, když padnou mi na rety slzy múz

Von krutykrtek am Mo, 05/12/2011 - 22:28 eingetragen
Kommentare des Nutzers, der den Liedtext eingetragen hat:

Alternativ ein Video von einem Life-Auftritt:
http://www.youtube.com/watch?v=erF8sSFjmUo

Versuchen, die Spalten einander anzugleichen
Englisch Übersetzung

Nina

Versions: #1#2

Tonight I screamed your name in my sleep,
I know that you're not happy, but it's impossible to forget
How during each word
You half-close your eyes
Please, hear my confession
We're already too old for love letters

I am a creature of water steam, alive only from your breath
I know that you're not happy and that it makes you want to rage
I want to tell you everything
And then hide somewhere
Perhaps you'll understand
How hard it is not to love

I started breathing quickly again,
Like a marathon runner,
What story is this
Without love, without lovers

You have no words, they probably all belong to others
Please, change them in your dreams into gestures and actions
And I'll stay here, a lost painter's canvas
Perhaps you will come back and I'll let you stretch me out again
Please, paint me, create your picture
Let me burn, never talk of us again

You're my anxiety, you're the blood from my cuts
You're the one who comes in uninvited
You're the sound when the tears of muse's fall on my lips
You're my anxiety, you're the blood from my cuts
Although I don't want it, you're hidden in me
You're the sound when the tears of muse's fall on my lips

Once I blend into the air, I'll let the sky cry
I'll be everything that leads people into a chasm
I will be the Pied Piper's flute
And an echo in your soul
Then the birds will take off quietly
But then would not let them know

The sky will bend down
A shake the world
Your black consciousness
Will for the first time talk to the victims

Uneven fights
Your self-centered wars
Geunuine unrest
Which you watched from a distance

You're my anxiety, you're the blood from my cuts
Although I don't want it, you're hidden in me
You're the sound when the tears of muse's fall on my lips
You're my anxiety, you're the blood from my cuts
You're the one who comes in uninvited
You're the sound when the tears of muse's fall on my lips

You're my anxiety, you're the blood from my cuts
Although I don't want it, you're hidden in me
You're the sound when the tears of muse's fall on my lips
You're my anxiety, you're the blood from my cuts
You're the one who comes in uninvited
You're the sound when the tears of muse's fall on my lips

Von MissDK am Di, 20/12/2011 - 19:26 eingetragen
12 Mal gedankt
Gäste haben sich 12 Mal bedankt
Weitere Übersetzungen von "Nina"
Tschechisch → Englisch - MissDK
Tomáš Klus: Top 6
Kommentare