از حالا به بعد [ A Partir De Hoy (Spanish version feat. Marco Di Mauro) ]

Persisch Übersetzung

از حالا به بعد

از حالا به بعد
انعکاس خودم را در چشمانت می بینم
انعکاس رویاهایم را
وقتی خواب می بینم. یک بوسه
به طور باور نکردنی به کلمات دوستت دارم تبدیل می شود
که با صدای تو بیان می شود
 
از حالا به بعد
احساساتم را تغییر داده ای
حس می کنم که هر ثانیه
زمان محو می شود
چون وقتی با تو هستم ...
 
... تنها من و تو هستیم
 
دیگر هیچ نیازی بیش تر از این نیست
که کنار تو باشم
چون عشقت را دارم
چون تو تمام وجود من را داری
 
از حالا به بعد قلبم را به تو
رازهایم، سرنوشتم، خیالم را به تو
هر مکان و هر گوشه را
دیوانگی و عقلم را فقط به تو تسلیم می کنم
 
از حالا به بعد می گویم دوستت دارم و
نمی توانم بدون تو زندگی کنم چون برایت دل تنگ می شوم
تمام عشقم و
همه چیزم فقط برای توست ... از حالا به بعد
 
از حالا به بعد
ضربان قلبم با تو همراه می شود
تو را با تمام حواسم لمس می کنم
فکر می کنم اگر با تو باشم
دیگر هیج کس وجود ندارد
تنها من و تو هستیم
 
دیگر هیچ نیازی بیش تر از این نیست
که کنار تو باشم
چون عشقت را دارم
چون تو تمام وجود من را داری
 
از حالا به بعد قلبم را به تو
رازهایم، سرنوشتم، خیالم را به تو
هر مکان و هر گوشه را
دیوانگی و عقلم را فقط به تو تسلیم می کنم
 
از حالا به بعد می گویم دوستت دارم و
نمی توانم بدون تو زندگی کنم چون برایت دل تنگ می شوم
تمام عشقم و
همه چیزم فقط برای توست ...
 
سرنوشت نقشه ی بی نقصی پیدا کرد
در کنار اشتباهات، پاکدامنی و ترس های یک دیگر عاشق هم هستیم
فارغ از خطاهای یک دیگر عاشقم هم هستیم
 
از حالا به بعد قلبم را به تو
رازهایم، سرنوشتم، خیالم را
هر مکان و هر گوشه را
دیوانگی و عقلم را فقط به تو تسلیم می کنم
 
از حالا به بعد می گویم دوستت دارم و
نمی توانم بدون تو زندگی کنم چون برایت دل تنگ می شوم
تمام عشقم و
همه چیزم فقط برای توست ... از حالا به بعد...
 
Von omidsadeghi am So, 18/03/2012 - 00:38 eingetragen
Kommentare des Autors:

من از انگلیسی به فارسی ترجمه کردم چون اسپانیایی من اصلا خوب نیست

2 Mal gedankt
Gäste haben sich 2 Mal bedankt
Spanisch

A Partir De Hoy (Spanish version feat. Marco Di Mauro)

A partir de hoy
Tu mirada es mi reflejo
El reflejo de mis sueños
Cuando sueño como un beso
Se transforma en un, te quiero
Un te quiero de tu voz
 
A partir de hoy
 

Mehr

Idioms from "A Partir De Hoy (Spanish version feat. Marco Di Mauro)"
Kommentare