De dichter en de pendule (The Poet And The Pendulum)

Niederländisch Übersetzung

De dichter en de pendule

[Deel 1: Witte landen van vredelievendheid]
 
Het einde
 
De liedschrijver's dood
Het blad viel op hem
Nemen hem mee naar de witte landen van vredelievendheid, van onschuld
Vredelievend
Onschuld
 
[Deel 2: Thuis]
 
De dromer en de wijn
Dichter zonder rijm
Een geweduwd schijver uit elkaar getrokken bij de ketenen van hel
 
Een laatste perfecte partituur
Het is steeds hetzelfde liedje
Oh Christus, hoe ik wat ik ben geworden wel niet haat
 
Neem me mee naar huis!
 
Ga weg, ren weg, vlieg weg
Leid me naar het verkeerde pad van de dromers verstopplek
Ik kan niet huilen want de schouder huilt meer
Ik kan niet sterven, ik, een hoer voor deze koude wereld
Vergeef me
Ik heb maar twee gezichten
Een voor de wereld
Een voor God
Red mij!
Ik kan niet huilen want de schouder huilt meer
Ik kan niet sterven, ik, een hoer voor deze koude wereld
 
Mijn thuis was daar en toen, die weiden van de hemel
Avontuurgevulde dagen
 
Alsjeblieft, niet meer woorden
Gedachten van een doorgesneden hoofd
Geen lof meer
Vertel mij eens wanneer mijn hart de goede kant op gaat
 
Neem me mee naar huis!
 
Ga weg, ren weg, vlieg weg
Leid me naar het verkeerde pad van de dromers verstopplek
Ik kan niet huilen want de schouder huilt meer
Ik kan niet sterven, ik, een hoer voor deze koude wereld
Vergeef me
Ik heb maar twee gezichten
Een voor de wereld
Een voor God
Red mij!
Ik kan niet huilen want de schouder huilt meer
Ik kan niet sterven, ik, een hoer voor deze koude wereld
 
[Deel 3: De stilte]
 
Schitter mijn omgeving met een turkooizen waterval
Met schoonheid eronder
De eeuwige vrijen
 
Stop me in onder het blauw
Onder de pijn
Onder de regen
Nachtkus voor een kind in tijd
Het wiegende blad mijn wiegelied
 
Op de kust zaten en hoopten we
Onder dezelfde bleke maan
Wiens gidsende licht jou kiest
Kiest jullie allemaal
 
'Ik ben bang, ik ben zo bang
Om verkracht te worden, en weer en weer, en weer
Ik weet dat ik alleen zal sterven
Maar geliefd
 
Je leeft lang genoeg om de geluiden van geweren te horen
Lang genoeg om jezelf iedere nacht te horen schreeuwen
Lang genoeg om te zien hoe vrienden je verraden
 
Voor jaren was ik vastgebonden aan dit altaar
Nu heb ik nog maar drie minuten en tellende
Ik wens gewoon dat het tij mij eerst vangt en mij de dood geeft waar ik altijd naar verlangd heb'
 
[Deel 4: Zwart gepassioneerd spel]
 
Tweede diefstal in het gerecht van Christus
In tweeën gesneden - kindermoord
De wereld zal zich verheugen op deze dag
Als de kraaien feesten op de verrotte dichter
 
Ieder moet zijn eigen begraven
Geen mars om het hart van steen te begraven
Nu hij thuis is in hel, wat hem goed doet
Gedood door de bel, luiden nu zijn vaarwel
 
De morgen kwam op op zijn altaar
Herinnert hem aan het zwarte gepassioneerde spel
Uitgevoerd door zijn vrienden zonder schaamte
Spugend op zijn graf als zij kwamen
 
Ga weg, ren weg, vlieg weg
Leid me naar het verkeerde pad van de dromers verstopplek
Ik kan niet huilen want de schouder huilt meer
Ik kan niet sterven, ik, een hoer voor deze koude wereld
Vergeef me
Ik heb maar twee gezichten
Een voor de wereld
Een voor God
Red mij!
Ik kan niet huilen want de schouder huilt meer
Ik kan niet sterven, ik, een hoer voor deze koude wereld
 
'Vandaag, in het jaar van onze Heer, 2005'
Tuomas werd geroepen door de liefhebbenden van deze wereld
Hij stopte met huilen aan het einde van iedere dag
De muziek die hij schreef heeft te lang zonder stilte gezeten
Hij werd naakt en dood gevonden
Met een lach op zijn gezicht, een pen en 1000 pagina's aan verwijderde tekst'
 
Red mij
 
[Deel 5: Moeder en vader]
 
Wees gerust mijn zoon
Je bent thuis
Oh, wanneer ben je zo koud geworden?
Het blad zal blijven dalen
Alles was je nodig hebt is mijn liefde te voelen
 
Zoek naar schoonheid, vind jouw kust
Probeer ze allemaal te redden, bloed niet meer
Je hebt grote oceanen in je
Op het einde, ik zal altijd van je blijven houden
 
Het begin
 
Von TMRPS am Mo, 05/12/2011 - 18:38 eingetragen
1 Mal gedankt
Nutzervor
siemen.marijke3 Jahre 12 Wochen
Englisch

The Poet And The Pendulum

[Part 1: White Lands Of Empathica]
 
The end.
 
The songwriter's dead.
The blade fell upon him
Taking him to the white lands of Empathica, of Innocence...
Empathica
Innocence
 
[Part 2: Home]
 
The dreamer and the wine
Poet without a rhyme
A widowed writer torn apart by chains of hell
 
One last perfect verse
Is still the same old song
Oh Christ how I hate what I have become
 
Take me home
 
Getaway, runaway, fly away
Lead me astray to dreamer's hideaway
I cannot cry 'cause the shoulder cries more
I cannot die, I, a whore for the cold world
Forgive me
I have but two faces
One for the world
One for God
Save me
I cannot cry 'cause the shoulder cries more
I cannot die, I, a whore for the cold world
 
My home was there 'n then
Those meadows of heaven
Adventure-filled days
One with every smiling face
 
Please, no more words
Thoughts from a severed head
No more praise
Tell me once my heart goes right
 
Take me home
 
Getaway, runaway, fly away
Lead me astray to dreamer's hideaway
I cannot cry 'cause the shoulder cries more
I cannot die, I, a whore for the cold world
Forgive me
I have but two faces
One for the world
One for God
Save me
I cannot cry 'cause the shoulder cries more
I cannot die, I, a whore for the cold world
 
[Part 3: The Pacific]
 
Sparkle my scenery
With turquoise waterfall
With beauty underneath
The Ever Free
 
Tuck me in beneath the blue
Beneath the pain, beneath the rain
Goodnight kiss for a child in time
Swaying blade my lullaby
 
On the shore we sat and hoped
Under the same pale moon
Whose guiding light chose you
Chose you all
 
"I'm afraid. I'm so afraid.
Being raped again, and again, and again
I know I will die alone.
But loved.
 
You live long enough to hear the sound of guns,
long enough to find yourself screaming every night,
long enough to see your friends betray you.
 
For years I've been strapped unto this altar.
Now I only have 3 minutes and counting.
I just wish the tide would catch me first and give me a death I always longed for".
 
[Part 4: Dark Passion Play]
 
2nd robber to the right of Christ
Cut in half - infanticide
The world will rejoice today
As the crows feast on the rotting poet
 
Everyone must bury their own
No pack to bury the heart of stone
Now he's home in hell, serves him well
Slain by the bell, tolling for his farewell
 
The morning dawned, upon his altar
Remains of the dark passion play
Performed by his friends without shame
Spitting on his grave as they came
 
Getaway, runaway, fly away
Lead me astray to dreamer's hideaway
I cannot cry 'cause the shoulder cries more
I cannot die, I, a whore for the cold world
Forgive me
I have but two faces
One for the world
One for God
Save me
I cannot cry 'cause the shoulder cries more
I cannot die, I, a whore for the cold world
 
"Today, in the year of our Lord 2005,
Tuomas was called from the cares of the world.
He stopped crying at the end of each beautiful day.
The music he wrote had too long been without silence.
 
He was found naked and dead,
With a smile in his face, a pen and 1000 pages of erased text."
 
Save me
 
[Part 5: Mother & Father]
 
Be still, my son
You're home
Oh when did you become so cold?
The blade will keep on descending
All you need is to feel my love
 
Search for beauty, find your shore
Try to save them all, bleed no more
You have such oceans within
In the end
I will always love you
 
The beginning.
 
Von MincheKamikazi am Di, 03/08/2010 - 14:34 eingetragen
Zuletzt von Fary am Di, 05/04/2016 - 21:47 bearbeitet
Bitte hilf mit, "The Poet And The Pendulum" zu übersetzen
Idioms from "The Poet And The Pendulum"
Kommentare