جنون (Rage)

Persisch Übersetzung

جنون

این حس توی استخوان هامه
تو هیچوقت باختن من رو ندیدی, قبلا همینطور کنترلم رو
از دست دادم
هرچیزی که میتونستم برداشتم,تو هیچوقت نمیفهمی
دیگه نمیذارم زندگیم رو بدزدی
دارم برش میگردونم,زمان رو میگم
دیر یا زود توی چشمهای تو
چطور میتونم همه ی اون رازها و دروغها رو باور کنم؟
 
پس برو,دور شو
تنها چیزی که به من دادی یه قلب شکسته بود
از سر راهم برو کنار
میدونم که لیاقتم چیزی بیشتر از این زندگیه
اگه بمونم ممکنه کاری بکنم که میدونم بعدا پشمون میشم
هیچکدوم از اون حرفهایی که موقع جنون زدم جدی نگیر
 
من به تو احترام گذاشتم,باهات صادق بودم,چرا مجبوری که اون مسیر یک طرفه رو انتخاب کنی؟
بعد از اینکه همه چیز تمومه,و همه ی حرف ها گفته شده,من همیشه یه قدم جلوتر خواهم بود
پس دارم پیش میرم تا نیازم رو برطرف کنم
کسی که میتونه پیشکش های اون ها رو نگه داره
رویاها و همه ی خاطراتم رو ترک کن
 
پس برو,دور شو
تنها چیزی که به من دادی یه قلب شکسته بود
از سر راهم برو کنار
میدونم که لیاقتم چیزی بیشتر از این زندگیه
اگه بمونم ممکنه کاری بکنم که میدونم بعدا پشمون میشم
هیچکدوم از اون حرفهایی که موقع جنون زدم جدی نگیر
 
همه ی خاطرات (مون) همه ی لحظه های خوب حالا برای من
بی معنی اند
وقتی متوجه اشتباهت میشی که من رفته م
 
پس برو,دور شو
تنها چیزی که به من دادی یه قلب شکسته بود
از سر راهم برو کنار
میدونم که لیاقتم چیزی بیشتر از این زندگیه
اگه بمونم ممکنه کاری بکنم که میدونم بعدا پشمون میشم
هیچکدوم از اون حرفهایی که موقع جنون زدم جدی نگیر
 
Von minuch am So, 15/04/2012 - 09:55 eingetragen
4 Mal gedankt
Nutzervor
leila_persian_girl4 Jahre 45 Wochen
Gäste haben sich 3 Mal bedankt
Englisch

Rage

I feel it in my bones
You've never seen me lose, losing my control like this before
I've taken all I can, you never understand
 

Mehr

NutzerVeröffentlicht vor
leila_persian_girl4 Jahre 45 Wochen
4
Kommentare