Translate Ovdoviala Lissitchkata (Овдовяла й лисицата)

Bulgarisch

Ovdovyala Lisichkata (Овдовяла лисичката)

Овдовяла лисичката
Ди-ле-до ди-ли-ле-до ди-ле-до
Със дванайсет лисиченца
Ди-ле-до ди-ли-ле-до ди-ле-до

Отговаря лисичката
Ди-ле-до ди-ли-ле-до ди-ле-до
Не ща мама да ва види
Ди-ле-до ди-ли-ле-до ди-ле-до

Щеш ма мамо да на видиш
Ди-ле-до ди-ли-ле-до ди-ле-до
На пазара в чаршията
Ди-ле-до ди-ли-ле-до ди-ле-до

На зайчеря в кесията
Ди-ле-до ди-ли-ле-до ди-ле-до
На болера на шията
Ди-ле-до ди-ли-ле-до ди-ле-до

Овдовяла лисичката
Ди-ле-до ди-ли-ле-до ди-ле-до
Със дванайсет лисиченца
Ди-ле-до ди-ли-ле-до ди-ле-до

Отговаря лисичката
Ди-ле-до ди-ли-ле-до ди-ле-до
Не ща мама да ва види
Ди-ле-до ди-ли-ле-до ди-ле-до

Kommentare