Steps from Heaven (Schody z Nebe)

Tschechisch

Schody z Nebe

Jak kámen tíží andělský střílny
a na nás dva teď čekají, hledají cíl
hned na první moment zaměří, střílí
hroty svý střílí
A bůh už ví, že jdou šílený blázni
co na cestě svý prsten si daj
neváží, nesčítaj, chtěj se jen sblížit
a on je vyslyší.

Bůh ví, že chci umřít vedle tebe
stráží jsme odhaleni
Bůh ví, že ty schody co jdou z nebe
scházím v tvým opojení.

Kdo neletí, nepadá z vysoký výšky
a andělé teď rozstřílí omšelý svět
nás dva ve tmě rozkmytaj
jak plamen svíčky
plameny svíčky.

A z očí, co čtou, nevyčtou z knížky
a v dlouhý frontě museli stát
řada vyšla na ně dva, zůstanou svými
a on je vyslyší.

Bůh ví, že chci umřít vedle tebe
stráží jsme odhaleni
Bůh ví, že ty schody co jdou z nebe
scházím v tvým opojení.

Bůh ví, že chci umřít vedle tebe
stráží jsme odhaleni
Bůh ví, že ty schody co jdou z nebe
scházím v tvým opojení

Já vím, že teď už nás hlídá

Bůh ví že chci umřít vedle tebe
stráží jsme odhaleni
Bůh ví že ty schody co jdou z nebe
scházím v tvým opojení.

Bůh ví, že chci umřít vedle tebe
stráží jsme odhaleni
Bůh, ví že ty schody co jdou z nebe
scházím v tvým opojení.

Von purplelunacy am Sa, 21/05/2011 - 20:52 eingetragen
Versuchen, die Spalten einander anzugleichen
Englisch Übersetzung

Steps from Heaven

How stone saddled angelic embrasures
and for us waiting, looking for goal
the very first moment they aim, shooting
Spikes are shot
And God knows they're comming mad crazy
Who are engaged on their way
They don't weigh, do not add up, they only converge
and He will listen

God knows that I want to die next to you
guards have discovered us
God knows that those steps are going out of the sky
I'm missed in your intoxication

Who do not fly, does not fall from high altitude
and the angels now shoot this dingy world
it shiver us in the dark.
like candle flames
candle flames

And from the eyes what they read, don't read from the book
And they had to stand in long queue
Came the turn of the two, remain his
and He will listen.

God knows that I want to die next to you
guards have discovered us
God knows that those steps are going out of the sky
I'm missed in your intoxication

God knows that I want to die next to you
guards have discovered us
God knows that those steps are going out of the sky
I'm missed in your intoxication

I know that now he watches us.

God knows that I want to die next to you
guards have discovered us
God knows that those steps are going out of the sky
I'm missed in your intoxication

God knows that I want to die next to you
guards have discovered us
God knows that those steps are going out of the sky
I'm missed in your intoxication

Von Ruushi am So, 10/07/2011 - 08:45 eingetragen
16 Mal gedankt
Nutzervor
Nazish_qamar28 Wochen 1 Tag
Gäste haben sich 15 Mal bedankt
Weitere Übersetzungen von "Schody z Nebe"
Tschechisch → Englisch - Ruushi
Kommentare