گرگ ماده (She Wolf)

Englisch

She Wolf

SOS she’s in disguise
SOS she’s in disguise
There’s a she wolf in disguise
Coming out coming out coming out
 
A domesticated girl that’s all you ask of me
Darling it is no joke this is lycanthropy
The moon's awake now with eyes wide open
My body’s craving so feed the hungry
 
I’ve been devoting myself to you Monday to Monday and Friday to Friday
Not getting enough retribution or decent incentives to keep me at it
I’m starting to feel just a little abused like a coffee machine in an office
So I’m gonna go somewhere cozy to get me a lover and tell you all about it
 
There’s a she wolf in the closet
Open up and set it free
There’s a she wolf in the closet
Let it out so it can breathe
 
Sitting across a bar staring right at her prey
It’s going well so far she’s gonna get her way
Nocturnal creatures are not so prudent
The moon's my teacher and I’m her student
 
To locate the single men I got on me a special radar
And the fire department hotline in case I get in trouble later
Not looking for cute little divos or rich city guys that just want to enjoy
I’m having a very good time in the heat, very bad in the arms of a boy
 
There’s a she wolf in the closet
Open up and set it free
There’s a she wolf in the closet
Let it out so it can breathe
 
SOS she’s in disguise
SOS she’s in disguise
There’s a she wolf in disguise
Coming out coming out coming out
 
SOS she’s in disguise
SOS she’s in disguise
There’s a she wolf in disguise
Coming out coming out coming out
 
There’s a she wolf in your closet, let it out so it can breathe
 
Von shakiloca am Mi, 27/10/2010 - 22:13 eingetragen
Zuletzt von atheros am So, 02/10/2016 - 12:08 bearbeitet
videoem: 
Align paragraphs
Persisch Übersetzung

گرگ ماده

کمک اون تغییر چهره داده
کمک اون تغییر چهره داده
یه گرگ ماده تغییر چهره داده
داره میاد بیرون، داره میاد بیرون، داره میاد بیرون
 
یه دختر اهلی، چیزیه که از من میخواین باشم
عزیزم این که شوخی نیست، من گرگ شدم
ماه بیدار شده، با چشمانی باز
تن من پر از عطشه، سیرش کن
 
من دوشنبه به دوشنبه و جمعه به جمعه خودمو وقف تو کردم
حقم این نبود که این بلا رو سرم بیاری
احساس می کنم مثل یه قهوه ساز تو دفتر کار مورد سوء استفاده قرار گرفتم
خب میخوام برم جایی که یه عاشق واقعی پیدا کنم و راجع بهش به تو بگم
 
یه گرگ ماده تو کمد لباست حبس شده
بازش کن و رهاش کن
یه گرگ ماده تو کمد لباست حبس شده
بیارش بیرون تا بتونه نفس بکشه
 
یه گوشه باز نشسته و به شکارش خیره شده
تا حالاش که خوب پیشرفته، میخواد بره سر راهش
موجودات شبگرد زیادم محتاط نیستن
ماه استاد منه و من شاگرد اون
 
برای گیر آوردن مردای مجرد یه رادار مخصوص دارم
و شیلنگ آتشنشانی که وقتی تو درد سر افتادم ازش استفاده کنم
من دنبال مرد های دولتمند یا ثروتمند نیستم که فقط دنبال حال کردنن
اوقات خوش و اوقات بدی رو در آغوش یه پسر گذروندم
 
یه گرگ ماده تو کمد لباست حبس شده
بازش کن و رهاش کن
یه گرگ ماده تو کمد لباست حبس شده
بیارش بیرون تا بتونه نفس بکشه
 
کمک اون تغییر چهره داده
کمک اون تغییر چهره داده
یه گرگ ماده تغییر چهره داده
داره میاد بیرون، داره میاد بیرون، داره میاد بیرون
 
کمک اون تغییر چهره داده
کمک اون تغییر چهره داده
یه گرگ ماده تغییر چهره داده
داره میاد بیرون، داره میاد بیرون، داره میاد بیرون
 
یه گرگ ماده تو کمد لباست حبس شده بیارش بیرون تا بتونه نفس بکشه
 
Von sina dallal am Fr, 20/04/2012 - 18:08 eingetragen
Bitte hilf mit, "She Wolf" zu übersetzen
Kommentare