Град летње ноћи

Englisch

Summer Night City

Summer night city...
Summer night city...
Waiting for the sunrise, soul dancing in the dark
Summer night city
Walking in the moonlight, love-making in the park
Summer night city
In the sun I feel like sleeping
I can't take it for too long
My impatience slowly creeping
Up my spine and growing strong
I know what's waiting there for me
Tonight I'm loose and fancy-free
Aa-ahhh
When the night comes with the action
I just know it's time to go
Can't resist the strange attraction
From that giant dynamo
Lots to take and lots to give
Time to breathe and time to live

Waiting for the sunrise, soul dancing in the dark
Summer night city
Walking in the moonlight, love-making in the park
Summer night city

It's elusive call it glitter
Somehow something turns me on
Some folks only see the litter
We don't miss them when they're gone
I love the feeling in the air
My kind of people everywhere

When the night comes with the action
I just know it's time to go
Can't resist the strange attraction
From that giant dynamo

And tomorrow, when it's dawning
And the first birds start to sing
In the pale light of the morning
Nothing's worth remembering
It's a dream, it's out of reach
Scattered driftwood on the beach

Waiting for the sunrise, soul dancing in the dark
Summer night city
Walking in the moonlight, love-making in the park
Summer night city

Video
Video
Versuchen, die Spalten einander anzugleichen
Serbisch

Град летње ноћи

Град летње ноћи...
Град летње ноћи...
Чекајући излазак сунца, душа плеше по мраку
Град летње ноћи
Чекајући месечину, водимо љубав у парку
Град летње ноћи
По сунцу се осећам као да спавам
Не ногу да издржим предуго
Моје нестрпљење се полако прекида
До моје кичме и јако расте
Знам шта ме чека тамо
Вечерас сам опуштена и безбрижна
Аа-аххх
Када ноће падне са акцијом
Знам да је време да кренем
Не могу да се одупрем чудној привлачности
Од тог великог динама
Много се узима и много се даје
Време да се дише и време да се живи

Чекајући излазак сунца, душа плеше по мраку
Град летње ноћи
Чекајући месечину, водимо љубав у парку
Град летње ноћи

То је неухватљивост коју зову глитер
Некако се нешто окреће око мене
Неки људи виде само простирку
Не пропуштамо их када оду
Волим осећај у ваздуху
Моју врсту људи свуда

Када ноће падне са акцијом
Знам да је време да кренем
Не могу да се одупрем чудној привлачности
Од тог великог динама

А сутра када сване
И прве птице запевају
У бледом светлу јутра
Ништа није вредно памћења
То је сан, то је ван домашаја
Претежно нането дрво на плажи

Чекајући излазак сунца, душа плеше по мраку
Град летње ноћи
Чекајући месечину, водимо љубав у парку
Град летње ноћи

Von Milan31 am So, 20/05/2012 - 13:05 eingetragen
2 Mal gedankt
Gäste haben sich 2 Mal bedankt
0
Deine Bewertung: Keines
Weitere Übersetzungen von "Summer Night City"
Englisch → Serbisch - Milan31
0
Kommentare