سوپرمن (Superman)

Persisch Übersetzung

سوپرمن

یکم بیا جلوتر، موضوع ما شکستن قانونه
من هم خیلی ساده بودم نه؟ ، اتفاقا رو باور کردم یعنی
تا تو ساکت بودی من خبرارو از پرنده ها میگرفتم
انسان همینجوریه دیگه، ناراحت شدم بیا ببین اصلا تعجب نکردم
 
کی میدونه رو لبای زهرآلودت
طعم چند شب و چند روز هست
در من هیچ اخلالی ایجاد نشد دراصل
وقتی بچه بودم اینارو بازی میکردم
 
توی زندگیم، امتحان کردن چیزی که قبلا امتحان شده نبوده به هیچ وجه و تو هم نمیتونی باعث شی که باشه
این چه افتادن از چشمی بود که اگه سوپرمن هم باشی نمیتونی جمعش کنی
توی زندگیم، امتحان کردن چیزی که قبلا امتحان شده نبوده به هیچ وجه و تو هم نمیتونی باعث شی که باشه
این قلبی که تو شکوندی رو خیلی وقته که پروازش دادم نمیتونی دیگه جلشو بگیری
سخته
آه
اصلا زحمت نکش و فکر اون احتمال رو هم نکن
هیچ حرفی نمیتونه تصمیممو عوض کنه، فکرم باقیه
 
Von mahta_ormavi am Do, 26/07/2012 - 14:49 eingetragen
2 Mal gedankt
Gäste haben sich 2 Mal bedankt
Türkisch

Superman

Kay biraz ileri, konumuz yasak ihlali
Çok saftım değil mi ben de, olanları yuttum yani
Sen sustukça ben haberlerini kuşlardan aldım
İnsan böyle işte, bozuldum gel gör şaşırmadım
 
Kim bilir zehirli dudağında
Kaç gecenin kaç güneşin tadı
Bende hiç hasar yok aslında
 

Mehr

Bitte hilf mit, "Superman" zu übersetzen
Kommentare