از شانست استفاده کن ! (Taking chances)

Englisch

Taking chances

Don't know much about your life.
Don't know much about your world, but
Don't want to be alone tonight,
On this planet they call earth.

You don't know about my past, and
I don't have a future figured out.
And maybe this is going too fast.
And maybe it's not meant to last,

But what do you say to taking chances,
What do you say to jumping off the edge?
Never knowing if there's solid ground below
Or a hand to hold, or hell to pay,
What do you say,
What do you say?

I just want to start again,
And maybe you could show me how to try,
And maybe you could take me in,
Somewhere underneath your skin?
Never knowing if there's solid ground below
Or a hand to hold, or hell to pay,
What do you say,
What do you say?

And I had my heart beaten down,
But I always come back for more, yeah.
There’s nothing like love to pull you up,
When you’re laying down on the floor there.
So talk to me, talk to me,
Like lovers do.
Yeah walk with me, walk with me,
Like lovers do,
Like lovers do.

What do you say to taking chances,
What do you say to jumping off the edge?
Never knowing if there's solid ground below
Or a hand to hold, or hell to pay,
What do you say,
What do you say?

Don’t know much about your life
And I don’t know much about your world.

Video
Versuchen, die Spalten einander anzugleichen
Persisch Übersetzung

از شانست استفاده کن !

از زندگیت چیزی نمیدونم
از دنیاتم چیزی نمیدونم اما
نمیخوام امشب تنها باشم
توی سیاره ای که اسمش زمینه

تو در مورد گذشته من چیزی نمیدونی
اینو بدون که اینده ای هم ندارم
و شاید این اتفاق ها داره به سزعت رخ میده
و شاید هم دوامی نداشته باشه

اما نظرت چیه که از این شانس استفاده کنی
نظرت چیه که از لبه به پایین بپری ؟
حتی ندونی که زمینی زیره پاته
دستی که بگیرتت ، یا جهنمی که به اعمالت برسه
نظرت چیه ؟

میخوام یه بار دیگه شروع کنم
شاید بتونی نشونم بدی که چطور امتحان کنم
شاید بتونی باورم کنی
یه جایی زیر پوستت
حتی ندونی که زمینی زیره پاته
دستی که بگیرتت ، یا جهنمی که به اعمالت برسه
نظرت چیه ؟
نظرت چیه ؟

قلبم ناامید شده بود
آره ، ولی برگشتم برای چیزای بیشتر
چیزی به اسم عشق تو را بالا نمکشه
وقتیکه تو روی زمین دراز کشیدی
پس با من صحبت کن
آره با من راه بیا ، راه بیا
مثل عاشق ها
مثل عاشق ها

نظرت چیه که ازاین شانس ها استفاده کنی؟
نظزت چیه که از این لیه بپری پایین
ندونی که زمینی وجود داره یا دستی که بگیرتت یا اینکه مجازات بشی براش
نظرت چیه ؟
نظرت چیه ؟

از زندگیت چیزی نمیدونم
از دنیاتم چیزی نمیدونم

Von judy22abbott am Do, 26/01/2012 - 20:26 eingetragen
Kommentare des Autors:

ممنون میشم نظر بدین

4 Mal gedankt
Gäste haben sich 4 Mal bedankt
Kommentare