Πολύ Κοντά (Poly Konta) [ Too Close ]

Englisch

Too Close

You know I'm not one to break promises
I don't want to hurt you but I need to breathe
At the end of it all, you're still my best friend
But there's something inside that I need to release
Which way is right, which way is wrong
How do I say that I need to move on
You know we're headed separate ways
 
And it feels like I am just too close to love you
There's nothing I can really say
I can't lie no more, I can't hide no more
Got to be true to myself
And it feels like I am just too close to love you
So I'll be on my way
 
You've given me more that I can return
Yet there's oh so much that you deserve
There's nothing to say, nothing to do,
I've nothing to give
I must leave without you
You know we're headed separate ways
 
And it feels like I am just too close to love you
There's nothing I can really say
I can't lie no more, I can't hide no more
Got to be true to myself
And it feels like I am just too close to love you
So I'll be on my way
 
So I'll be on my way
 
And it feels like I am just too close to love you
There's nothing that I can really say
I can't lie no more, I can't hide no more
Got to be true to myself
And it feels like I am just too close to love you
So I'll be on my way
 
So I'll be on my way
So I'll be on my way
 
Von Id am Di, 15/05/2012 - 21:50 eingetragen
videoem: 
Align paragraphs
Griechisch Übersetzung

Πολύ Κοντά (Poly Konta)

Ξέρεις πως δεν είμαι εγώ αυτός που αθετεί υποσχέσεις
Δεν θέλω να σε πληγώσω αλλά χρειάζομαι να αναπνεύσω
Στην τελική, παραμένεις η καλύτερη φίλη μου
Αλλά υπάρχει κάτι μέσα μου που χρειάζομαι να απελευθερώσω
Ποιος δρόμος είναι ο σωστός, ποιος δρόμος είναι ο λάθος;
Πως να πω πως χρειάζομαι να πάω παρακάτω;
Ξέρεις πως κατευθυνόμαστε σε ξεχωριστές πορείες
 
Και νιώθω σαν να είμαι πολύ κοντά στο να σε αγαπήσω
Δεν υπάρχει κάτι που μπορώ πραγματικά να πω
Δεν μπορώ να λέω πλέον ψέματα, δεν μπορώ να κρύβομαι πλέον
Πρέπει να είμαι ειλικρινής με τον εαυτό μου
Και νιώθω σαν να είμαι πολύ κοντά στο να σε αγαπήσω
Οπότε θα ακολουθήσω το δικό μου δρόμο
 
Μου έδωσες παραπάνω από αυτό που μπορώ να επιστρέψω
Ακόμα, υπάρχουν τόσα πολλά που σου αξίζουν
Δεν υπάρχει κάτι να πεις, τίποτα να κάνεις
Δεν έχω τίποτα να δώσω
Πρέπει να αποχωρήσω χωρίς εσένα
Ξέρεις πως κατευθυνόμαστε σε ξεχωριστές πορείες
 
Και νιώθω σαν να είμαι πολύ κοντά στο να σε αγαπήσω
Δεν υπάρχει κάτι που μπορώ πραγματικά να πω
Δεν μπορώ να λέω πλέον ψέματα, δεν μπορώ να κρύβομαι πλέον
Πρέπει να είμαι ειλικρινής με τον εαυτό μου
Και νιώθω σαν να είμαι πολύ κοντά στο να σε αγαπήσω
Οπότε θα ακολουθήσω το δικό μου δρόμο
 
Οπότε θα ακολουθήσω το δικό μου δρόμο
 
Και νιώθω σαν να είμαι πολύ κοντά στο να σε αγαπήσω
Δεν υπάρχει κάτι που μπορώ πραγματικά να πω
Δεν μπορώ να λέω πλέον ψέματα, δεν μπορώ να κρύβομαι πλέον
Πρέπει να είμαι ειλικρινής με τον εαυτό μου
Και νιώθω σαν να είμαι πολύ κοντά στο να σε αγαπήσω
Οπότε θα ακολουθήσω το δικό μου δρόμο
 
Οπότε θα ακολουθήσω το δικό μου δρόμο
Οπότε θα ακολουθήσω το δικό μου δρόμο
 
Von Id am Di, 15/05/2012 - 21:59 eingetragen
Kommentare