خطا کار (Trespassing)

Persisch Übersetzung

خطا کار

وقتی گاهی اوقات حرکت می کنم
پامو از علامت اونورتر می زارم
می گن: کی هستی؟ از کجا اومدی؟
خوشمون نمیاد هیچ ملاقات کننده ای بیاد
 
نوشتن: هیچ خطاکاری نیاد
این کمترین چیزیه که می تونم بخونم.
خطاکار نیاد؟آره، بشین یه جا
وایسا تا گوشمالیت بدم.
 
قبلنا توی دام افتادم همون موقع فهمیدم
صدایی که درونم میشنوم میشه عملی بشه
عالی بود،همون موقع رفتم رو دنده ی خوش بینی
همون موقع که زدم به قله ی کوه تصمیم گرفتم مخمو تعطیل کنم.
 
همدردی نمی خوام، زاری و شکایت هم نمی کنم
عمر من زمان زمان درخشش و آزادیه
هر وقت بخوام می درخشم
 
بزار همه ی این پوششا از بین برن
هیچ راه برگشتی نیست
بزن بریم!
 
وقتی گاهی اوقات حرکت می کنم
پامو از علامت اونورتر می زارم
می گن: کی هستی؟ از کجا اومدی؟
خوشمون نمیاد هیچ ملاقات کننده ای بیاد
 
نوشتن: هیچ خطاکاری نیاد
این کمترین چیزیه که می تونم بخونم.
خطاکار نیاد؟آره، بشین یه جا
وایسا تا گوشمالیت بدم.
 
هیچ نشون استانداردی ندارم
حتما می تونی باور کنی
قلبم از طلاس،اما بدنم سست شده
عزیزم بیا، می تونی بفهمی؟
 
وقتی گاهی اوقات حرکت می کنم
پامو از علامت اونورتر می زارم
می گن: کی هستی؟ از کجا اومدی؟
خوشمون نمیاد هیچ ملاقات کننده ای بیاد
 
نوشتن: هیچ خطاکاری نیاد
این کمترین چیزیه که می تونم بخونم.
خطاکار نیاد؟آره، بشین یه جا
وایسا تا گوشمالیت بدم.
 
Von Mahtab_Persian am Mo, 09/04/2012 - 22:06 eingetragen
5 Mal gedankt
Gäste haben sich 5 Mal bedankt
Englisch

Trespassing

Well I was walkin for some time
when I came across this sign
sayin “who are you and where are you from?”
We don’t like when visitors come.
 
“No Trespassing” that’s what it said
at least that’s what I could read.
No Trespassing? Yeah, my ass!
Wait till ya get a load of me!
 
One day I was trippin and that’s when I could see
that the ether I had tapped into could be reality
It was great, that’s when I climbed that optimistic vine
Once I hit that mountain peak I began to lose my mind
 
I don’t need no sympathy. I won’t cry and whine.
Life’s my light and liberty
and I’ll shine when I wanna shine.
 
Make their faces crack
there’s no turnin back.
Let’s GO!
 
Well I was walkin for some time
when I came across this sign
sayin “who are you and where are you from?”
We don’t like when visitors come.
 
“No Trespassing” that’s what it said
at least that’s what I could read.
No Trespassing? Yeah, my ass!
Wait till ya get a load of me!
 
I ain’t got BS in my bag
that’s the one thing you can believe
my heart is gold, my body is lax
come on baby, can’t you see?
 
Well I was walkin for some time
when I came across this sign
sayin “who are you and where are you from?”
We don’t like when visitors come.
 
“No Trespassing” that’s what it said
at least that’s what I could read.
No Trespassing? Yeah, my ass!
Wait till ya get a load of me!
 
Von Mahtab_Persian am So, 08/04/2012 - 20:32 eingetragen
Zuletzt von Fary am Sa, 29/06/2013 - 21:50 bearbeitet
Kommentare des Nutzers, der den Liedtext eingetragen hat:
Weitere Übersetzungen von "Trespassing"
Englisch → Persisch - Mahtab_Persian
Kommentare
kia Lambert     Februar 1st, 2013

B.S