Разменяне на роли (Turning Tables)

Englisch

Turning Tables

Close enough to start a war
All that I have is on the floor
God only knows what we're fighting for
All that I say, you always say more
 
I can't keep up with your turning tables
Under your thumb, I can't breathe
 
So, I won't let you close enough to hurt me
No, I won't rescue you, you to just desert me
I cant give you, what you think you gave me
It's time to say goodbye to turning tables
To turning tables
 
Under haunted skies I see ooh
Where love is lost, your ghost is found
I braved a hundred storms to leave you
As hard as you try, no I will never be knocked down
 
I can't keep up with your turning tables
Under your thumb, I can't breathe
 
So, I won't let you close enough to hurt me, no
I won't rescue you, you to just desert me
I cant give you, what you think you gave me
It's time to say goodbye to turning tables
Turning tables
 
Next time I'll be braver
I'll be my own savior
When the thunder calls for me
Next time I'll be braver
I'll be my own savior
Standing on my own two feet
 
I won't let you close enough to hurt me, no
I won't rescue you, you to just desert me
I cant give you, what you think you gave me
It's time to say goodbye to turning tables
To turning tables
Turning tables, yeah
Turning, oh
 
Von purplelunacy am Di, 26/04/2011 - 11:43 eingetragen
Zuletzt von Zolos am Mi, 14/06/2017 - 14:04 bearbeitet
videoem: 
Align paragraphs
Bulgarisch Übersetzung

Разменяне на роли

Разменяне на роли
 
Достатъчно близо да започнем война
Всичко, което имам е сложено на масата.
Господ знае за какво се караме.
Каквото и да кажа, ти ме надприказваш.
Не мога да продължавам, разменяме си ролите.
Под твоята власт, не мога да дишам
Така че няма да те допусна близо да ме нараниш
Не, няма да питам, ти просто ме напусна
Не мога да ти дам, това което си мислиш , че ми даваш
Време е да кажа сбогом, разменяме си ролите,разменяме си ролите.
 
Витаейки в небесата, сега разбирам
Твоя призрак е в основата на изгубената любов
Предизвиквах стотици бури( скандали) да те напусна
Колкото и да опитваш, не никога няма да бъда пречупена
Не мога да продължавам разменяме си ролите.
Под твоята власт, не мога да дишам
Така че няма да те допусна близо да ме нараниш
Не, няма да питам, ти просто ме напусна
Не мога да ти дам, това което си мислиш , че ми даваш
Време е да кажа сбогом разменяме си ролите, разменяме си ролите.
 
Следващия път ще бъда по-смела,
Ще бъда собствения си спасител,
Когато ме гръмотевиците дойдат да ме вземат,
Следващия път ще бъда по-смела,
Ще бъда собствения си спасител,
Ще стоя на собствените си крака,
Няма да те допусна близо да ме нараниш,
Не, няма да питам, ти просто ме напусна
Не мога да ти дам, това което си мислиш , че ми даваш
Време е да кажа сбогом разменяме си ролите, разменяме си ролите.
 
Von darkval am Mo, 27/02/2012 - 10:57 eingetragen
Idioms from "Turning Tables"
Kommentare