The first day of spring (Vårens Första Dag)

Schwedisch

Vårens Första Dag

Vårens första dag
och jag vill va' med,
och jag vill va' så med,
så att jag kan se
att jag är en del av allt.

Vårens stora dag
och jag vill va' med.
Låt mig leva längre
nu när jag kan se.

Kom våren, kom skratten,
kom tårarna om natten.
Låt mig vara, låt mig vara
litet till, jag är,
jag är inte beredd att gå än.

Låt mig finnas, låt mig att finnas,
litet mer, jag är,
jag är inte beredd att dö än,
inte än.

Nej, jag är,
jag är inte beredd att gå än,
inte än.
Nej, jag är,
jag är inte beredd att gå.

På din stora dag
ville jag va' med.
Jag bad: Låt mig leva längre.
Men genom dina ögon
såg jag barnen, jag såg skratten,
jag var tårarna om natten.
Jag såg barnen, jag såg skratten,
jag var tårarna om natten.

Låt mig vara, låt mig vara...

Låt mig finnas, låt mig finnas...

Nej, jag är...

På din stora dag
då ville jag va' med,
då ville jag va' med.
Där.

Låt mig vara, låt mig vara
litet till, jag är,
jag är inte beredd att gå än.

Låt mig finnas, låt mig finnas,
litet mer, jag är,
jag är inte beredd att dö än,
inte än.

Nej, jag är,
jag är inte beredd att gå.

På din stora dag
ville jag va' med,
ville jag va' med.

Von purplelunacy am So, 12/02/2012 - 20:27 eingetragen
Versuchen, die Spalten einander anzugleichen
Englisch Übersetzung

The first day of spring

The first day of spring
and I want to take part,
and I want to so take part,
so that I can see
that I'm a part of everything.

The big day of spring
and I want to take part.
Let me live longer
now when I can see.

Come spring, come laughs,
come tears in the night.
Let me be, let me be
some more, I am,
I'm not ready to go yet.

Let me be, let me be,
some more, I am,
I'm not ready to die yet,
not yet.

No, I am,
I'm not ready to go yet,
not yet.
No, I am,
I'm not ready to go.

On your big day
I wanted to take part.
I pleaded: Let me live longer.
But through your eyes
I saw the children, I saw the laughters,
I was the tears in the night.
I saw the children, I saw the laughters,
I was the tears in the night.

Let me be, let me be...

Let me be, let me be...

No, I am...

On your big day
I wanted to take part then,
I wanted to take part then.
There.

Let me be, let me be
some more, I am,
I'm not ready to go yet.

Let me be, let me be
some more, I am,
I'm not ready to die yet,
not yet.

No, I am,
I am not ready to go.

On your big day
I wanted to take part,
I wanted to take part.

Von Owlin am Do, 03/05/2012 - 06:22 eingetragen
95 Mal gedankt
Nutzervor
jellyrcw112 Jahre 20 Wochen
olga19832 Jahre 27 Wochen
ciniminii2 Jahre 30 Wochen
sorosy3 Jahre 30 Wochen
Gäste haben sich 91 Mal bedankt
5
Deine Bewertung: Keines Mittelwert: 5 (1 Votes)
NutzerVeröffentlicht vor
jellyrcw112 Jahre 18 Wochen
5
Kommentare
jellyrcw11     Juli 23rd, 2013
5