جادو (Voodoo)

Persisch Übersetzung

جادو

جادو
مهتاب در بایو(؟)
عشق تمام منع شده هارو میشکنه.
می خوام بدون چی تو معجونی که درست کردی هست
مخصوص آماده شده
 
همه جارو دنباله عشق گشتم
تو شکارچی هستی و من شکار ت ام.
و حالا من شکست خوردم و عشق هیچ جا نیست
سعی می کنم برم ولی مجبورم بایستم
 
(داری منو جادو می کنی.)چون این یه جادو هست
(داری منو جادو می کنی.)چون این یه جادو هست
 
تمام احساسات محو میشه،و تمام عشق
نیش مارها،ستاره های به ردیف ایستاده
من مجذوب توام و درمانی برام نیست
پناهگاهی برای عشق تو نیست
 
همه جارو دنباله عشق گشتم
تو شکارچی هستی و من شکار ت ام.
و حالا من شکست خوردم و عشق هیچ جا نیست
سعی می کنم برم ولی مجبورم بایستم
 
به خاطر جادو که تو میتونی تمام این کارارو انجام بدی
منو به دیوونگی هات ببر
چون وقتی تو جادو می کنی من مثه یه عروسک میشم که بهش سوزن می زنن
پس خیلی وقتا می خوام از این خواب بیدار شم.
اما می ترسم فرصت این که ناگهانی جادوم کنی رو از دست بدم.
فقط می خوام بگم طلسم ترو می خوام.
بدون طلسم تو نمیتونم زندگی کنم.
با ******بودن تو خیلی اذیت میشم
 
داری منو جادو می کنی.)چون این یه جادو هست
داری منو جادو می کنی.)چون این یه جادو هست
داری منو جادو می کنی.)چون این یه جادو هست
داری منو جادو می کنی.)چون این یه جادو هست
 
Von Mahtab_Persian am Mi, 10/08/2011 - 11:42 eingetragen
Englisch

Voodoo

Moon shine on the bayou
Love shrine break the taboo
I wanna know what's in your potion
Bound by total devotion
 
I was lookin' for love all over
You're the hunter and I'm your prey
Now I'm lost in a lover hangover
 

Mehr

Weitere Übersetzungen von "Voodoo"
Englisch → Persisch - Mahtab_Persian
Kommentare
Fary     November 15th, 2015

I made some corrections in the original lyrics, so could you check your translation?