جادو (Voodoo)

Englisch

Voodoo

Moon shine on the bayou
Love shrine break the taboo
I wanna know what's in your potion
Bound by total devotion
 
I was lookin' for love all over
You're the hunter and I'm your prey
Now I'm lost in a lover hangover
I try to leave but I have to stay
 
'Cause it's voodoo voodoo voodoo (under your spell)
'Cause it's voodoo voodoo voodoo (under your spell)
 
Swamp sings over the bazaar
Snake bites aligning stars
I'm in rapture there is no cure
No sanctuary from your allure
 
I was lookin' for love all over
You're the hunter and I'm your prey
Now I'm lost in a love hangover
I try to leave but I have to stay
 
'Cause it's voodoo voodoo voodoo (under your spell)
'Cause it's voodoo voodoo voodoo (under your spell)
 
'Cause the voodoo you do
Is all that can do
To make me into your fool
'Cause when you do voodoo
I'm just like a doll
That pins keep pushing into
 
So every time I try to break this trance
I'm almost afraid I'll miss my chance
To be bewitched by the bayou
I just gotta say I want your hex
I don't want to live without your hex
I'm so obsessed with your sexiness
 
'Cause it's voodoo voodoo voodoo (under your spell)
'Cause it's voodoo voodoo voodoo (under your spell)
'Cause it's voodoo voodoo voodoo (under your spell)
'Cause it's voodoo voodoo voodoo (under your spell)
 
Von Mahtab_Persian am Mi, 10/08/2011 - 11:38 eingetragen
Zuletzt von Fary am So, 15/11/2015 - 15:05 bearbeitet
videoem: 
Align paragraphs
Persisch Übersetzung

جادو

جادو
مهتاب در بایو(؟)
عشق تمام منع شده هارو میشکنه.
می خوام بدون چی تو معجونی که درست کردی هست
مخصوص آماده شده
 
همه جارو دنباله عشق گشتم
تو شکارچی هستی و من شکار ت ام.
و حالا من شکست خوردم و عشق هیچ جا نیست
سعی می کنم برم ولی مجبورم بایستم
 
(داری منو جادو می کنی.)چون این یه جادو هست
(داری منو جادو می کنی.)چون این یه جادو هست
 
تمام احساسات محو میشه،و تمام عشق
نیش مارها،ستاره های به ردیف ایستاده
من مجذوب توام و درمانی برام نیست
پناهگاهی برای عشق تو نیست
 
همه جارو دنباله عشق گشتم
تو شکارچی هستی و من شکار ت ام.
و حالا من شکست خوردم و عشق هیچ جا نیست
سعی می کنم برم ولی مجبورم بایستم
 
به خاطر جادو که تو میتونی تمام این کارارو انجام بدی
منو به دیوونگی هات ببر
چون وقتی تو جادو می کنی من مثه یه عروسک میشم که بهش سوزن می زنن
پس خیلی وقتا می خوام از این خواب بیدار شم.
اما می ترسم فرصت این که ناگهانی جادوم کنی رو از دست بدم.
فقط می خوام بگم طلسم ترو می خوام.
بدون طلسم تو نمیتونم زندگی کنم.
با ******بودن تو خیلی اذیت میشم
 
داری منو جادو می کنی.)چون این یه جادو هست
داری منو جادو می کنی.)چون این یه جادو هست
داری منو جادو می کنی.)چون این یه جادو هست
داری منو جادو می کنی.)چون این یه جادو هست
 
Von Mahtab_Persian am Mi, 10/08/2011 - 11:42 eingetragen
Weitere Übersetzungen von "Voodoo"
Englisch → Persisch - Mahtab_Persian
Kommentare
Fary    November 15th, 2015

I made some corrections in the original lyrics, so could you check your translation?