Όπου οι δρόμοι δεν έχουν όνομα (Where the streets have no name)

Englisch

Where the streets have no name

I want to run, I want to hide
I want to tear down the walls that hold me inside
I want to reach out and touch the flame
Where the streets have no name
 
I want to feel, sunlight on my face
I see that dust cloud disappear without a trace
I want to take shelter from the poison rain
Where the streets have no name
 
(Chorus)
Where the streets have no name
Where the streets have no name
We're still building then burning down love
We're burning down love
And when I go there, I go there with you
It's all I can do
 
The city's a-flood and our love it turns to rust
We're beaten and blown by the wind
We're trampled in dust
I'll show you a place high on a desert plain
Where the streets have no name
 
(Chorus)
 
I see love, it turns to rust
We're beaten and blown by the wind
Blown by the wind
And I see love
I see love, it turns to rust
We're beaten and blown by the wind
Blown by the wind
 
And when I go there, I go there with you
It's all I can do
 
Von citruswind am Fr, 10/09/2010 - 19:18 eingetragen
videoem: 
Align paragraphs
Griechisch Übersetzung

Όπου οι δρόμοι δεν έχουν όνομα

Θέλω να τρέξω,θέλω να κρυφτώ
θέλω να γκρεμίσω τους τοίχους που με κρατάνε μέσα
θέλω να απλώσω τα χέρια και να αγγίξω τη φλόγα
όπου οι δρόμοι δεν έχουν όνομα.
 
Θέλω να νιώσω,το φως του ήλιου στο πρόσωπό μου
βλέπω ότι η συννεφόσκονη εξαφανίζεται χωρίς ούτε ένα ίχνος
θέλω να βρω καταφύγιο απο την δηλητηριώδη φωτιά
όπου οι δρόμοι δεν έχουν όνομα
 
(Ρεφρέν)
Όπου οι δρόμοι δεν έχουν όνομα
Όπου οι δρόμοι δεν έχουν όνομα
Ακόμα χτίζουμε και μετά καίμε την αγάπη
Καίμε την αγάπη
Και μετά πάω εκεί,πάω εκεί με σένα
Είναι το μόνο που μπορώ να κάνω
 
Η πόλη είναι μια πλημμύρα και η αγάπη μας γίνεται σκουριά
Νικηθήκαμε και μας φύσηξε ο αέρας
Ποδοπατηθήκαμε στη σκόνη
Θα σου δείξω ένα μέρος ψηλά σ'ένα εγκαταλελειμμένο αεροπλάνο
Όπου οι δρόμοι δεν έχουν όνομα
 
(Ρεφρέν)
 
Βλέπω αγάπη,που γίνεται σκουριά
Νικηθήκαμε και μας φύσηξε ο αέρας
Μας φύσηξε ο αέρας
Και βλέπω αγάπη
Βλέπω αγάπη,που γίνεται σκουριά
Νικηθήκαμε και μας φύσηξε ο αέρας
Μας φύσηξε ο αέρας
 
Και μετά πάω εκεί,πάω εκεί με σένα
Είναι το μόνο που μπορώ να κάνω
 
Translation made by the user Miley_lovato for Lyricstranslate.com
Otherwise the source is mentioned below.

Η μετάφραση έγινε απο τη χρήστη Miley_lovato για το Lyricstranslate.com
Σε διαφορετική περίπτωση η πηγή αναγράφεται απο κάτω.
Von Miley_Lovato am Fr, 11/05/2012 - 14:45 eingetragen
Weitere Übersetzungen von "Where the streets have no name"
Englisch → Griechisch - Miley_Lovato
Kommentare