Floue

Slovakisch

Zahmlená

Nocou bezsennou
Chladnou jeseňou
Ktosi kráča pre mňa
Už sa vynáram
Z tvojho pohára
Zdám sa ti zahmlená

Taká zvláštna

Hmlou zastrená
Prenikám
Do záhad
Do tých
V tvojom srdci vrytých
Dobre skrytých
Som tá zahmlená

Ktorá vie
Či príde
Či nie
S jedným ránom koniec
Keď hmla sa rozplynie

Z vody stvorená
Mávam videnia
Spoznám, čo by si chcel
Skôr, než odídem
Kým ma vdýchne zem
Zahalím sa do hmiel

Ešte zasnený vdýchneš vône
Čo ti s brieždením dám
No každý začiatok má svoj koniec
To vieš aj sám...

Versuchen, die Spalten einander anzugleichen
Französisch

Floue

Dans l'insomnie de la nuit
Dans le froid de l'automne
Quelqu'un vient vers moi
Je referai surface
Dans ton verre
Je me donnerai confuse à toi

Si étrange

Floutée par le brouillard
J'envahirai
Les mystères
Tes mystères
Gravés dans ton coeur
Bien cachés
Je suis celle qui est floue

Celle qui sait
Si viendra
Ou non
La fin, un beau matin
Quand le brouillard se dissipera

Faite d'eau
Je brandis des visions
Je saurai ce que tu voudras
Avant de partir
Pendant que la terre inspire
Je m'envelopperai dans le brouillard

Encore endormi, tu inhalera le parfum
Que je te donnerai à l'aube
Mais chaque début a sa fin
Même toi, tu le sais...

Von purplelunacy am Fr, 30/03/2012 - 21:19 eingetragen
0
Deine Bewertung: Keines
Kommentare