สายสัมพันธ์ (The Chain)

Αγγλικά

The Chain

Listen to the wind blow, watch the sun rise
 
Run in the shadows
Damn your love, damn your lies
 
And if you don't love me now
You will never love me again
I can still hear you saying you would never break the chain
And if you don't love me now
You will never love me again
I can still hear you saying you would never break the chain
 
Listen to the wind blow, down comes the night
 
Run in the shadows
Damn your love, damn your lies
 
Break the silence
Damn the dark, damn the light
 
And if you don't love me now
You will never love me again
I can still hear you saying you would never break the chain
And if you don't love me now
You will never love me again
I can still hear you saying you would never break the chain
And if you don't love me now
You will never love me again
I can still hear you saying you would never break the chain
 
Chain...keeps us together
(run into the shadows)
Chain...keeps us together
(run into the shadows)
Chain...keeps us together
(run into the shadows)
 
Υποβλήθηκε από turcanin στις Κυρ, 06/11/2011 - 18:46
Align paragraphs
Ταϊλανδικά μετάφραση

สายสัมพันธ์

ฟังเสียงลมพัด ดูพระอาทิตย์ขึ้น
 
วิ่งไปในเงา
รักบัดซบของเธอ คำลวงบัดซบของเธอ
 
และถ้าเธอไม่รักชั้นตอนนี้
เธอจะไม่ได้รักชั้นอีกเลย
ชั้นยังคงได้ยินเธอเอ่ยว่าเธอไม่มีทางตัดสายสัมพันธ์นี้ได้
และถ้าเธอไม่รักชั้นตอนนี้
เธอจะไม่ได้รักชั้นอีกเลย
ชั้นยังคงได้ยินเธอเอ่ยว่าเธอไม่มีทางตัดสายสัมพันธ์นี้ได้
 
ฟังเสียงลมพัด ลงมาในค่ำคืน
 
วิ่งไปในเงา
รักบัดซบของเธอ คำลวงบัดซบของเธอ
 
สลัดความสงัด
ความมืดบัดซบ ความสว่างบัดซบ
 
และถ้าเธอไม่รักชั้นตอนนี้
เธอจะไม่ได้รักชั้นอีกเลย
ชั้นยังคงได้ยินเธอเอ่ยว่าเธอไม่มีทางตัดสายสัมพันธ์นี้ได้
และถ้าเธอไม่รักชั้นตอนนี้
เธอจะไม่ได้รักชั้นอีกเลย
ชั้นยังคงได้ยินเธอเอ่ยว่าเธอไม่มีทางตัดสายสัมพันธ์นี้ได้
และถ้าเธอไม่รักชั้นตอนนี้
เธอจะไม่ได้รักชั้นอีกเลย
ชั้นยังคงได้ยินเธอเอ่ยว่าเธอไม่มีทางตัดสายสัมพันธ์นี้ได้
 
สายสัมพันธ์...รั้งเราไว้ด้วยกัน
(วิ่งไปในเงา)
สายสัมพันธ์...รั้งเราไว้ด้วยกัน
(วิ่งไปในเงา)
สายสัมพันธ์...รั้งเราไว้ด้วยกัน
(วิ่งไปในเงา)
 
Υποβλήθηκε από chutinon στις Πέμ, 18/05/2017 - 21:42
Fleetwood Mac: Κορυφαίος 6
Σχόλια