The war of colours (Färgernas Krig)

Σουηδικά

Färgernas Krig

Olika färg på rekvisitan
Men dom röda och dom blåa
dansar alla efter samma pipa (pipa)

Hur ni än byter färg på riksdan
blir vår himmel aldrig blå
Svara mig där uppe varför är det så?
På samma sida verkar ni ju aldrig gå

Färgerna dom krigar så framtiden blir grå
Min chef får bonus jag å polarna får gå
Svara mig där uppe varför är det så?
Varför är det så?

När vi säger vi vill går framåt
Frågar dom höger eller vänster
Jag ser på dom som om jag inte fattat skämtet
Jag spyr på att dom aldrig skall va ense

Om något annat än att dom är konkurrenter
Högre murar, flera vakter, mera stängsel
Som försvarar våra påhittade gränser
Juletid finns det hjälpande händer

Men dom är borta januari till december
När skall dom mötas?
Går aldrig deras klockor i tid?
Det är en tragedi kallad blockpolitik

åååååh, det är färgernas krig

Hur dom än byter färg på riksdan
blir vår himmel aldrig blå
Svara mig där uppe varför är det så?
På samma sida verkar ni ju aldrig gå

Färgerna dom krigar så framtiden blir grå
Min chef får bonus jag å polarna får gå
Svara mig där uppe varför är det så?
Varför är det så?

Jag öppnar tidningen och kollar dagens nyheter
Det står om virus och tio sätt att fly febern
Jag undrar vilka krafter som styr etern
Kanske använder dom rädsla som styrmedel

Alla domedagsprofeter lovar våld och
misär
Men det måste finnas annat finnas nån bättre
värld
Den riktigt tunga bördan är det folket som bär
För ledarna dom lever aldrig som dom har lärt

Nej, vi betalar för lyxen dom lever
Sen blir dom tagna med byxorna nere
Det är nya namn på problemen men samma teater
Och samma scener..

Hur dom än byter färg på riksdan
blir vår himmel aldrig blå
Svara mig där uppe varför är det så ?
På samma sida verkar ni ju aldrig gå

Färgerna dom krigar så framtiden blir grå
Min chef får bonus jag å polarna får gå
Svara mig där uppe varför är det så?
Varför är det så?

För det är samma teater, olika rekvisita
Jag dom röda och dom blåa
dansar alla efter samma pipa (pipa)

Det är samma teater, olika rekvisita
Men när dom trampar på oss
trampar dom på en mina
När ridån gått ner, i skådespel

Υποβλήθηκε από petteri_t στις Δευ, 06/02/2012 - 03:18
Δες το βίντεο
 Προσπαθήστε να ευθυγραμμίσετε
Αγγλικά translation

The war of colours

Different colour on the props
But the red and the blue
dance after the same flute (flute)

No matter how you change the colour of the parliament
our heaven never turns blue
Answer me up there, why is it like that?
On the same side you seem to never walk

The colours they fight so the future turns grey
My boss gets a bonus, me and my mates have to leave
Answer me up there, why is it like that?
Why is it like that?

When we say we want to go forth
They ask right or left?
I look at them like I didn't get the joke
I get sick of them never agreeing

Of something but that they're rivals
Higher walls, more guards, more fences
That defends our made up borders
In christmas time there are helping hands

But they're gone January to December
When will they meet?
Do their watches never go right?
It's a tragedy called joint policy

Oooooh, it's the war of colours

No matter how you change the colour of the parliament
our heaven never turns blue
Answer me up there, why is it like that?
On the same side you seem to never walk

The colours they fight so the future turns grey
My boss gets a bonus, me and my mates have to leave
Answer me up there, why is it like that?
Why is it like that?

I open the newspaper and watch the news
It's about viruses and ten ways to avoid the fever
I wonder what powers control the ether
Maybe they use fear as a control measure

All the judgement day's prophets promise violence and misery
But there has to be something else, has to be a better world
The really heavy burden is carried by the people
Because the leaders they never live as they teach

No, we pay for the luxury they live in
Then they get caught with their pants down
It's new names for the problems with the same theater
And the same scenes...

No matter how you change the colour of the parliament
our heaven never turns blue
Answer me up there, why is it like that?
On the same side you seem to never walk

The colours they fight so the future turns grey
My boss gets a bonus, me and my mates have to leave
Answer me up there, why is it like that?
Why is it like that?

Because it's the same theater, different props
I, the red and the blue
all dance after the same flute (flute)

It's the same theater, different props
But when they step on us
they step on a mine
When the curtain has dropped, in a play

Υποβλήθηκε από Owlin στις Τετ, 22/02/2012 - 12:22
δέχθηκε 1 ευχαριστία
ΧρήστηςΠριν από
petteri_t3 έτη 38 βδομάδες
Σχόλια