Συνήθεις Ερωτήσεις

FAQ en Español
FAQ en français
FAQ em Português
στα ελληνικά
FAQ Azərbaycan dilində
FAQ на русском
FAQ українською

Welcome to lyricstranslate.com! This site is dedicated to the translation of song lyrics. Lyrics, translations, music videos, and all other content are added solely by site users.

Εδώ μπορείς να:

 • - Ζητήσεις μια μετάφραση στίχων από γλώσσα σε γλώσσα.
 • - Προσθέσεις μια μετάφραση στίχων από γλώσσα σε γλώσσα
 • - Comment on translations of other users and receive feedback on your translations - this will improve your knowledge and help others to improve.
 • - Συμμετέχετε σε μια συζήτηση στο φόρουμ μας
 • - Βρεις ένα καλο μεταφραστή από οποιαδήποτε γλώσσα σε άλλη

Join us! It's free. You'll enjoy yourself while helping others, communicating, and educating yourself. 'Cause songs and song meanings carry the essence of every culture.

Για την διευκόλυνσή σου, ακολουθεί μια σύντομη λίστα Συχνών Ερωτήσεων

Can't find the answer? Ask your question here: lyricstranslate.com forum (in public) or here: contact us form (in private)

1.1 Πως προσθέτω μια μετάφραση τραγουδιού;

First of all, you should be logged in to add a translation. Also, when you want to add a translation, it’s very important to use lyrics and artist information which may already exist on the site.

First, use artist search to find a page related to a singer / band who sings the song you’d like to translate.

Have you found the artist you were looking for?

 • Εάν ναι τότε πρέπει να
 • a) find song name on the artist’s page
 • b) follow the link - you’ll see an “Add new translation” button on the song’s page
 • If there’s no such song in a list, use the “Add new translation” button which is on the artist’s main page. In this case you’ll be asked to add original lyrics text along with its translation.

Can't find the artist you're looking for?

 • If there’s no such artist in our database, you should
 • a) use the menu at the top of the page: Menu -> Translations -> "Add new translation" button
 • b) there fill in artist’s name and additional information about this artist (if you know any - it’ll be useful for others), lyrics text and your translation. After that, an artist’s page with lyrics and translation will be created automatically

You may also see: 2. Translation matters and 2.4 How do I use ‘add a translation / add a request’ forms?

Κορυφή

1.2 Πως ζητάω την μετάφραση ενός τραγουδιού;

First of all, you should be logged in to request a song translation. Then if you know for sure how an artist name and a song title for a song you’re interested in are spelled, follow these steps:

 • a) First, use translation search by translations database. Maybe the translation you look for already exists here.
 • b) Second, use request search by request database. May be the translation you look for is already requested by someone else. If that’s your case, follow the link and press ‘Subscribe’ on the page of this request. You’ll receive a notification when someone adds the translation.
 • c) Third, if that’s not your case, use artist search by artist database

  Have you found the artist who sings the song you’re interested in?

  If yes, then find the title of your song on the artist’s page, follow the link, and use ‘Request new translation’ button on the song page. If there’s no such song in a song list, use the ‘Request new translation’ button on the page. In this case you’ll be asked to provide the song lyrics - to make it possible for a translator to read and translate the song.

  If there’s no such artist, use the menu at the top of the page: Menu -> Requests -> "Add new request" button. Then you’ll be asked to add artist’s name and additional information about this artist (if you know any - it’ll be useful for others).

If you can’t go through all the previous steps because you don’t know an artist name and / or a song title are incorrectly spelled, first use forum to identify it.

Please note that the number of requests is limited to two open requests per one song.

You may also see: 2.4 How do I use ‘add new translation / request a translation’ forms

Κορυφή

1.3 Πως προσθέτω τους στίχους ενός τραγουδιού;

Πρώτ' απ' όλα, πρέπει να είσαι συνδεδεμένος για να προσθέσεις ένα τραγούδι. Και όταν θέλεις να προσθέσεις ένα τραγούδι, είναι πολύ σημαντικό να χρησιμοποιήσεις δεδομένα στίχων και καλλιτεχνών που μπορεί ήδη να υπάρχουν αποθηκευμένα.

First, use artist search to find page related to the singer / band who sings the song.

Can you see the artist you look for? If yes, then use "Add new song" button on his page.

Can’t you see the artist you look for? If there’s no such artist in our database, you should:

 • a) use this submit lyrics form.
 • b) there fill in artist’s name and additional information about this artist (if you know any - it’ll be useful for others), along with lyrics text. After that, an artist’s page with lyrics and translation will be created automatically and will be available through artist search form.

If you want to add song lyrics together with its translation(s), see 1.1 How do I add a lyrics translation?

Κορυφή

1.4 How do I request a transcription of a song?

Before requesting a transcription of the lyrics for a song, please check we don't already have in the site. The song you look for might have been uploaded with different spelling, listed in a different artist page (specially if the song's a collab or a cover of another song) or uploaded in the forums.

If you can't find the song you're looking for, you should fill in the lyrics transcription form. To reach it, follow the menu at the top of the page -> Requests -> Request lyrics transcription.

Note that most of the fields can be left blank if you're not sure of the artist. The only mandatory fields are a link to a sound or video file, and the language (you may select "Unknown" if you don't know it).

If you're going to ask for a transcription of a song that's performed in more than one language, please add the names of the languages in the comment section or in the title field, between parenthesis.

Κορυφή

1.5 Πως διορθώνω μια μετάφραση, ένα τραγούδι ή ένα καλλιτέχνη;

Πρώτ' απ' όλα πρέπει να είσαι συνδεδεμένος για να επεξεργαστείς πληροφορίες στον ιστότοπο. Έπειτα υπάρχουν δύο πιθανές καταστάσεις:

I. You want to edit information submitted by you - it’s a translation you posted, an artist or lyrics added by you. Then you should go to the content page - it may be a translation page or an artist page or a song text page and there you’ll see an ‘Edit’ button at the top of the page (just below the content header). Of course, you should be logged in to see this button - double check it.

II. You want to correct information submitted by someone else. Then you may take any (or all) of these steps:

 • a) Write your corrections in page comments. Thus, a correct information becomes available to all visitors, including page author.
 • b) Write a private message (PM) with corrections to the page author, so that he’ll be able to correct mistakes by himself.
 • c) Write a private message (PM) with corrections to someone from a moderating team.
 • d) Post in this forum topic.

And please, give as much details as possible. I.e. don’t write messages like “That’s wrong!” but tell how is right.

Κορυφή

1.6 Πως σβήνω τον λογαριασμό μου;

To delete your account, go to your profile page, click "Edit" and then "Delete account" button.

Κορυφή

1.7 How do I change my username?

If you want to change your username, you can do it only once, by posting your request in this thread or by sending a private message to LT.

Κορυφή

2.1 Διπλές μεταφράσεις

Translations that are too close to the original lyrics or previously added song translations are not allowed. Please do not add duplicate translations if you'd like to change a couple of words. In this case it’s better to point to inaccuracies in comments, or contact a translator via PM service.

If you want to add your own unique translation, add a translation as a new one. See 1.1 How do I add a translation?

Κορυφή

2.2 Μπορώ να προσθέσω μια μετάφραση που έχει υποβληθεί από κάποιον άλλον;

If you're going to add a translation done by someone else, please make sure that the author doesn’t mind about reprinting. Best practice is to put a link to a translation source and several first lines of a translation text, instead of copying a translation text in full. Please understand that your submission will be deleted in case of author’s complain.

Κορυφή

2.3 Τι γίνεται με την υπηρεσία Google Translate και τις λοιπές αυτόματες μεταφράσεις;

Translations made via Google Translate or other machine translation services are not allowed on LyricsTranslate.com. Users who post such translations may be banned.

Κορυφή

2.4 Πως χρησιμοποιώ τις φόρμες 'πρόσθεσε νέο τραγούδι / αίτημα';

Η φόρμα προσθήκης νέας μετάφρασης είναι εδώ.

Request a translation request form is here.

Όταν προσθέτεις ένα αίτημα μετάφρασης ή μια μετάφραση, πρέπει να καθορίζεις όλες τις σχετικές πληροφορίες -καλλιτέχνη, τίτλο τραγουδιού και στίχους, γλώσσα πρωτοτύπου και (επιθυμητή) γλώσσα μετάφρασης.

Try to use information which already exists on LyricsTranslate.com. For this, use search before using these forms. It will make your task easier, lessening a quantity of information for you to fill in, and the site database tidier, by avoiding duplicate information.

If you can’t find artist or song in our database, then you’re welcome to use the form, and after that all required pages are created automatically, i.e. artist / song / translation / request pages.

To use these forms you should have javascript enabled in your browser. See also How to enable javascript in my browser.

Κορυφή

3.1 What are Idioms for?

Idiom is a phrase or a fixed expression that has a figurative, or sometimes literal, meaning. Idioms database is for storing idioms in different languages and, of course, their meanings, translated (or not) to other languages. Some phrases used in song lyrics are difficult to understand, that’s why we added idioms databank to the site. Users can add new idioms, meanings (definitions) to existing idioms, request idiom for explanation, etc. See next Q’s for details.

Κορυφή

3.2 How to add a new Idiom?

There are two ways to add it:

 • 1) Use main menu:  Menu->Actions->Add new idiom.
 • 2) Use Idioms block in the right column of the front page.

You can add a new idiom to explain it, or to request an explanation for it. You can request explanation on any language.

Please log in to add a new idiom.

Κορυφή

3.3 How to add new explanation to existing idiom

To add a new explanation to existing idiom, you can use Add an explanation button on the idiom page.
To find idiom page, use idiom search.

Κορυφή

3.4 How to request an explanation for the idiom

To request an explanation for existing idiom, you can use Request for explanation button on the idiom page. To find idiom page, use idiom search. If you want to know the meaning of the idiom that does not exist in the database, use request explanation form.

Κορυφή

4.1 Πόντοι

At this site works a mechanism of user points. It means that when you post some content, your user account earns points:

 • 10 πόντοι για την δημοσίευση μιας μετάφρασης
 • 3 points for posting a transliteration
 • 1 point for posting an idiom or a song
 • 2 points for posting an explanation of a idiom
 • 2 points for adding an artist

The more points you get, the higher your user rank becomes, but please note that this mechanism is automatic and thus can consider only content quantity, not quality. It means that number of earned points shows only one’s activity.

Sometimes site administration can manually add points for some useful deeds, e.g. when a user translates this site interface to another language.

See also 4.2 Roles and 8.1 Translation ratings

Κορυφή

4.2 Ρόλοι

Ακολουθεί μια λίστα με τους ρόλους των χρηστών στο LyricsTranslate.com:

 • Novice (0-29 points)
 • Junior member (30-119 points)
 • Member (120-449 points)
 • Senior member (450-899 points)
 • Super Member (900+ points)

A user role is automatically assigned to every registered user of LyricsTranslate.com according to number of points (see previous 4.1 Points) earned by this user. These points are given for the quantity of submitted by this user content. To esteem the quality of user-added translations, visit his profile - there you’ll see ratings of his translations.

If a user reaches "Super Member" role, he can change his user role to any desired message. This custom role will be shown on any page of his translations in "About translator" block.

Μπορείτε να κρύψετε το ρόλο σας από την ''περίληψη μεταφραστή'', η οποία εμφανίζεται πάνω δεξιά σε μια σελίδα μετάφρασης. Για να το κάνετε αυτό, χρησιμοποιήστε το μενού: Επεξεργασία -> Λογαριασμός -> User Profile -> Απόκρυψη ρόλου από την "Περίληψη Μεταφραστή".

See also 4.1 Points and 8.1 Translations ratings

Κορυφή

4.3 Μετάλλια

Badges are given by a site administration to translators who have achieved some outstanding results. Nominations may vary, e.g.:

 • best translator (user owns lots of translations with high visitors ratings)
 • best voter (user has left lots of adequate visitor ratings for other users’ translations)
 • best video editor (user has added lots of video clips to own and others’ translations)
 • etc.

Σαν κανόνας, δίνεται ετήσια ένα μετάλιο για κάθε υποψηφιότητα σε ένα στενό κύκλο μεταφραστών.

Τα μετάλλια ενός μεταφραστή είναι ορατά στην Περίληψη μεταφραστή. Εάν θέλετε να κρύψετε τα μετάλλιά σας από αυτήν την ενότητα, χρησιμοποιήστε το μενού: Επεξεργασία -> User Profile -> Απόκρυψη μεταλλίων από την "Περίληψη Μεταφραστή"

Κορυφή

4.4 Συνδρομή

Any registered user can subscribe to some content types, e.g. to a translation request, or to a translation page. You will receive notifications by e-mail in case of any changes on the page, including appearance of new comments.

You can manage your subscriptions via your user menu: Menu -> My account -> Subscriptions

There, in subscription settings, you can turn-on an auto-subscription to all your new content and adjust frequency of new notifications (momentarily / hourly / daily).

Κορυφή

4.5 Τοπικοποίηση

Θα θέλαμε να φτιάζουμε την διεπαφή του LyricsTranslate διαθέσιμη σε διάφορες γλώσσες. Προς το παρόν μπορούμε να το κάνουμε μόνο με την βοήθεια των επισκεπτών μας - την δική σας βοήθεια. Αν νομίζετε πως θα θέλατε να βοηθήσετε - διαβάστε το κείμενο μετάφρασης διεπαφής και συνεχίστε :)

Κορυφαία

4.6 Επανέλεγχος

Every translator can mark his translation for proofreading, so that other members can see easily where their help is wanted. "Request proofreading" button can be found on a translation page. Logged in users can search within marked translations.

Κορυφή

5.1 Δεν συμφωνώ με τις ενέργειες των φροντιστών. Τι μπορώ να κάνω;

Ignoring the moderator’s warnings or public discussion of moderator’s actions may lead to temporary or permanent ban. If you do not agree with moderator’s actions, please contact the administrators

Κορυφή

6.1 Use advanced search

Search form you see in a header of every page of LyricsTranslate.com uses Google search. It’s convenient for a general full-text search through all song texts, comments, forum posts etc., but has some restrictions (inconvenient display of result pages).

Try using advanced search because it allows very fine tuning of your search query.

Κορυφή

7.1 Transliterations

Languages in lyrics pages are expected to be written in their native scripts (e.g. Russian parts of a song are expected to be written in Cyrillic alphabet). To help people who cannot read the original scripts, one may rewrite (or copy) the lyrics in a different script (typically, roman letters). This is known as a transliteration.

If you want to upload a transliteration, upload it as if it were a translation to another language, but when asked for a language, select "Transliteration". You may upload more than one transliteration to a single song.

If this was correctly done, links reading "Original" and "Transliteration" will appear above the lyrics, like here. (If there's more than one transliteration, there will be links for "Transliteration 1", "Transliteration 2" ...) Clicking any of the links will change the song lyrics to a different script, instantly and without reloading the page (JavaScript must be enabled in order to do this).

Κορυφή

7.2 Phonetic transcriptions

You can also upload phonetic transcriptions so users can read aloud the text without knowledge of the language. We use the International Phonetic Alphabet (IPA) for that.

The method to upload transcriptions to IPA is like the one to upload transliterations, but the system doesn't allow to swap instantly lyrics and transcriptions; IPA is treated like a normal language.

Κορυφή

7.3 Constructed, non-standard and extinct languages

Neither songs or translations are required to be in languages currently spoken; we have lyrics and/or translations in constructed languages (like Esperanto, Klingon and Quenya), different dialects (Central German dialects, Turkish dialects, Torlakian dialect...) and exctinct (like Latin and Galician-Portuguese).

Κορυφή

7.4 Languages not in the list

If you want to upload a song or translation for a language that's not in the list, please ask in the forum or to the adminship to add that language to the list.

You can choose "Other" as a language in the language list: in that case, either include a comment in your song, or change it to the correct one as soon as possible.

Κορυφή

8.1 Βαθμολογίες μεταφράσεων

Every registered user with role Junior Member (and above) can rate translations, added by other translators. Votes are numbers from 1 to 5, 1 is the lowest, 5 is the highest vote. If you leave vote lower than 5 you are required to leave a comment - to explain why in your opinion the translation isn’t perfect.

Για την διευκόλυνσή σου, ακολουθούν κατα προσέγγιση οι σημασίες των αξιολογήσεων

 • 1 - terrible, just like a machine translation (see 2.3 What about Google Translate service and other machine translations?). It’s so bad that it shouldn’t be published on this site.
 • 2 - κακή. Βγάζει κάποιο νόημα αλλά έχει πολλά συντακτικά και γραμματικά λάθη.
 • 3 - μέτρια. Υπάρχουν κάποια λάθη, ο μεταφραστής θέλει βελτίωση.
 • 4 - καλή. Μπορεί να μην είναι η καλύτερη δυνατή, αλλά η δουλειά που έγινε είναι σεβαστή. Δεν περιέχει πολλά συντακτικά λάθη και κανένα (ή σχεδόν κανένα) γραμματικό λάθος.
 • 5 - εξαίρετη. Υπέροχη μετάφραση, δεν μπορώ να της βρω σφάλμα.
Singable translations are welcome, but translations do not have to maintain the rhymes and be intended for singing to receive a high rating.

Κορυφή

8.2 Δεν μπορώ να δω το περιεχόμενο που πρόσθεσα

There are two possible reasons:

 • I) Caching. We actively use caching mechanism on our site to improve its performance and increase page loading speed. It may cause delays in a new / changed content publishing. To check if that’s the case follow these steps:
  • a) Log in, if you’re not logged in
  • b) Press Ctrl+R (Cmd+R for Mac users) to reload the page where a content you look for should be published
 • II) Το περιεχόμενο διαγράφτηκε από φροντιστές. Μπορείς να δεις 5.1 Δεν συμφωνώ με τις ενέργειες των φροντοστών. Τι μπορώ να κάνω;

Κορυφή

8.3 Login / register procedure. My profile.

Almost every act on LyricsTranslate.com requires a registration. Unregistered visitors can only read. They can’t add translations or translation requests, can’t vote, can’t comment, can’t subscribe to content etc.

That’s why you should register immediately! :) It’s free and very easy, it won’t take more time than reading of these few lines. We ask only for your valid email, and we don’t share it with any third-party organizations and don’t use it for sending unwanted mail (spam).

Είναι ακόμα πιο απλό αν έχετε ήδη λογαριασμό στο Facebook.com. Τότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή ‘connect via facebook’, και σας συνδέει εδώ με ένα κλικ (αν είστε ήδη συνδεδεμένοι με τον FB λογαριασμό σας)

Μετά την εγγραφή μπορείς, εάν επιθυμείς, να προσωποποιήσεις το προφίλ σου με πρόσθετες πληροφορίες. Μπορείς να ορίσεις γλώσσες που σ' ενδιαφέρουν, ν' ανεβάσεις το εικονίδιό σου, πρόσθετες πληροφορίες επικοινωνίας κλπ. Οι πληροφορίες αυτές θα είναι ορατές σε όλους τους επισκέπτες που βλέπουν την σελίδα του προφίλ σου.

Need even more info? Then here follows detailed description of login / register procedure and editing your profile fields.

 • When you click on "Login / Register" link, you see a login form. If you already have registered LyricsTranslate account, you just fill in there proper information and log in. Otherwise you may chose "Create new account" link, fill in desired login details, decipher CAPTCHA image - and button "Create new account" takes you to your profile page.
 • Αρχικά η σελίδα προφίλ είναι σχεδόν άδεια. Αν πατήσεις "Επεξεργασία" και "Προφίλ Χρήστη", μπορείς να βάλεις το εικονίδιό σου, ν' αλλάξεις τα στοιχεία σύνδεσης και να ορίσεις στοιχεία επαφής (ICQ, MSN, Skype κλπ.). Επίσης εκεί μπορείς να ορίσεις τις γλώσσες που σ' ενδιαφέρουν και την ικανότητα σ' αυτές: μητρική:, ευφραδώς: και γνωρίζει: αν μαθαίνεις (ή θα 'θελες να μάθεις) Αν θέσεις τις γλώσσες το προφίλ σου μπορεί να βρεθεί από κόσμο που ενδιαφέρεται για κάποιες από αυτές. Μπορεί κάποιος να μαθαίνει μια γλώσσα μητρική σ' εσένα - κι έτσι αν βοηθήσεις εύκολα κάποιον να βελτιωθεί. Ή μπορεί κάποιο να μαθαίνει την ίδια γλώσσα με 'σένα και να θέλει πληροφορίες σχετικά με θέματα μάθησής της.
 • All private information is kept hidden and never is shown openly. Please be careful and don’t use your email address to be your user name - because only in this case it becomes visible to potential spammers and spam-bots.

Κορυφή

8.4 Learn more about 'in progress' feature.

Press the 'in progress' button if you want to let other translators know that you're translating this translation request.

You can mark no more than 5 requests with help of this button.

You can access the list of translation requests 'in progress' via Main Menu.

After three days, if translation is not completed, the 'in progress' status is removed automatically.

One can still translate request, which is 'in progress' by other user. If somebody translates request you marked 'in progress' earlier, it will disappear from your 'in progress' list.

Κορυφή

8.5 Adding footnotes

In order to add footnotes to your text, please use the [fn] [/fn] open/close tags where you want your footnote to appear - in the text itself. Between those two tags you must enter the content text of your footnote, so it will look like this [fn]footnote text content here[/fn]. The numbering will be generated automatically, and you can always edit the text to experiment with these and other tags. Try googling for specific tags or a wider 'tag list' to see what other html tags are available, then you can also experiment with them on your texts here.

You can also use a "value" attribute to a) set the numbering to start from the given value, or b) to set an arbitrary text string as label.
Ex:
[fn value="5"]This becomes footnote #5. Subsequent are #6, #7...[/fn]
[fn value="*"]This footnote is assigned the label "*"[/fn]
Using value="" you can have multiple references to the same footnote in the text body.
[fn value="5"]This becomes footnote #5.[/fn]
[fn value="5"]This is a reference to the same footnote #5, this text itself is discarded.[/fn]

Κορυφή

8.6 Covers and alternative performances

If there're multiple artists who performed or covered the song, they should be listed in the "Also performed by" field while adding the song. In such a case, translations would be available for all artists who performed the song.

Κορυφή

8.7 Soundtracks

If you're going to add a song that was a part of a soundtrack, please don't add entries for each language the movie/musical/TV show has been performed in. Instead, add an entry with the name of the English (when possible) version of the show. When dealing with foreign language versions of the songs, add the names of the songs in their respective languages and their original English name between brackets. Example: 'Ich liebe dich [I Love You]'. Also take in consideration that movie soundtrack entries must be accompanied by (OST) in the artist name, while stage musical entries must be accompanied by '(Musical)' in the same field. Lastly, notice that all entries that are related to movie or musical soundtracks must have 'Soundtrack' chosen as genre.

Κορυφή

8.8 Own poetry

You can publish your own poetry and artistic content. To do so, please add yourself as a new artist, and submit all the content you would like to be on the website.

Κορυφή