Fi is mine (Fi er min)

Δανέζικα

Fi er min

Yo, tag den op, tag den op, skru den op yo
Til alle jer lidt for unge piger, der gir den lidt for meget op,
Yo pas nu på jer selv og pas på fi

Ro på den lille krop, livet er langt og du når det nok
Der ingen grund til at gi den op, til den første idiot der siger du hot

For du ved jo godt at
Gamle tykke sultne mænd,
med vamle stykke sultne sind
Lokker dig med slikkepind,
og tro mig den er rigtig grim

Pige pas på dit liv, på dit ve og dit vel
Tjek dig selv før du dummer dig ihjel
Pige tag nu vare på din krop og din sjæl
Ser du verden den er ond og kærlighed kan være fæl
Pigelil’ vær nu ikke så let og lige til
Du har den gode pakke, der er mange der vil pil’
Pige smil, og lad dem mærke alt hvad de vil,
og sig det som det er, sig det til dem med stil

Gå nu væk med dig selv og din pik
Fi er min og du får den ikk
Jeg ved at den er fin, men du har ingen respekt
Så få lidt skik på din lille pik
(Gå nu væk)

Dumme sultne unge mænd,
styre slet ingen ting
Tingen styrer deres ben og fører dem fra seng til seng
Ingen passer på sig selv,
for Aids rammer jo rimelig sjældent
Men sygdom’ tror sgu da ikk på held
Så brug kondom siger jeg li’så meget til mig selv

Sex er godt, sex er fedt, sex er sundt
Og det får hele verden til at snurre rundt
Sex er bedst når det vare mere end et sekund
Og det skal helt sikkert ikke gøre ondt
Sex er godt når man får hvad man kan rumme,
men visse pornofilm er sgu da rimelig grumme
De burde vist ha en advarsel i starten, fuldstændig ligesom i Jackass
’Yo, dont try this shit at home’

Ro på den lille krop, livet er langt og du når det nok
Der ingen grund til at gi den op, til den første idiot der siger du hot

For du ved jo godt at
Find More lyrics at www.sweetslyrics.com
Gamle tykke sultne mænd,
med vamle stykke sultne sind
Lokker dig med slikkepind,
og tro mig den er rigtig grim
Ingen passer på sig selv,
for Aids rammer jo rimelig sjældent
Men sygdom’ tror sgu da ikk på held
Så brug kondom siger jeg li’så meget til mig selv

Lad nu vær at gå i byen med røven bar
Folk de ved jo godt lige præcis hvad det er du har
Du har magten, for du har den dyrebare
Du har fi, fi har magten
Men den bringer dig i far’ pigebarn
Nu ikk så fucking klog og parat
Du gør dem skydeklar, når du spiller grydeklar
Mon du har, mon du tør, det det ta’r at spille smart
Hvis ikk så pas dig selv og gi dem svar på kommentaren

Du’ da herre grim er du ikk?
Tror du selv at jeg vil ha din pik
Du må vist videre hils din pik
Fi er min og du får den ikk...
Gå nu væk med dig selv og din pik
Fi er min og du får den ikk
Jeg ved at den er fin, men du har ingen respekt
Så få lidt skik på din lille pik

Dumme sultne unge mænd,
styre slet ingen ting
Tingen styrer deres ben og fører dem fra seng til seng
Ingen passer på sig selv,
for Aids rammer jo rimelig sjældent
Men sygdom’ tror sgu da ikk på held
Så brug kondom siger jeg li’så meget til mig selv

Gamle tykke sultne mænd,
med vamle stykke sultne sind
Lokker dig med slikkepind,
og tro mig den er rigtig grim
Ingen passer på sig selv,
for Aids rammer jo rimelig sjældent
Men sygdom’ tror sgu da ikk på held
Så brug kondom siger jeg li’så meget til mig selv

Livet er langt og du når det nok
Der ingen grund til at gi den op, til den første idiot der siger du hot

Υποβλήθηκε από kokie67 στις Τρί, 15/06/2010 - 23:23
 Προσπαθήστε να ευθυγραμμίσετε
Αγγλικά translation

Fi is mine

Yo, take it up, take it up, turn it up yo
To all you young girls that give it abit too much up,
yo take good care of yourselves and take care of fi

peace on the little body, life is long and you'll make it
there is no reason to give it up, to the first idiot that calls you hot

because you know that
old fat hungry men
with sickly piece of hungry sin
that lure you with lolipops,
and believe me it's really ugly

girl take care of your life, on your woe and your well
check yourself before you dum yourself to death
girl take care of your body and your soul
see the world it can be cruel and love can be ugly
little girl, don't be so easy
you have the good package that many want to touch
girl smile, and let them touch what they want,
and say how it is, say it with style

go away now with yourself and your dick
fi is mine and you wont get it
I know it's nice, but you don't have any respect
so get a bit of manners on your dick
(go away now)

stupid hungry young men
control nothing at all
their thing controls their legs and leads them from bed to bed
no one looks after themselves,
because AIDS rarely happen
But sickness does not believe in luck
so use a condom I say to myself too

sex i good, sex is nice, sex is healthy
and it makes the whole world spin around
sex is best when it lasts more than a second
and it should definetly not hurt
sex is good when you get what you can hold
but some porno movies are really gross
they should have a warning at the begining, just like in Jackass
'Yo, don't try this shit at home'

peace on the little body, life is long and you'll make it
there is no reason to give it up to the first idiot that calls you hot

Because you know that
old fat hungry men,
with sickly piece of hungry sin
lure you with lolipops,
and believe me it's really ugly
no one looks after themselves,
because AIDS rarely happen
but sickness does not believe in luck

Stop going to town with your ass showing
people know precisely what you have
you have the power, because you have the treasure
you have fi, fi has the power
but it brings you in danger little girl
now not so fucking smart and ready
you make them ready, when you play ready
wonder if you have, wonder if you dare, to do what it takes to play smart
if not, then take care of yourself and give them answer to their comment

you are really ugly, are you not?
do you think yourself that I want your dick
you better welcome your own dick
fi is mine and you wont get it
I know it's nice, but you don't have any respect
so get a bit of manners on your dick

stupid hungry younger men
control nothing at all
their thing controls their legs and lead them from bed to bed
no one looks after themselves
because AIDS rarely happen
but sickness doesn't believe in luck
so use a condom I say to myself too

Old fat hungry men,
with sicly piece of ungry sin
lure you with lolipops,
and believe me it's really ugly
no one looks after themselves,
because AIDS rarely happen
but sickness doesn't believe in luck
so use a condom I say to myself too

Life is long and you'll make it
There is no reason to give it up, to the first idiot that calls you hot

Υποβλήθηκε από Chocolate.Skull στις Τρί, 29/06/2010 - 14:35
δέχθηκε 6 ευχαριστίες
ΧρήστηςΠριν από
zack.briseno3 έτη 15 βδομάδες
Επισκέπτες ευχαρίστησαν 5 φορές
Σχόλια