بخشش (Forgiveness)

Αγγλικά

Forgiveness

 

Ummmmmm, ummmmmmm

[Verse 1]
I don't wanna spend another day,
Pointing fingers while im placing blame,
Im no angel, imperfect myself, cos baby I am only human,
And I don't wanna put it all on you,
I admit I did some painful things its true,
And im sorry for them, no making amends,
For always thinking I was innocent

[Chorus]
Starting today, im gunna change,
Don't wanna make the same mistakes,
Cos I can see a new horizon,
The ice around my heart is melting,
And the hurt I feel is slowly dying,
Now im, no longer crying,
The bridge we burnt is being built again,
Its leading to a new begining,
And it may never be the way it was,
And thats because im talking about forgiveness,
Forgiveness, forgiveness, forgiveness,

[Verse 2]
I wish we could take back the things we said,
Cos what we saids not always what we ment,
We lost our heads, in the moment,
And the words we used them like a weapon,
But no one wins if we both walk away,
And we hid behind the people we became,
We're warmer than that, we're better than that,
And i still cherish all the things we had,

[Chorus]
Starting today, im gunna change,
Don't wanna make the same mistakes,
Cos I can see a new horizon,
The ice around my heart is melting,
And the hurt I feel is slowly dying,
Now im, no longer crying,
The bridge we burnt is being built again,
Its leading to a new begining,
And it may never be the way it was,
And thats because im talking about forgiveness,
Forgiveness, forgiveness, forgiveness

[Bridge]
If everybody could forgive and forget (just forget),
Think of all the time that we could spend, being friends,
Think about all the lives we could change,
And all the love we could make,
Baby how the world would be a better place,
In the ennnndddd, ohhhhh,

[Chorus]
Starting today, all that we will change,
And ill make the same mistakes, you know that,
I can see a new horizon,
The ice around my heart is melting,
And the hurt I feel is slowly dying,
And im no longer,
The bridge we burnt is being built again,
Its leading to a new begining,
And it may never be the way it was,
And thats because im talking about forgiveness,
Forgiveness, forgiveness, forgiveness,

Forgiveness [x6]

[Talking (forgiveness in background)]
If everybody could just forgive,
The world would be a much better place,
[singing] ohhhhh
Forgiveness [talking]

Υποβλήθηκε από Miley_Lovato στις Σάβ, 05/11/2011 - 18:04
Επεξεργάστηκε τελευταία φορά από το χρήστη sora14 στις Δευ, 30/09/2013 - 11:33
Δες το βίντεο
 Προσπαθήστε να ευθυγραμμίσετε
Περσικά translation

بخشش

Εκδόσεις: #1#2

بخشش

نمی خواهم یک روز دیگر را اینگونه سپری کنم
نمی خواهم انگشت اتهام بسوی دیگران دراز کنم درحالیکه خود نیز گناهکارم
من فرشته نیستم،کامل هم نیستم،عزیزم من فقط یک انسانم
و نمی خواهم که تقصیرها را به گردن تو بیاندازم
می پذیرم که کارهای رنج آوری انجام داده ام
و بابت همه آنها متأسفم،بابت جبران نکردنم
و بابت اینکه همیشه فکر میکردی من بی گناهم

بیا امروز را آغاز کنیم،من می خواهم تغییر کنم
نمی خواهم دوباره مرتکب اشتباه شوم
می توانم افق جدیدی را ببینم
یخ اطراف قلبم در حال آب شدن است
و زخمهایم به آرامی در حال محو شدن اند
اکنون من دیگر نمی گریم
پلی که در گذشته ساخته بودیم را دوباره می سازیم
و این پل ما را به یک شروع جدید رهنمون می شود
و شاید این مسیر هرگز همانند مسیر گذشته نباشد
چراکه درمورد بخشش سخن می گویم
بخشش،بخشش،بخشش

کاش می توانستیم آنچه گفته ایم را پس بگیریم
چراکه آنچه می گوییم همیشه آن نیست که در دل داریم
گاهی برای لحظه ای به سرمان می زند
و کلمات را همانن سلاحی بکار می بریم
اما اگر همدیگر را ترک کنیم هیچیک از ما برنده نیست
ما در پشت نقابهایمان مخفی شده ایم
درحالیکه گرمتر و بهتر از نقابهایمان هستیم
و من هنوز به تمام آنچه داشتیم امید دارم

بیا امروز را آغاز کنیم،من می خواهم تغییر کنم
نمی خواهم دوباره مرتکب اشتباه شوم
من می توانم افق جدیدی را ببینم
یخ اطراف قلبم در حال آب شدن است
و زخمهایم به آرامی در حال محو شدن اند
اکنون من دیگر نمی گریم
پلی که در گذشته ساخته بودیم دوباره ساخته می شود
و این پل ما را به یک شروع جدید رهنمون می شود
و شاید این مسیر هرگز همانند مسیر گذشته نباشد
چراکه درمورد بخشش سخن می گویم
بخشش،بخشش،بخشش

اگر هرکسی می توانست ببخشد و فراموش کند(فقط فراموش کند)
تصور کن که چه زمانهایی را می توانستیم با دوستی سپری کنیم
به زندگیهایی فکر کن که می توانستیم تغییر دهیم
و تمام عشقهایی که می توانستیم ایجاد کنیم
و سرانجام
دنیا می توانست چه جای بهتری باشد

بیا امروز را آغاز کنیم،من می خواهم تغییر کنم
نمی خواهم دوباره مرتکب اشتباه شوم
من می توانم افق جدیدی را ببینم
یخ اطراف قلبم در حال آب شدن است
و زخمهایم به آرامی در حال محو شدن اند
اکنون من دیگر نمی گریم
پلی که در گذشته ساخته بودیم دوباره ساخته می شود
و این پل ما را به یک شروع جدید رهنمون می شود
و شاید این مسیر هرگز همانند مسیر گذشته نباشد
چراکه درمورد بخشش سخن می گویم
بخشش،بخشش،بخشش

اگر هرکسی بتواند ببخشد
دنیا می توانست جای بسیار بهتری باشد
آه
بخشش

Υποβλήθηκε από saharhekmat στις Σάβ, 10/03/2012 - 21:13
δέχθηκε 1 ευχαριστία
Επισκέπτες ευχαρίστησαν 1 φορά
Παρακαλώ βοηθήστε στη μετάφραση του "Forgiveness"
Leona Lewis: Top 6
Σχόλια