Ημ. Εγγραφής: 26/04/2012
Ο χρήστης είναι εκτός διαδικτύου. Τελευταία φορά που εισήλθε ήταν πριν4 έτη 2 βδομάδες

Hello everybody, I'm nesty ('coz i really like nestea, nah i really didnt know what username to put and it was the first to came to my mind) xD I'm from Spain.
Imma put basically translations from spanish to english.

So yeah.

Moderator
Εικόνα MayGoLoco
Ημ. Εγγραφής: 19/05/2008
Ο χρήστης είναι εκτός διαδικτύου. Τελευταία φορά που εισήλθε ήταν πριν24 βδομάδες 1 ημέρα

Hi nesty, welcome to LT! Hope you enjoy your stay Wink

Novice Juriy
Εικόνα Juriy
Ημ. Εγγραφής: 26/04/2012
Ο χρήστης είναι εκτός διαδικτύου. Τελευταία φορά που εισήλθε ήταν πριν4 έτη 4 μέρες

Hello everybody I'm Juriy I' m from Russia. I payed a visit to this site because I was looking for translates of my favorite bulgarian singer Andrea Smile

Moderator
Εικόνα MayGoLoco
Ημ. Εγγραφής: 19/05/2008
Ο χρήστης είναι εκτός διαδικτύου. Τελευταία φορά που εισήλθε ήταν πριν24 βδομάδες 1 ημέρα

Hi Juriy, welcome to LT as well Wink

Novice Juriy
Εικόνα Juriy
Ημ. Εγγραφής: 26/04/2012
Ο χρήστης είναι εκτός διαδικτύου. Τελευταία φορά που εισήλθε ήταν πριν4 έτη 4 μέρες

I also can tranlate from Turkish

nesty_ and Jurij, welcome to LT Smile

Novice Juriy
Εικόνα Juriy
Ημ. Εγγραφής: 26/04/2012
Ο χρήστης είναι εκτός διαδικτύου. Τελευταία φορά που εισήλθε ήταν πριν4 έτη 4 μέρες

Thank you Laughing out loud

Ημ. Εγγραφής: 26/04/2012
Ο χρήστης είναι εκτός διαδικτύου. Τελευταία φορά που εισήλθε ήταν πριν4 έτη 2 βδομάδες

Thanks~

Moderator of the Oceanic Realms
Εικόνα SilentRebel83
Ημ. Εγγραφής: 22/04/2011
Ο χρήστης είναι εκτός διαδικτύου. Τελευταία φορά που εισήλθε ήταν πριν1 ώρα 50 λεπτά

Welcome to LT, Nesty and Juriy!