3 υποβολές ύλης / 0 new
Member
Ημ. Εγγραφής: 18.01.2011
Αναμένεται έγκριση

I'm surprised that there is no Forum for Portuguese! Is that possible??..lol.

Retired Moderator
Ημ. Εγγραφής: 16.02.2010

There should be one, I concur.

Editor
Ημ. Εγγραφής: 21.01.2010

Now, I'm surprised too.

I assume there are Portuguese people or Brazilians on the forum, but are there any Galicians around to help with this song?

Lyrics transcribing, lyrics translation, a kick in the bottom, anything is welcome...