77 αποκρίσεις [Τελευταία δημοσίευση]
Editor
Εικόνα Calusarul
Ημ. Εγγραφής: 21/01/2010
Ο χρήστης είναι εκτός διαδικτύου. Τελευταία φορά που εισήλθε ήταν πριν3 ώρες 43 λεπτά

I feel I have to scold you both, guys. }:)
Let's start with Turcanin - you don't seem to submit a video to every beautiful songs that you take your time to transcribe and/or translate.
Let's continue with Aylin - you don't seem to listen to all those beautiful songs that you translate - doing that on paper in the subway.
I feel that you two are somehow forgetting that we're helping people to understand music... art here! You are getting further and futher away from... Hey, I was joking.
And, Aylin, don't you tell us how hard it is to pronounce two lame letters which represent a single sound: âî /ɨ/. My tongue twists in maelstroms everytime I speak French: [ɛ e ɜ ə œ æ y]...

Retired Moderator
Εικόνα Katherine0825
Ημ. Εγγραφής: 29/06/2009
Ο χρήστης είναι εκτός διαδικτύου. Τελευταία φορά που εισήλθε ήταν πριν1 βδομάδα 5 μέρες

The biggest difficulty I had in learning Romanian was not pronunciation of the letters, even those sounds that don't exist in English, but figuring out which syllable of a word was stressed! English, well, I grew up with it, and Spanish has easy rules for which syllable is stressed. Not so with Romanian...fortunately I had a good teacher (the first stupid, inadequate book I used said there were no stressed syllables, but that's a bunch of BS).

~K

Editor
Εικόνα Calusarul
Ημ. Εγγραφής: 21/01/2010
Ο χρήστης είναι εκτός διαδικτύου. Τελευταία φορά που εισήλθε ήταν πριν3 ώρες 43 λεπτά

Maybe "no stressed syllables" meant that there are no rules for that, are there any rules?
I think that you, foreign people, might know more about it than we do.

Moderator
Εικόνα aylin_22
Ημ. Εγγραφής: 22/03/2011
Ο χρήστης είναι εκτός διαδικτύου. Τελευταία φορά που εισήλθε ήταν πριν5 ώρες 2 λεπτά

I would really like to listen to all the songs but I think you all know the problem already...Most of "streaming sites" are blocked and on this site, I can see everything but the videos...It gets unblocked at night, but still extremely slow ! One day, I had found an unblocked russian site where I could listen to a lot of songs, but there were always popups with images I don't want to comment here }:) ...and the popups were even quite difficult to close
A few weeks later, it was blocked too...I kept looking for other sites, but had to give up after a while...As long as they don't block LT, I'm fine...'cause what would I do if they did :confused: ???

Hehe, as you write it in phonetic symbols, French looks more scary,you're right but...still not for me, hehe
But... be careful with what you say about your tongue twisting in maelstroms...could lead to confusion on this site Wink ...

Editor
Εικόνα Calusarul
Ημ. Εγγραφής: 21/01/2010
Ο χρήστης είναι εκτός διαδικτύου. Τελευταία φορά που εισήλθε ήταν πριν3 ώρες 43 λεπτά

Yeah, well I thought that maelstrom was some kind of storm and looked it up in the dictionary. It seems the word exists in Romanian too. So, lest people believe worse of my twisting tongue and our virtual friend here Maëlstrom, I'll say my tongue twists like in a French kiss. Hahaha. Is it better now?
But, Aylin, there's one thing I like at/about Maëlstrom (don't tell him, it's a secret): he gently corrects my French mistakes while you never do. Why do you think I keep talking/writing to you? Because you're an interesting/nice person? No, it's because I want you to make me a better French speaking person. That is, twist my tongue in the right way. (Man, does anyone else notice my subtle way of flirting here? Cool )
From now on, everytime I say something "strange" in French, please just open some brackets and say "(we say that/we don't say that)". I read your comments on your translations and I find them useful. Now I know you don't say "Ton départ (par la porte)", but we could say "Le fait que tu sois passée par la porte", and we never say "je vais au film" in French, mais "je vais au ciné(ma)".

P.S. I hope you don't mind the "flirting thing", I consider it as a manly obligation. A man is supposed to make compliments and a woman is allowed to feel flattered (or disgusted). If I succeed in making you smile, then my mission is complete.

Moderator
Εικόνα aylin_22
Ημ. Εγγραφής: 22/03/2011
Ο χρήστης είναι εκτός διαδικτύου. Τελευταία φορά που εισήλθε ήταν πριν5 ώρες 2 λεπτά

I knew the word existed (not in Romanian, but in other languages) But it sounded weird...and confusing...Wink But I think you'll never beat me in spreading confusing things...making everyone laugh (except me because I just don't understand it the way they understand it... Tongue )
Oh, I know maëlstrom is very good...during the work weeks last year (when we can vote for translations wthout seeing who's the translator), I could recognize his translations almost immediately...Well, sometimes I correct you (I know examples, but if you ask me to remove some comments ,then I do (you see, I just do what you ask Wink ))... but sometimes I don't know if it are mistakes "because you don't know" or mistakes "because you didn't pay attention while you were writing" (comme les accords du participe passé)...
But don't worry : Even if (sometimes) you've got me on my nerves for the first months I was here, now I can only say I think that...you've completed your mission of making me smile since some time Smile...

Super Member
Εικόνα turcanin
Ημ. Εγγραφής: 27/10/2011
Ο χρήστης είναι εκτός διαδικτύου. Τελευταία φορά που εισήλθε ήταν πριν4 έτη 1 βδομάδα

This is what the Romanian Academy says about stress and stressed syllables:

„În limba română accentul nu are un loc fix, în sensul că locul lui nu este determinat cu necesitate de structura fonetică a cuvântului. De aceea nu se pot da, pentru limba română, reguli de accentuare. Se pot face însă unele observaţii privitoare la locul accentului, bazate pe cercetarea frecvenţei diferitelor tipuri de accentuare.

Accentul stă în mod frecvent pe una dintre ultimele două silabe ale cuvântului. De obicei, cuvintele terminate în consoană sunt accentuate pe ultima silabă (felinár), iar cuvintele terminate în vocală sunt accentuate pe silaba penultimă (feméie). Atunci când ultimul sunet al cuvântului este a (cu excepţia cazurilor în care a este articol, ca în casa), accentul cade pe ultima silabă (musacá, tremurá).

Cuvintele accentuate pe silaba antepenultimă sunt mai puţin frecvente, iar cele accentuate pe cea de-a patra silabă începând de la finală sunt extrem de rare: férfeniţă, gắrgăriţă, gógoriţă, lápoviţă, lúbeniţă, prépeliţă, rắzmeriţă, şlíboviţă, véveriţă.

În scris, accentul cuvintelor nu se notează, de regulă. Notarea accentului, sub forma accentului ascuţit (´), este permisă în situaţiile în care se simte nevoia de evitare a confuziei între cuvinte, forme sau variante omografe ca modéle – módele, încúie – încuié, íntim – intím.”

Best thing is to buy the DOOM 2005 (even the old version is OK, the rules have not changed dramatically; I think there is a CD-version too). The ÎOOP 1995 is useful and has some information you won't find in the DOOM.

Or use the online version http://dexonline.ro/.

Retired Moderator
Εικόνα Katherine0825
Ημ. Εγγραφής: 29/06/2009
Ο χρήστης είναι εκτός διαδικτύου. Τελευταία φορά που εισήλθε ήταν πριν1 βδομάδα 5 μέρες

Thanks! That was helpful Smile When I've not been sure, I've just been looking the word up on dexonline and finding out, as they do point out which syllable is stressed...having some general rules is helpful.

~K

Editor
Εικόνα Calusarul
Ημ. Εγγραφής: 21/01/2010
Ο χρήστης είναι εκτός διαδικτύου. Τελευταία φορά που εισήλθε ήταν πριν3 ώρες 43 λεπτά

Yeah, good stuff from turcanin.
Now, I've found something that I like: folk poems and a lot of mândre.
Spune-i mândrei, vânt uşor:
„Nu trimite-atâta dor.
Trimite mai puţinel,
Dar vină şi tu cu el.”

Românul nostru chiar că s-a născut poet.

Super Member
Εικόνα turcanin
Ημ. Εγγραφής: 27/10/2011
Ο χρήστης είναι εκτός διαδικτύου. Τελευταία φορά που εισήλθε ήταν πριν4 έτη 1 βδομάδα

aylin_22 έγραψε:
But I think you'll never beat me in spreading confusing things...making everyone laugh (except me because I just don't understand it the way they understand it... Tongue )

Could you elaborate on this? Who's laughing at you?
Could you name some names?

Moderator
Εικόνα aylin_22
Ημ. Εγγραφής: 22/03/2011
Ο χρήστης είναι εκτός διαδικτύου. Τελευταία φορά που εισήλθε ήταν πριν5 ώρες 2 λεπτά

Oh I wasn't talking about here, just in general...You know I'm rather naive and innocent, and when I talk, I don't always pay attention (or I use the wrong words to say what I want to say) and people (mostly those with a dirty mind) are interpreting my words in a "dirty" way...and start laughing, but mostly I don't (or didn't - as it happened a lot of times when I was still at school or university) even know what it means... I could give you a lot of examples but...in Dutch and it wouldn't sound the same way if I translated it Smile

Editor
Εικόνα Calusarul
Ημ. Εγγραφής: 21/01/2010
Ο χρήστης είναι εκτός διαδικτύου. Τελευταία φορά που εισήλθε ήταν πριν3 ώρες 43 λεπτά

Aylin, I have just remembered something. I had a university colleague from Basarabia (Rep. of Moldova) and it was one of the first courses, a few minutes before the teacher came in. There were about 117 students there. I was sitting in the back and she was somewhere in the middle. I asked her:
- Hey... I saw a Russian movie (Moscow Does Not Believe in Tears) and there was one girl who told a friend "Ia liubliu tibia" or "Ia tibia liubliu", something like that. What does that mean?
- "Te iubesc."
- What? I can't hear you.
- "Te iubesc."
- What?
- - "Te iubesc."
And they all laughed and thought that she loved me.
So, is that the kind of innocent humour you were talking about? I was pretty mean, wasn't I. But who wouldn't know what "ia liubliu tibia" means?
So, Aylin, what does "Ik hou van je" mean? (Is google translator allowed on this site? Tongue Or how does one read that?)

Moderator
Εικόνα aylin_22
Ημ. Εγγραφής: 22/03/2011
Ο χρήστης είναι εκτός διαδικτύου. Τελευταία φορά που εισήλθε ήταν πριν5 ώρες 2 λεπτά

Haha, you won't get me...Wink Oh, that's not kind of you, you actually had heard her Smile But anyway it isn't dirty...You know when I was in 5th year of high school (I was about 16), I had a big crush on my chemistry teacher (but it wasn't mutual, he liked me but not that way, and it would have been punishable too)...But I couldn't hide it and the whole school knew...So just keep this in mind...
Now, the whole story:
We came into the classroom and the maths teacher( another one) was about to redistribute some corrected tests.
I started to cry because I believed I had failed, and he asked me why...
I replied"Oh, but it's so irritating, it's really irritating"
He asked me " Well, what is so irritating?"
"Oh, but it is really irritating, sir, but Ik kom nooit klaar "
Everyone started laughing, I believed it was because they didn't believe me to have failed!
The teacher played the game with them and asked :
"Oh, indeed, that isn't funny, and do you have the same problem in your chemistry lesson? "
- "No,no, in the chemistry lesson , everything goes very well!"
Well, the whole class started laughing even harder...and they just didn't want to tell me why...
When they asked me to repeat why I wa crying , I said " because I don't like it when " ik nooit klaar geraak "...They told me that now I had said it right Smile
Now...I mixed up "nooit klaar geraken" ( never get ready (with my test) and so I fail) and "klaarkomen' (never reach a climax...in a context you can guess ) The problem is...I'd never heard about the meaning of klaarkomen before...And maybe this is one of the most embarassing examples ever, but far not the only one....

Editor
Εικόνα Calusarul
Ημ. Εγγραφής: 21/01/2010
Ο χρήστης είναι εκτός διαδικτύου. Τελευταία φορά που εισήλθε ήταν πριν3 ώρες 43 λεπτά

5th year of high school? When does high school start there? In the 5th grade? Don't you have a gymnasium (secondary education/grammar school)? In Romania, high school starts in the 9th grade and it's expected to start in the 10th grade 5 years from now.
Nevertheless, you made me take a look at how Dutch language sounds. I think I've only seen one movie in Dutch (let me see... yeah, it's one of Paul Verhoeven's films, an interesting film, but wouldn't recommend it to anyone, it kind of shocked me). I listened to this and, although it is pretty similar to English, it doesn't sound romantic at all. You can tell me "Ik hou van je" or "Ik kom nooit klaar (geraak)" a thousand times, because I would only understand "I hate your guts, I'll kick your arse(, you dirty mouse)".
Still, Aylin, what you said was not that bad. A high school colleague of mine asked a teacher whether she was pregnant or not. There was some family friendship there (his mother was also a teacher and a friend of this teacher here), but he asked that during classes, and the lady had only gained a bit of weight.

Moderator
Εικόνα aylin_22
Ημ. Εγγραφής: 22/03/2011
Ο χρήστης είναι εκτός διαδικτύου. Τελευταία φορά που εισήλθε ήταν πριν5 ώρες 2 λεπτά

Well, you're right saying that Dutch doesn't sound romantic, even I find English sounds better, but Latin languages are the best for being romantic...They're not called "romance languages" for nothing Smile
I don't know a lot about other countries' educational system...here you first have
"énseignement maternel" for little children ( +/- 2,5- 6 years old) and this is not mandatory
then, you have 6 years of "enseignement primaire" ( 6-12 years old) and finally 6 years of "enseignement secondaire" (12-18 years old) http://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_%C3%A9ducatif_belge ...I know in most countries (and I think Romania is one of them, school is mandatory until 16) But here it's 18. Of course there are some exceptions...If i would have listened to my teachers of "primaire", I would have finished high school even before I was 16...as they wanted to let me do 4 years (of education) in 2 years (of time)...You imagine me, at 16, at university? And top of all, I looked as if I was 12 or 13!

Retired Moderator
Εικόνα Katherine0825
Ημ. Εγγραφής: 29/06/2009
Ο χρήστης είναι εκτός διαδικτύου. Τελευταία φορά που εισήλθε ήταν πριν1 βδομάδα 5 μέρες

I graduated high school one year early, so I turned 17 the week I started university. I too have always looked younger than I am, so I think I must have looked 13 or 14. I hated it back then, but I love it now that I'm in my 40s...it's great when people tell me I don't look old enough to have an 18 year old son!

@Calarusul...yeah, never ask a woman if she's pregnant, especially in public. If she's just gained some weight, you may never be forgiven!

~K

Editor
Εικόνα Calusarul
Ημ. Εγγραφής: 21/01/2010
Ο χρήστης είναι εκτός διαδικτύου. Τελευταία φορά που εισήλθε ήταν πριν3 ώρες 43 λεπτά

You're right, Katherine. I didn't do it. I'm a more decent person in real life than here on the internet (like most of the trolls, right?).

Retired Moderator
Εικόνα Katherine0825
Ημ. Εγγραφής: 29/06/2009
Ο χρήστης είναι εκτός διαδικτύου. Τελευταία φορά που εισήλθε ήταν πριν1 βδομάδα 5 μέρες

I noticed I mistyped your nickname...sorry...I'm at work and typing very fast. LOL...I didn't mean to imply you did it...I meant "you" in general, the "generic" you. Tongue

And you're probably right about the trolls...the YouTube troll I was talking about is actually an OK person, even if an American like me uses better Romanian grammar!

~K

Editor
Εικόνα Calusarul
Ημ. Εγγραφής: 21/01/2010
Ο χρήστης είναι εκτός διαδικτύου. Τελευταία φορά που εισήλθε ήταν πριν3 ώρες 43 λεπτά

Ha, you're not just an American. You're a living miracle. A walking dead... or stick. A deaf person leading the blind Tongue Or you might come from... Venus.

Super Member
Εικόνα turcanin
Ημ. Εγγραφής: 27/10/2011
Ο χρήστης είναι εκτός διαδικτύου. Τελευταία φορά που εισήλθε ήταν πριν4 έτη 1 βδομάδα

@aylin_22:
Oh, goody, the Dutchmen… they've just made it to the top of my list.
Let's thrash them:

„Dutch--I speak as an amateur--appears to be very bad German mis-
pronounced. The Anglo-Saxon should not attempt the Dutch
G. It is hopeless to think of succeeding, and the attempt has been
known to produce internal rupture. The Dutchman appears to keep his
G in his stomach, and to haul it up when wanted. Myself, I find the
ordinary G, preceded by a hiccough and followed by a sob, the nearest
I can get to it.”

Unfortunately, we couldn't beat them at football, so we just had to beat them up.

OK. Who else?

Moderator
Εικόνα aylin_22
Ημ. Εγγραφής: 22/03/2011
Ο χρήστης είναι εκτός διαδικτύου. Τελευταία φορά που εισήλθε ήταν πριν5 ώρες 2 λεπτά

For as long they don't beat you up at football...'cause sometimes it seems like they're catching instead of playing football Wink

No, there you say something :with G and H it's always a problem for me...In French,H is mute,in Dutch it's pronounced! Well, French speaking people tell me I pronounce it too much, while Dutch speaking people just tell me to pronounce it,and so, whatever I do, it never seems to be OK Sad...

Editor
Εικόνα Calusarul
Ημ. Εγγραφής: 21/01/2010
Ο χρήστης είναι εκτός διαδικτύου. Τελευταία φορά που εισήλθε ήταν πριν3 ώρες 43 λεπτά

Dudes, while we're chitchatting here, licorna din vis is translating all those great songs. We're left behind. What am I paying (attention to) you for? I'll go to sleep now because I'm tired, but I'll get my whip on your backs tomorrow. Translate, translate, translate! „Traducerea te-nvață, traducerea te înalțăăăăăă”

Retired Moderator
Εικόνα Katherine0825
Ημ. Εγγραφής: 29/06/2009
Ο χρήστης είναι εκτός διαδικτύου. Τελευταία φορά που εισήλθε ήταν πριν1 βδομάδα 5 μέρες

Oh cool...I don't know how it even happened, but all the links on the site are now in Romanian instead of English! I didn't deliberately change it, but I kinda like it so I'll leave it this way Smile

~K

Editor
Εικόνα Calusarul
Ημ. Εγγραφής: 21/01/2010
Ο χρήστης είναι εκτός διαδικτύου. Τελευταία φορά που εισήλθε ήταν πριν3 ώρες 43 λεπτά

Haha, turcanin, you've changed your picture. What's that? A lion-looking donkey? What's your statement now? "I'm as brave as a donkey and as funny as a donkey"?

Super Member
Εικόνα turcanin
Ημ. Εγγραφής: 27/10/2011
Ο χρήστης είναι εκτός διαδικτύου. Τελευταία φορά που εισήλθε ήταν πριν4 έτη 1 βδομάδα

You're talking to me?
Hey, don't you make fun of my little horsey. It's got hoofs and it's not afraid to use them!

Editor
Εικόνα Calusarul
Ημ. Εγγραφής: 21/01/2010
Ο χρήστης είναι εκτός διαδικτύου. Τελευταία φορά που εισήλθε ήταν πριν3 ώρες 43 λεπτά

I-haaaa. How do you say that in English?

Editor
Εικόνα Calusarul
Ημ. Εγγραφής: 21/01/2010
Ο χρήστης είναι εκτός διαδικτύου. Τελευταία φορά που εισήλθε ήταν πριν3 ώρες 43 λεπτά

Cum să scrii cu diacritice la calculator: scriuromânește.net, un site foarte bun.