Εικόνα Guest

Can any one translate this into English? Some dialect is suspected here.

C' 'na luna mezz'u mare
Mamma mia m'a maritare
Figlia mia a cu te dare
Mamma mia pensace tu
Se te piglio lu pesciaiole
Isse vai isse vene
Sempe lu pesce mane tene
Se ce 'ncappa la fantasia
Te pesculia figghiuzza mia
Là lariulà pesce fritt'e baccalà
Uei cumpà no calamare c'eggi'accattà

C' 'na luna mezz'u mare
Mamma mia m'a maritare
Figlia mia a cu te dare
Mamma mia pensace tu
Se te piglio lu pulezia
Isse vai isse vene
Semp'a scuppetta mane tene
Se ce 'ncappa la fantasia
Te scuppettea figghiuzza mia
Là lariulà pesce fritt'e baccalà
Uei cumpà 'na scuppetta c'eggi'accattà

It's in Neapolitan dialect, and the lyrics are pretty fickle, (not to mention suggestive) but above is:

The moon over the sea makes me want to marry, Mama
My daughter, what do you have in mind?
Mama, what do you think?
You should marry a fisherman, he'll come and go, go and come
Always his fish in his hand
If he gets any ideas he'll give his fish to my daughter
La la la, fried fish and baccala
We don't want any calamare (iirc)

Same as above, except a pulezia is a policeman, and a scuppettea is a rifle.

Ημ. Εγγραφής: 13/08/2011
Ο χρήστης είναι εκτός διαδικτύου. Τελευταία φορά που εισήλθε ήταν πριν5 έτη 32 βδομάδες

Thanks, Guest, for translation. I can remember my late Daddy singing this all the time, when I was a little girl. I am now 66, and that was a LONG time ago. Thanks for the fond recall of memory.

Ημ. Εγγραφής: 08/07/2012
Ο χρήστης είναι εκτός διαδικτύου. Τελευταία φορά που εισήλθε ήταν πριν4 έτη 37 βδομάδες

No way....that's NOT right! I will do some investigating but it's not that one!

Retired Moderator amoRaЯoma
Εικόνα evfokas
Ημ. Εγγραφής: 29/06/2011
Ο χρήστης είναι εκτός διαδικτύου. Τελευταία φορά που εισήλθε ήταν πριν11 βδομάδες 3 μέρες

Here's my version I hope you dig it
It's sicilian