Ημ. Εγγραφής: 01/05/2012
 Ο χρήστης είναι εκτός διαδικτύου. Τελευταία φορά που εισήλθε ήταν πριν3 έτη 17 βδομάδες

:confused: Hello,

I live in Tampa, Florida and I am in need of some assitance. I need to start off by telling you I do not speak spanish and I already know up front there is a good chance you are going to read this post and laugh...but Im willing to try.

About two months ago someone I deeply care about was riding with me and we were listening to the spanish station 92.5. A song came on by a spanish artist (I think their first name began with a 'J', possibly Johny? Sadly, the artist I am completely unsure of...) and the only line I can recall from the song is "I didnt know I would love you so much..." *sigh

I have tried for quite a while to find this song, online and I have asked a spanish friend of mine and they couldnt come up with anything. I have tried going to the website for the radio station and went down their calendar trying to cut and paste spanish songs into google to recieve a translation for the song... haha its a bit ridiculous, but I continue to try.

It would really be appreciated beyond belief if anyone could help in any way. I have been trying to find the song for so long and I am simply borderline desperate to find it...

PLEASE HELP!

Thank you.

Maybe the artist is João Anderson...

You don't say if the "artist" you are searching for is a solo act or group, male or female. You refer to "their" first name, plural, indicating a group...so I don't know.

I did find a song by Alexa Vega, who is from Miami, singing, "I didn't know I would love you so much."

I hope this is helpful.

Translator Android
Εικόνα Tigerfire310
Ημ. Εγγραφής: 07/05/2012
 Ο χρήστης είναι εκτός διαδικτύου. Τελευταία φορά που εισήλθε ήταν πριν12 βδομάδες 12 ώρες

The song by Alexa Vega, if that is indeed what you wanted, is from the movie "Repo the Genetic Opera", and can be found on YouTube here:

Smile thought I'd help