Πως να ζητήσω μια μετάφραση;

Here, on lyricstranslate.com, you can request a translation of any song to any language. All translations are made by our community voluntarily and completely for free.

Παρακαλούμε εγγράψου πρώτα, και θα δεις περισσότερες επιλογές.

In the main menu, follow
   Μενού → Ενέργειες → Ζήτησε μια μετάφραση
and fill in the form.

That's it! Don't forget to thank a translator. The easiest way to do so is to click the green "Thanks!" button below a translation.

---------------

What should I do if there's no song on lyricstranslate.com, and I don't know its lyrics?
- use "Request a transcription" service. You have to find the song on Youtube or another popular video provider first.
   Μενού → Ενέργειες → Ζήτησε μεταγραφή στίχων

What should I do if I can't find a song video?
- write on our forum in a corresponding section
   Μενού → Ενέργειες → Start forum thread

Καλή τύχη!