Στίχοι Last Text

Αγγλικά

Last Text

Rest my head on the pillow,
turn off the lights,
right before I fall asleep
 
Send you that face with the heart eyes, tell you goodnight,
yeah, hope I see you in my dreams
 
But I still wanna say,
and I know its there,
But I miss your smile,
when you brush the hair off your face,
and you should know...
 
You're always the last text,
that I send before bed, cause it's you thats, in my head in my head in my head all night and all day
You're always the first thing, every single morning, that I think of, in my head in my head in my head all night and all day.
You're my last text.
Yeah
 
Didn't know I was falling, till I hit the ground, Yeah you caught me by surprise, but I can't catch all these butterflies I got, no, couldn't catch them if I tried
 
Still got so much to say, hope you understand, I love how you roll my name in the palm of your hand, and you should know...
 
You're always the last text, that I send before bed, cause it's you thats, in my head in my head in my head all night and all day
You're always the first thing, every single morning, that I think of, in my head in my head in my head all night and all day.
You're my last text.
Yeah
 
You're my last text, my first love, my next one up, my heart beat, my whole wide world, yeah, my best friend, perfection, my everything, and you can show your friends that you're taken, when I send you those three words tonight, tonight, and you should know...
 
You're always the last text, that I send before bed, cause it's you thats, in my head in my head in my head all night and all day
You're always the first thing, every single morning, that I think of, in my head in my head in my head all night and all day.
You're my last text.
Yeah
 
Υποβλήθηκε από Επισκέπτης στις Τρί, 03/01/2017 - 17:01
Επεξεργάστηκε τελευταία φορά από το χρήστη Zolos στις Τετ, 18/01/2017 - 15:09

 

Jacob Sartorius: Κορυφαίος 6
Ιδιωματισμοί απο "Last Text"
Σχόλια