Krisia Todorova - Vyarvam v chudesa (Вярвам в чудеса)

Βουλγαρικά

Vyarvam v chudesa (Вярвам в чудеса)

[Крисия:]
Не се разказват приказки наопаки,
ламята никога не връща златни ябълки. (1)
Животът е това, което е –
защо да си задаваме въпроси?
 
[Слави:]
Повече черен отколкото бял,
по-уморен, но не по-помъдрял,
по-любопитен от всякога,
питам враг ли ни е времето?
 
[Крисия:]
Всяка секунда в живота е дар.
Не с(ъс) часовник и не с календар –
той се измерва с минутите,
споделени с друг,
жив си ти само в минутите,
споделени с друг.
 
[Заедно:]
Не вярвам в чудеса,
но вярвам на сърцето си
и на всеки, който има свое място там.
Не вярвам в чудеса,
но вярвам на сърцето си
и на всеки, който то обича. (2)
Вярвам в чудеса!
 
[Слави:]
Много видял, ала малко разбрал,
много препъван, но никога спрял,
и, слава Богу, все същият –
сигурно в това е смисълът?
 
[Крисия:]
Хората имате странни игри:
ангели – демони, лоши – добри,
и все забравяте важното –
да не сте сами.
 
[Заедно:]
Не вярвам в чудеса,
но вярвам на сърцето си
и на всеки, който има свое място там.
Не вярвам в чудеса,
но вярвам на сърцето си
и на всеки, който то обича. (2)
Вярвам в чудеса!
 
Не вярвам в чудеса,
но вярвам на сърцето си
и на всеки, който има свое място там.
Не вярвам в чудеса,
но вярвам на сърцето си
и на всеки, който то обича. (2)
Не вярвам в чудеса,
но вярвам на сърцето си
и на всеки, който то обича. (2)
Вярвам в чудеса!
 
Υποβλήθηκε από Ivan U7n στις Κυρ, 01/01/2017 - 12:03
Επεξεργάστηκε τελευταία φορά από το χρήστη Ivan U7n στις Παρ, 06/01/2017 - 14:00
Σχόλια συντάκτη:

(1) Това е споменаване за тази приказка.
(2) Тук може би и „който го обича“, но вариантът в текста е по-логичен.
 
Благодаря Глория за преглед и корекциите на този текст.

Προστέθηκε προς απάντηση στο αίτημα του Ivan U7n
Ευχαριστώ!δέχθηκε 7 ευχαριστίες

 

Krisia Todorova: Κορυφαίος 6
Σχόλια
CherryCrush    Κυρ, 01/01/2017 - 12:06

The video doesn't work, seems like they haven't uploaded it officially to YouTube yet, but I found it here, will take a look at it for you Regular smile

Ivan U7n    Κυρ, 01/01/2017 - 12:11

Thanks! I know two videos on YouTube that were there got blocked. But this clip is available on Slavi’s Show site and bTV’s site.

CherryCrush    Κυρ, 01/01/2017 - 12:18

Done, very good job, I must say, you had very minor mistakes (mainly words that sound like other words) Regular smile I've changed the punctuation around a bit too, but now it should be ok.

Yep, since they started paying the artists for views, they really keep an eye on a violated copyright videos, but I believe it will be uploaded soon on Slavi's channel there.

Ivan U7n    Κυρ, 01/01/2017 - 13:30

Thanks again, Gloria! I thought about “времето” instead of “бремето”, as it seemed logical, but all I heard there was “пре(х)мето”. Wink smile Now I’ll play around with formatting a bit, leave proper thanks in the notes and update my translations.

Ivan U7n    Κυρ, 01/01/2017 - 16:41

Gloria, I have a question: you’ve changed “същият” and “смисълът” with the full member (пълен член) and I wonder why? This sentence is a strange one and I can’t surely say where the grammatical subject and object are.

CherryCrush    Κυρ, 01/01/2017 - 17:37

Will answer you in English, as I know the grammar terminology in English more than in Bulgarian, haha Teeth smile

the sense of the sentence is absolutely the same, just the grammatically right way of writing it is with the -ът/-ят form (пълен член). Смисълът is a subject in the sentence (Смисълът е в това, if you swap it around). As for the "все същият" - the perfectly grammatically correct sentence will be "и слава Богу, той е все същият", which, as you see again, it's still linked to the subject (which I believe is the life by the way, not "me", in both Slavi's verses). But in the song, "той е" is not written, as you understand it from the context. As for his sentences themselves, I would translate them with present perfect in English. That's called "минало свършено деятелно причастие" and has the function of a verb instead of adjective in these cases - have no idea whether it exists in other languages (haven't seen it in the others I'm learning/knowing - but check out this one, point 2, it may help you understand it, if you've never seen such construction).

I may try to explain it to you in another way, as you're a Russian speaker and may find it easier - both masculine definite forms (пълен и кратък член, don't know that term in English) have different usage - one of them (пълен член) is used as definite form when the noun is in a nominative case (subject), where as the other (кратък член) is used when the noun is in the accusative case (direct object), and if I'm not mistaken, it's also always introduced by a preposition (Compare Пътят е дълъг and Те вървят по пътя). That's one of the hardest things in the language that many people don't know/bother to write correctly, as we usually don't have cases, just some things are leftovers.

And something from me as info - a Bulgarian speaker will usually not pronounce the -т in the masculine nominative definite form - not only in the songs, but in the general speech too (you can hear something like пътя е дълъг instead of пътят е дълъг). Just it's consider illiterate to skip it if you write Regular smile

That became a bit too long, hope I was helpful! Teeth smile

Ivan U7n    Κυρ, 01/01/2017 - 19:51

I hoped it was implied from my question that I know the difference between full and short forms of the definite forms, I’ve read about them a lot as though the definite article is present in English it’s an absolutely foreign concept for Russian and other Slavic languages, except Bulgarian (and Macedonian). Regular smile I’ve also read many times that -т at the end of the full definite forms isn’t pronounced, thus I haven’t said anything about not hearing it. Regular smile

Nevertheless thanks for your throughout explanation, which unfortunately hasn’t fully satisfied me in the case of “същият”. What I meant is a need of clarification as your second explanation uses different terms and all I’ve read before uses only the terms “subject” and “object”. I’ll use simple sentences “The life is good” and “The flat is my life” as examples. While in English in both cases what’s after “is” is the object, in Russian and, as I understand it, in Bulgarian too, it is still uses nominative and not accusative “case”, thus “Животът е хубавият” and “Апартаментът е моят живот”, am I right here? So in case of such sentences it’s not only the subject or the object to look out for, but also how it is used.

I’ve reread the text and may be inclined to agree that Slavi sings about life and not himself. However it may be a problem in my Russian translation as life in Russian is feminine. Wink smile As for the other suggestions it is a little funny that verb forms ending in -л in Russian are just plain forms of past tense but they are inflected only by the grammatical number and gender and not by the grammatical person. While we have Active Past Participle and applying it to the perfective verb we can get “Perfective” Active Past Participle, it is used more to describe an completed action as an attribute of something not the action itself. Compare the participle form in “упавшая книга“ (the fallen book / падналата книга) and the verb form in “упала книга” (the book have fallen / паднала (е) книгата). Thus it seems this use of a participle as a verb is unique to Bulgarian. The book on Bulgarian grammar for native Bulgarian schoolchildren is a rather interesting reading. Thanks for the link by the way. I think it somewhat helped me only because my native language is a Slavic one. Wink smile

EDIT. Looking on the text from the “живот” point of view one instance seems off to me in the first Slavi’s verse. It’s “питам”. According to the discussion above “питал” here seems to me more logical. Wink smile

CherryCrush    Κυρ, 01/01/2017 - 21:22

Sorry, I didn't mean to sound like I'm explaining you something you know, I just tried to differentiate them. You always challenge me asking me questions I'm not sure about haha Teeth smile

Just take a look here first, I think it may help you understand the reasoning behind your doubts about the example you gave above. Read that, and then maybe you'll understand the case with същият, if not, will try to find something more helpful.

To use your simple terms - "The life is good" is "Животът е хубав", not хубавият, the second sentence is right. I think "good" is not an object but adjective in your case. A right sentence would be "Това е хубавият живот", this is the good life. It's still not an object though - the good life IS this, the good life is still a subject, as it's the one linked with the "is". But please read through the link I gave you, it turned out it's not only for subjects, but for some other cases too, like a subject and an adjective that are linked together (I admit it, I don't know the Bulgarian grammar, I just know what's right). Also, bear in mind that in Bulgarian it's absolutely possible to have changed word order, it's really often seen in songs, so it's not always subject-verb-object.

Now, I've never studied any English syntax, so I have no say on what's the right grammatical construction as compared to Bulgarian. I personally have found that studying a language through English is hard, as many things just don't exist in other languages with more difficult grammar. There are no cases, no verb forms for the different persons/numbers, no masculine/feminine nouns, grammatically everything is rather plain (except the many rules exceptions, like the past tense forms), which makes it even more difficult to understand the difficult stuff. It's good you know a Slavic language as a native, but don't over rely on that, because sometimes you give me examples of things that are right in Russian, but completely wrong in Bulgarian and the other way around - use the similarities wisely Teeth smile It's always interesting to me too to see how different rather similarly looking languages are.

As for the Slavi's part, well, you can't be more black than white, it sounds racist Teeth smile that's why I believe it may refer to the life, not to him, but you can always interpret it in a way that sounds good to you and add an explanation in the comments. The school books are the best way of learning, if you're confident enough to understand them, so go for it, there are some available even online, try 5/6/7 grade, that's when they start learning the grammar, if I'm not mistaken (or they haven't changed the system completely since I was a student).

I got really confused at one point, so excuse me if I went off topic, I hope I managed to find an answer to your question Regular smile

Ivan U7n    Δευ, 02/01/2017 - 15:58

Don’t be sorry, I’m not complaining in any way, just stating the facts. I myself sometimes write too much. Wink smile

I’m very much glad that I have a language other than English as my native. While reading information provided by your link I tried to compare what I was reading with both English and Russian grammars. And here we are. I could not find anything similar to съставно именно сказуемо in English, only “the verb” that is essentially is a verb, but this concept is very much existent and used in Russian. Though I needed to look up the grammar rules as I just use Russian without any thought on grammar, the same to a lesser extend is true for English, and instinctively know what’s right and wrong. Thus now I understand the cases with both същият and смисълът.
But according to this, point 1.2.2 and the second NB, something like “животът е хубавият” is possible, but in this case хубав is just not defined enough. Wink smile If it were “животът ми е най-хубавият”, it’ll be more indicative of the case. And here is the point where my familiarity with Russian led me astray. As the sentence “жизнь хороша” (life’s good) does have съставно именно сказуемо, I used it instinctively forgetting that there also must be some definiteness in it. Regular smile

When learning Bulgarian I try to find similarities with other languages I know, it’s only natural and really helps when the concepts are the same. But it’s also very easy to get things mixed up when the concept looks the same, thus the research and the questions and of cause there is no point in trying to match everything just the similar concepts as every language has its own unique features. Teeth smile
NB. While Bulgarian has short and full forms for the pronouns, Russian doesn’t have them, but it has the same short and full form concept for the adjectives and the participles, which Bulgarian doesn’t. Interesting! Wink smile
And you won’t scare me with the changed word order either. While Russian normally has S-V-O word order, it can easily have almost any word order because of the case system. And the word order used in sentences usually depends on what the emphasis is. Wink smile

For black and white even in case of Slavi singing about himself I’ve never even thought about some exterior feature. Wink smile I had a vision similar to black and white stripes of life (does it make sense so worded?) applying to him, as in, his life was more dark than bright. I think I’ll use the interpretation that Slavi sings about himself as a old man that has seen much and Krisia as his apprentice. Beautiful image! Wink smile
As for studying from the school books, I’ve read somewhere that it is not good idea to learn foreign languages this way. I’m not sure I agree, at least if one knows enough basics to understand these books. Of cause to learn this way a language from the ground up is very cumbersome and unpractical. I’ll try to find some just to check them out. I have one textbook on Bulgarian in Russian I find it much boring, hope these will be better. D)

Feeling confused is a good thing, as it normally leads to research and enlightenment. 0)
I think I now understand the main topic of our discussion.
Много благодаря за ти времето и желая успех!

CherryCrush    Δευ, 02/01/2017 - 16:19

Glad I helped, Ivan, wish you all the best too! I'm the same regarding grammar, I know the things naturally (and because I read a lot), but your questions always enlighten me too - I hated syntax at school, I've never known the parts of the sentences myself, I started learning them when I studied Italian as a first language in school and when I started with the Albanian, as it has cases which we don't... otherwise I was completely ignorant regarding these hard linguistic things.

The books for foreigners are good, but mainly to grasp the basics, as most of the times the authors are not natives to both languages to explain all the hard things properly. Rare languages usually have such books until level like A2, so give a try to the school books, they tend to be explained for 10 years old kids, so use rather simple terms. You seem to have the basic fondation already, so you can only benefit from them Wink smile

Ivan U7n    Δευ, 02/01/2017 - 21:30

Thanks. Pleasure’s mine! Wink smile
I’ve just updated my translations. Can you give the English one a look for the sake of it? 0)
I hope someone with a better knowledge of the Bulgarian-Russian pair will check my Russian one.

Ivan U7n    Τρί, 03/01/2017 - 09:11

Gloria, there is a question at other place. It is also posted by the author in my English translation.

Quote:

Не е ли:
"...и на всеки, който то (сърцето) обича."?

And my answer is:

Quote:

That’s good question! It is “сърцето”, but is it the subject or the object? I’m not totally sure. I hear “го” and understand it as someone who loves the heart (and its owner). It can be “то” to mean someone who is loved by the heart (and its owner). Only the text author can tell the truth.

I’d like to know what your intuition tells you. Wink smile It is just the repetition of the line about owning place in heart with other words or a reference to someone who also returns the love. Your thoughts on this will be very much appreciated! :bigsmile:

CherryCrush    Τρί, 03/01/2017 - 12:01

I agree with that suggestion, it's really "и на всеки, който то обича", plus it makes more sense. I hear it in the exactly same way btw. I'm amazed you can always find so much meaning I never considered myself, behind everything Teeth smile

It's subject (although it doesn't change); put in simple words - I believe my heart, and I believe everyone I love, that's what they sing. Nothing about anyone returning the love, as far as I see.

Ivan U7n    Τρί, 03/01/2017 - 16:09

Thanks once more for your input! I once again updated my translations, although I hope for the last time.

Felicity    Τρί, 03/01/2017 - 22:26

Извинявам се за намесата, която не е изцяло по темата, но в изречението This is the good life, по мое мнение life тук е predicative, а не подлог. Regular smile

Ivan U7n    Τετ, 04/01/2017 - 10:52

Нека ще оставим сложни езикови неща настрана. Wink smile Благодарейки на Глория, разбрах какво питах и това е достатъчно. В противен случай ще се удавим в граматиката. Teeth smile