Ρουμάνικα (Αρωμανικά)

Καλλιτέχνες που έχουν στίχους στα
ΚαλλιτέχνηςΔημοτικότητα
Toše Proeski
B.U.G. Mafia
Elena Gheorghe
The Lord's Prayer
Phoenix
Unknown Artist (Romanian)
Pindu
Constantin Belemace
Ianula Gheorghe
Stelu Enache
Subcarpați
Makidonia
Ioti Mela
Cristian Ionescu
Sirma Granzulea
Armaname
Boatzea al Gana
Florentina Costea
Atanase Iorghitsa
Unknown Artist (Megleno-Romanian)
tu machidonii
Nushi Tulliu
Hrista Lupci
Kavalla
Mihali Prefti
Gică Coadă
Steaua di Vreari
Pilistera
Răzvan Grosu
Apostolia Papaevangelou
Gică Godi
Corina Elena Badea
Sirma Guci
Anca Trandu
Filip Merca
Flory Caragop
Maria Zikova
Nusi Vanghele Hasoti
Iorghi Nicolae
Iholu
Vlahos
Fotis Trasias
Dimitris Parashos
Vasilis Dimulas
Gigi Sima