My German Teacher

Γερμανικά

Meine Deutschlehrerin

 

Denk ich an damals zurück,
bin ich noch immer völlig hin.
Dann merke ich, dass ich auch heute noch
verliebt in sie bin.
Sie war ne wunderbare Frau
mit schulterlangem, blondem Haar.
Sie war die Frau, die wo für mich
die allereinzigste war.

Sie war für mich von Anfang an
so wundervoll gewesen.
Sie lehrte mir das Schreiben
und sie lehrte mir das Lesen.
Ihre Haut – weicher wie Samt.
und sie war ne richtig Schlanke.
Nein, ich werde nie vergessen,
was ich sie verdanke.

Ich liebe ihr noch immer,
sie raubt mich heute noch den Sinn:
meine Deutschlehrerin.

Ich mache nie Prognosen
und werds auch künftig niemals tun,
doch ich habe mir geschwört:
Ich werd nicht eher ruhn,
als bis wenn ich sie mal endlich
meine Liebe gesteh,
weil ich durch das, was sie mich lernte,
die Welt viel klarer seh.

Sie war so gebildert,
sie war so unglaublich schlau,
weil sie wusste wirklich alles
von Betonung und Satzbau.
Sie war ne Frau, die wo so
unbeschreiblich viele Dinge wusste,
dass ich ihr als Dank dafür
den Liebeslied hier singe.

Ich liebe ihr noch immer,
sie raubt mich heute noch den Sinn:
meine Deutschlehrerin.

Sie war die erste große Liebe,
die Liebe meines Lebens.
Doch ich kam zu spät,
denn sie war leider schon vergebens:
Eines Tages ist sie mit dem
Mathelehrer durchgebrennt.
Diesen Typen hasse ich dafür
zu hundertzehn Prozent.

Aber ihr lieb ich noch immer,
sie raubt mich heute noch den Sinn:
meine Deutschlehrerin.

Υποβλήθηκε από anne-aunyme στις Κυρ, 02/10/2011 - 18:35
 Προσπαθήστε να ευθυγραμμίσετε
Αγγλικά

My German Teacher

Εκδόσεις: #1#2

When I think to way back when
I’m always still blown away
Then I realize that I’m still in love
With her today
She was a wonderful lady
With shoulder-length blonde hair
She was the lady, who was the all-time
once in a lifetime girl for me

From the beginning on,
She was so wonderful for me
She taught me writing
And she taught me reading
Her skin – softer than velvet
And she was truly slender
No, I will never forget
What I owe her

Yeah, I still love her
Even today, she robs me of my senses:
My German teacher

I never make predictions
And I’ll never do so in the future
But I’ve sworn
I will not rest
Up until I confess
My love to her
Because I see the world much more clearly
Through that, what she taught me

She was so refined
She was so unbelievably smart
‘Cause she really knew everything
In accent and sentence structure
She was a lady who knew so many
Indescribable things
That I would sing this love song here
As a thank you in exchange

Yeah, I still love her
Even today, she robs me of my senses:
My German teacher

She was my first true love
The love of my life
But I got there too late
‘Cause sadly, she was already taken:
One day she ran off with the
Math teacher
And got married
And for that, I hate that guy 110%

Yeah, I still love her
Even today, she robs me of my senses:
My German teacher

Υποβλήθηκε από brightswan στις Πέμ, 19/01/2012 - 21:13
Σχόλια συντάκτη:

Hi,
If you have any questions, feel free to ask! Smile

δέχθηκε 7 ευχαριστίες
ΧρήστηςΠριν από
turcanin3 έτη 18 βδομάδες
Επισκέπτες ευχαρίστησαν 6 φορές
5
Η δική σου αξιολόγηση: Κανένα Μέσος: 5 (2 votes)
ΧρήστηςΑναρτήθηκε πριν
Commonwealth1 έτος 50 βδομάδες
5
Mauler3 έτη 18 βδομάδες
5
Σχόλια
turcanin     Ιανουάριος 23rd, 2012

Hi, brightswan!

I've found this interesting assertion: "Many high school German classes in the United States and Brazil use their music to aid classroom lessons." [wiki: Wise_Guys_(band)]

Hmmm… For real? This one too?

brightswan     Ιανουάριος 23rd, 2012

Hi Turcanin,
When I was in high school, songs were used in foreign languages, but it was limited to Christmas time with Christmas carols. To your quesions: Is there any part of the song which you don't understand or that you were referring to?

turcanin     Ιανουάριος 23rd, 2012

Sorry, guess I misinterpreted the original lyrics.
Hope I didn't offend you.
I was merely trying to say that I wouldn't use this particular song to teach someone German.

brightswan     Ιανουάριος 23rd, 2012

No offense taken!! Smile However, if there are parts you don't understand, I'll do my best to explain what they mean.

turcanin     Ιανουάριος 23rd, 2012

Well, since you offered, I'll take you up on this. Let's turn this song into an aid for learning English. You'll be the English teacher, I guess.Smile
I was wondering about the grammatically correctness of the following phrases:

When I think to way back when
who was the all-time most unique for me
She taught me how to write
she taught me how to read
She robs me of my senses
I see the world much more clearly
what she taught me
she was already taken

Thank you very much for your help.

brightswan     Ιανουάριος 23rd, 2012

Here are the meanings to the phrases:

1, When I think back to “way back (when/then)”
When/then mean about the same thing here, meaning a long time ago, to an eariler point in time. Woxikon offers the following German words for this phrase: damals, seinerzeit, früher, einst, einstmals, von Zeiten.
http://www.woxikon.de/eng/way%20back%20then.php

2. “who was the all-time most unique for me”
Looking at the German word, “allereinzigste” – aller = all time, einzigste = einzig + superlative. Einzig = alone, exclusive, only, single, singly, sole, solely, unique.
http://dict.leo.org/ende?lp=ende&lang=de&searchLoc=0&cmpType=relaxed&sec...

I had trouble finding the “feel” to this word. Looking at Konradius’ translation, he came up with a better expression: looking at the German phrase again, “all-time one and only” would have been better. This means that, according to him, she was it. No other girl could ever compare to her; his German teacher was and is the love of his life.

3. “She taught me how to write
she taught me how to read”
The German sentence: Sie lehrte mir das Schreiben
und sie lehrte mir das Lesen.
Lehrte is the past tense of lehren, to teach. The past tense of teach is taught. More word for word translation: She taught writing to me, she taught reading to me.

4. “She robs me of my senses”: This means she drives him crazy; she takes (robs me of) his (sense/intellect) away. He’s so in love, he can’t think straight anymore.

5. “Because I see the world much more clearly
through that, what she taught me” = the world makes that much more sense because of what she taught me.

6. “She was already taken” – When someone has a boyfriend/girlfriend or someone their engaged to (to get married in the future) or married, it’s usually said that they are “taken,” meaning “no longer available for a relationship.”

I hope this has helped! Smile

turcanin     Ιανουάριος 24th, 2012

Wow, you've put a lot of effort in this!
Much appreciated!

brightswan     Ιανουάριος 24th, 2012

You're welcome!

Commonwealth     Ιούνιος 11th, 2013
5

die wo so
unbeschreiblich viele Dinge wusste -Who knew so indescribably many things

helena.kramer.121     Ιανουάριος 30th, 2015

This translation is perfect - and actually this is exactly the problem. In the original, the irony lies in the very fact that the lyrical I makes a lot of grammatical mistakes while professing that his German teacher has taught him a lot Laughing out loud This is so Wise Guys!

helena.kramer.121     Ιανουάριος 30th, 2015

For instance, one could translate "She taught my so many things"...
"I still love she"
This would be the equivalent of the original use of the German language in this song Wink

helena.kramer.121     Ιανουάριος 30th, 2015

Verse 1
"Sie war die Frau, die wo für mich
die allereinzigste war." > die wo für mich is nonsense, for "wo" means "where", so an appropriate translation might be
"She was the woman who where the one and only for me."

Verse2
"Sie lehrte mir das Schreiben
und sie lehrte mir das Lesen." incorrect, it must be "sie brachte mir das Schreiben bei" or "Sie lehrte mich - wrong case is used here, so the translation should be "She taught my to read"

helena.kramer.121     Ιανουάριος 30th, 2015

Chorus
"Ich liebe ihr noch immer" > it must be "Ich liebe s i e immer noch", so the translation should be "I love she still"

"sie raubt mich heute noch den Sinn" > it must be "sie raubt m i r heute nich den Sinn" > "she robs my of me senses"

helena.kramer.121     Ιανουάριος 30th, 2015

Verse 3
"doch ich habe mir geschwört" > wrond verb ending, it must be geschworen >
"I've swored"

"als bis wenn ich sie mal endlich" > sounds like a nightmare of any teacher or native speaker; correct: "bis ich ihr endlich" > cannot come up with a translation since the original is totally awkward

helena.kramer.121     Ιανουάριος 30th, 2015

"denn sie war leider schon vergebens" - the "s" is incorrect since "vergebens" means "in vain", but what he means is "vergeben" = "taken"

"mit dem
Mathelehrer durchgebrennt." > the verb ending is incorrect; correct is "durchgebrannt" > "One day she rans off with the
Math teacher" or "runned off" or so...