Παρακαλώ μεταφράστε το "Celebrate Jesus, celebrate" από Αγγλικά σε Χμερ

Αγγλικά

Celebrate Jesus, celebrate

Celebrate Jesus Celebrate
Celebrate Jesus Celebrate
Celebrate Jesus Celebrate
Celebrate Jesus Celebrate

He is Risen
He is Risen
And He lives forevermore
He is Risen
He is Risen
Come on and celebrate
The resurrection of our Lord.


Σχόλια συντάκτη:

lyrics by Michael W. Smith

Σχόλια