Παρακαλώ μεταφράστε το "You Are My Life" από Αγγλικά σε Ιαπωνικά

  • Καλλιτέχνης: Harris J
  • Άλμπουμ: Salam
  • Τραγούδι: You Are My Life
  • Αίτημα: Αγγλικά → Ιαπωνικά
Αγγλικά

You Are My Life

O Allah!
You're the light that shines above
You're the reason I never give up
You're The One I try for, live my life for
Give up all I have
You're the melody, You're the key
All the inspiration I need
And when times get tough
I know You'll stand by me

You are the love I need
The One who is guiding me
And You know my destiny
For You are The Light

CHORUS:
And You are my life
Oh oh oh

O Allah!
Your words light up my heart
This connection I've felt from the start
I’ll never lose sight of my dreams
Without You where would I be?
And although I feel like I'm
A million miles away from home
I can lose all that I have and when I feel the pain
I know that I can count on You

You are the love I need
The One who is guiding me
And You know my destiny
For You are The Light

CHORUS:
And You are my life
Oh oh oh

When I reach the final chapter
I know it’s only You that matters, oh
So I give it my all
‘Cause I’ll stand alone that day

CHORUS:
And You are my life
Oh oh oh

And You are my life


Παρακαλώ βοηθήστε στη μετάφραση του "You Are My Life"
Σχόλια