Video spelletjes (Video Games)

Ολλανδικά μετάφραση

Video spelletjes

Dansen in de achtertuin
Komt aanrijden in je snelle auto
Fluit mijn naam
 
Opent een biertje
En jij neemt het hier over
En speelt een video spelletje
 
Ik heb zijn favoriete zomerjurkje aan
Kijkt hoe ik me uitkleed
Neem dit lichaam mee naar beneden
 
Ik zeg dat jij de beste bent
Leun in voor een lange kus
Draag zijn favoriete parfum
 
Ga een video spelletje spelen
 
Jij bent het, jij bent het, het is allemaal voor jou
Alles dat ik doe
Ik zeg het je de hele tijd
Hemel is een plek op aarde met jou
Vertel me al de dingen die je wilt doen
Ik hoorde dat je van stoute meisjes houdt
Schatje, is dat waar?
Het is beter dan ik zelfs ooit wist
Ze zeggen dat de wereld gebouwd is voor twee
Alleen waard om te leven als er iemand van je houdt
Baby, nu heb je die
 
Zingen in de oude bars
Dansen met de oude sterren
Leven voor de bekendheid
 
Kussen in het blauwe donker
Biljarten en wild darten
Video spelletjes
 
Hij houdt me vast in zijn sterke armen
Dronken en ik zie sterren
Dit is alles waar ik aan denk
 
Zie al onze vrienden vallen
In en uit Old Paul’s
Dit is mijn idee van lol maken
Speel video spelletjes
 
Jij bent het, jij bent het, het is allemaal voor jou
Alles dat ik doe
Ik zeg het je de hele tijd
Hemel is een plek op aarde met jou
Vertel me al de dingen die je wilt doen
Ik hoorde dat je van stoute meisjes houdt
Schatje, is dat waar?
Het is beter dan ik zelfs ooit wist
Ze zeggen dat de wereld gebouwd is voor twee
Alleen waard om te leven als er iemand van je houdt
Baby, nu heb je die
 
(Nu heb je die)
 
Jij bent het, jij bent het, het is allemaal voor jou
Alles dat ik doe
Ik zeg het je de hele tijd
Hemel is een plek op aarde met jou
Vertel me al de dingen die je wilt doen
Ik hoorde dat je van stoute meisjes houdt
Schatje, is dat waar?
Het is beter dan ik zelfs ooit wist
Ze zeggen dat de wereld gebouwd is voor twee
Alleen waard om te leven als er iemand van je houdt
Baby, nu heb je die
 
Υποβλήθηκε από Michelle_Gold στις Σάβ, 05/11/2011 - 10:21
δέχθηκε 3 ευχαριστίες
Επισκέπτες ευχαρίστησαν 3 φορές
Αγγλικά

Video Games

Swinging in the backyard
Pull up in your fast car
Whistling my name
 
Open up a beer
And you take it over here
And play a video game
 
I'm in his favorite sun dress
Watching me get undressed
Take that body downtown
 
I say you the bestest
Lean in for a big kiss
Put his favorite perfume on
 
Go play a video game
 
It's you, it's you, it's all for you
Everything I do
I tell you all the time
Heaven is a place on earth with you
Tell me all the things you want to do
I heard that you like the bad girls
Honey, is that true?
It's better than I ever even knew
They say that the world was built for two
Only worth living if somebody is loving you
Baby now you do
 
Singing in the old bars
Swinging with the old stars
Living for the fame
 
Kissing in the blue dark
Playing pool and wild darts
Video games
 
He holds me in his big arms
Drunk and I am seeing stars
This is all I think of
 
Watching all our friends fall
In and out of Old Paul's
This is my idea of fun
Playing video games
 
It's you, it's you, it's all for you
Everything I do
I tell you all the time
Heaven is a place on earth with you
Tell me all the things you want to do
I heard that you like the bad girls
Honey, is that true?
It's better than I ever even knew
They say that the world was built for two
Only worth living if somebody is loving you
Baby now you do
 
(Now you do)
 
It's you, it's you, it's all for you
Everything I do
I tell you all the time
Heaven is a place on earth with you
Tell me all the things you want to do
I heard that you like the bad girls
Honey, is that true?
It's better than I ever even knew
They say that the world was built for two
Only worth living if somebody is loving you
Baby now you do
 
Υποβλήθηκε από janjan75 στις Τετ, 21/09/2011 - 08:46
Λοιπές μεταφράσεις του "Video Games"
Αγγλικά → Ολλανδικά - Michelle_Gold
Σχόλια