Det som må sies (Was gesagt werden muss)

Νορβηγικά μετάφραση

Det som må sies

Hvorfor tier jeg, har fortiet for lenge
det som er åpenlyst og som har blitt øvd i krigsspillene,
og der vi som overlevende uansett står igjen
som fotnoter ved spillets slutt?
 
Det er kravet på retten til et førsteslag,
som kan utslette det iranske folk, tvunget som det er til å juble
under åket til en storskryter,
fordi man antar at det bygges en atombombe
innen hans maktområde.
 
Men hvorfor forbyr jeg meg selv
å nevne det andre landet ved navn,
hvor et voksende, kjernefysisk potensial
– selv om det har vært holdt hemmelig –
har stått til disposisjon i årevis, men
utenfor kontroll, fordi det har vært utilgjengelig
for enhver granskning?
 
Den allmenne fortielsen av denne kjensgjerning,
som min taushet har bøyet seg for,
føler jeg som en tyngende løgn og som
en tvang, som gir utsikt til straff så snart den ikke respekteres;
«antisemittisme» lyder dommen straks.
 
Men nå, fordi mitt eget land,
som på ny og på ny innhentes og stilles til ansvar
på grunn av forbrytelser som er våre dypt egne
og hinsides sammenligning,
på dette tidspunkt, helt forretningsmessig,
selv om man med flinke ordvendinger betegner det som skadeserstatning,
leverer en ny u-båt til Israel, et fartøy som har som spesialitet
å styre tilintetgjørende stridhoder dit hen
hvor det ikke finnes bevis for eksistensen av en eneste atombombe,
men hvor selve frykten for den skal tjene som bevis,
da må jeg si det som må sies.
 
Hvorfor tiet jeg til nå?
Fordi jeg mente at min bakgrunn,
beflekket av synd som aldri kan la seg utligne
forbød å uttale denne kjensgjerning som sannhet overfor
landet Israel, som jeg er
og fortsatt vil være forbundet med.
 
Hvorfor sier jeg det først nå,
eldet og med mitt siste blekk:
Atommakten Israel setter den allerede så skjøre
verdensfreden i fare?
Fordi det må sies, det som kanskje allerede i morgen er for sent;
også fordi vi, som tyskere, allerede nok tynget av skyld,
kan bli håndlangere til en ny forbrytelse,
en forutsigbar forbrytelse, og hvor vår medskyld derfor
ikke vil kunne slettes med en av
de vante bortforklaringene.
 
Og, jeg innrømmer: Jeg tier ikke lenger
også fordi jeg er overtrett av Vestens hykleri; dessuten
kan man håpe at mange vil føle seg befridd fra tausheten
og vil oppfordre opphavmannen bak den tydelige trusselen
til å avstå fra maktbruk og
samtidig insistere på
at en uhindret og permanent kontroll
både over det israelske kjernefysiske potensial
og de iranske atomanleggene,
utført av en internasjonal instans,
aksepteres av begge lands regjeringer.
 
Bare slik kan alle, israelere og palestinere, ja, mer:
Bare slik kan alle mennesker som bor i denne regionen,
besatt som den er av vanvidd,
alle som lever kloss på hverandre som fiender,
bli hjulpet, og endelig også: Vi.
 
Υποβλήθηκε από Michail στις Πέμ, 12/04/2012 - 07:05
Σχόλια συντάκτη:

(Norwegian) Translated from German by Erik Fosnes Hansen

δέχθηκε 1 ευχαριστία
Επισκέπτες ευχαρίστησαν 1 φορά
Γερμανικά

Was gesagt werden muss

Warum schweige ich, verschweige zu lange,
was offensichtlich ist und in Planspielen
geübt wurde, an deren Ende als Überlebende
wir allenfalls Fußnoten sind.
 
Es ist das behauptete Recht auf den Erstschlag,
der das von einem Maulhelden unterjochte
und zum organisierten Jubel gelenkte
 

Περισσότερα

Λοιπές μεταφράσεις του "Was gesagt werden muss"
Γερμανικά → Νορβηγικά - Michail
Σχόλια