وقتی که منو میبوسی (When You Kiss Me)

Περσικά μετάφραση

وقتی که منو میبوسی

ممکنه اونی که میخوام همین باشه.فکر میکنم که عاشق شدم
این دفعه واقعا عشقه
خیلی مناسب به نظر میرسه ، .فکر میکنم که عاشق شدم
این عشق برای منه
 
من میتونم دوران سال خوردگیم رو کنار تو تصور کنم
همه ی شب هایی که تنها بودم ، بلاخره تموم شده
تو همه ی سنگینی های دنیا رو از دوشم برداشتتی
( دنیا دیگه برام مهم نیست)
 
دسته جمعی خواندن:
اوه ، وقتی تو منو می بوسی
میدونم که دلت برای من تنگ میشه
و وقتی که تو با منی
دنیا دیگه برام مهم نیست
اون طوری که منو در آغوش میگیری
اون طوری که نشونم میدی که
من رو ستایش می کنی
اوه ، وقتی تو منو می بوسی
اوه ، آره
 
تو تنها کسی هستی که من می خوام ، فکر میکنم که عاشق شدم
زندگی تازه شروع شده
 
من می تونم خودمون رو با هم ببینم
می دونم که تا آخر عمر باتو خواهم ماند
عشق نمی تونست بهتر از این باشه
 
(تکرار قسمت دسته جمعی)
 
( تکرار قسمت انفرادی)
 
(تکرار قسمت دسته جمعی)
 
Υποβλήθηκε από Samane.zt στις Παρ, 28/01/2011 - 12:46
δέχθηκε 3 ευχαριστίες
ΧρήστηςΠριν από
firooze684 έτη 30 βδομάδες
Επισκέπτες ευχαρίστησαν 2 φορές
Αγγλικά

When You Kiss Me

this could be it.I think I'm in love
It's love this time
It just seems to fit, I think I'm in love
This love is mine
 

Περισσότερα

Σχόλια