هر وقت و هرجایی (Whenever, Wherever)

Αγγλικά

Whenever, Wherever

 
Lucky you were born that far away so
So we could both make fun of distance
Lucky that I love a foreign land for
The lucky fact of your existence
Baby I would climb the Andes solely
To count the freckles on your body
Never could imagine there were only
Too many ways to love somebody
 
Le lo lo le lo le
Le lo lo le lo le
Can't you see...I'm at your feet
 
Whenever, wherever
We're meant to be together
I'll be there and you'll be near
And that's the deal my dear
Thereover, hereunder
You'll never have to wonder
We can always play by ear
But that's the deal my dear
 
Lucky that my lips not only mumble
They spill kisses like a fountain
Lucky that my breasts are small and humble
So you don't confuse them with mountains
Lucky I have strong legs like my mother
To run for cover when I need it
And these two eyes that for no other
The day you leave will cry a river
 
Le lo lo le lo le
Le lo lo le lo le
At your feet...I'm at your feet
 
Whenever, wherever
We're meant to be together
I'll be there and you'll be near
And that's the deal my dear
Thereover, hereunder
You'll never have to wonder
We can always play by ear
But that's the deal my dear
 
Le lo lo le lo le
Le lo lo le lo le
We can fly, say it again
Le lo lo le lo le lo le
Tell me one more time
That you'll live
Lost in my eyes
 
Whenever, wherever
We're meant to be together
I'll be there and you'll be near
And that's the deal my dear
Thereover, hereunder
You've got me head over heels
There's nothing left to fear
If you really feel the way I feel
 
Whenever, wherever
We're meant to be together
I'll be there and you'll be near
And that's the deal my dear
Thereover, hereunder
You've got me head over heels
There's nothing left to fear
If you really feel the way I feel
 
Επεξεργάστηκε τελευταία φορά από το χρήστη Zolos στις Κυρ, 12/02/2017 - 15:22
videoem: 
Align paragraphs
Περσικά μετάφραση

هر وقت و هرجایی

Εκδόσεις: #1#2
شانس آوردم که اینقدر دور از من به دنیا اومدی
تا بتونیم از فاصله ای که بین ماست لذت ببریم
شانس آوردم که من عاشق سرزمینی قریبم
و این حقیقت، شانس وجود تو هستش
عزیزم حاضرم از قله اندس بالا برم تا
فقط بتونم لک های بدنت رو بشمرم
هیچ وقت تصورشم نمی کردم
که میلیونها راه برای عاشق کسی بودن وجود داشته باشه
 
-
-
مگه نمی بینیکه، من به دنبالتم
 
هر وقت و هرجایی
که باید با هم باشیم
من اونجا خواهم بود و تو هم پیش من
و این قول رو بهت میدم
اون بالاها، یا این پایینا
هرگز شگفت زده نشو
همیشه میتونیم با هم (این آهنگ رو بنوازیم)
ولی باید این قول رو به هم بدیم
 
شانس آوردم که من با این لبهام زیاد حرف نمیزنم
چون اونها تنها فواره ای از بوسه ها رو برات می پاشن
شانس آوردم --- هام کوچیکن
و تو اونارو با کوه اشتباه نمی گیری
شانس آوردم که پاهای قوی مثل مادرم دارم
تا وقتی بهشون نیاز دارم باهاشون مخفی بشم
و این چشمهایی که جز تو برای هیچ کس دیگه ای نیست
روزی که ترکم کنی به اندازه ی یه رودخانه گریه میکنن
 
-
-
دنبالتم، من دنبالتم
 
هر وقت و هرجایی
که باید با هم باشیم
من اونجا خواهم بود و تو هم پیش من
و این قول رو بهت میدم
اون بالاها، یا این پایینا
هرگز شگفت زده نشو
همیشه میتونیم با هم (این آهنگ رو بنوازیم)
ولی باید این قول رو به هم بدیم
 
-
-
 
بلند فکر کن بازم تکرارش کن
 
-
 
یه بار دیگه بهم بگو که
زندگی می کنی
مثل گمشده ای در چشمام
 
هر وقت و هرجایی
که باید با هم باشیم
من اونجا خواهم بود و تو هم پیش من
و این قول رو بهت میدم
اون بالاها، یا این پایینا
منو دیوانه وار خواهی دید
دیگه چیزی برای ترس وجود نداره
اگر همون طور احساس کنی که من احساس می کنم
 
هر وقت و هرجایی
که باید با هم باشیم
من اونجا خواهم بود و تو هم پیش من
و این قول رو بهت میدم
اون بالاها، یا این پایینا
منو دیوانه وار خواهی دید
دیگه چیزی برای ترس وجود نداره
اگر همون طور احساس کنی که من احساس می کنم
 
Υποβλήθηκε από sina dallal στις Παρ, 20/04/2012 - 18:24
Idioms from "Whenever, Wherever"
Σχόλια